Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Naša skupina> Dejstva in številke

Dejstva in številke

Dejstva in številke

Zdrava rast, inovativni izdelki in visoke zahteve glede kakovosti

rdne temelje podjetja EGGER tvorijo zdrava rast, inovativni izdelki in visoke zahteve glede kakovosti. Naši predani in visoko usposobljeni sodelavci imajo ključno vlogo pri doseganju našega cilja, da postanemo vodilno evropsko podjetje na področju industrije lesnih izdelkov.

Kot družinsko podjetje na močnih kapitalskih temeljeih lahko večino finančnih naložb v svojo rast financiramo iz lastnih virov. Tuje finančne vire uporabljamo samo v ciljne namene in v zelo omejenem obsegu.

Zaradi vsega tega smo močan partner za prihodnost.

Število zaposlenih v skupini EGGER je letos povprečno znašalo 9.928 (lani: 9.481). Na dan 30.04.2020 je pri uspehu našega podjetja sodelovalo že približno 10.100 zaposlenih.

EGGER skupini bo, kot je videti, uspelo v poslovnem letu 2019/20 z 2,83 mrd. Eur ohraniti svoj promet stabilen, v letu 2018/19: je znašal 2,84 mrd. Eur (-0,4 %).


Proizvodne zmogljivosti za lesne materiale vklj. z rezanim lesom so v poslovnem letu 2019/20 znašale 8,9 mio. m3. (2018/19: 8,8 mio. m3).

V poslovnem letu 2019/20 je skupina EGGER v rast in poslovanje vložila 531,4 mio. Eur (lani: 489,1 mio. EUR).