Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Filozofija

Filozofija

Filozofija podjetja EGGER
Ustvarjanje več iz lesa

Misija

Naše vrednote so dinamičnost, lojalnost in odgovornost.

Dosegamo trajno mednarodno rast na podlagi naše uspešnosti in z ohranjanjem svoje neodvisnosti.

Našim strankam zagotavljamo inovativne rešitve in tržno usmerjene proizvode in storitve s področja naravnega in obnovljivega materiala - lesa.

Vizija

Vizija

Smo vodilna blagovna znamka v ponujanju rešitev za življenje in delo z lesom.

Mednarodna prisotnost
Proizvedene izdelke prodajamo v Evropi in Ameriki. Na strateško pomembnih trgih brez lastnih proizvodnih obratov odpiramo prodajna mesta. Dodatno na izvoznih trgih, kjer prodajnih mest nimamo, sodelujemo s strateškimi kupci.

Inovacije
Nov in nadaljnji razvoj naših izdelkov, procesov in storitev ustvarjamo v glavnem na podlagi koristi strank in predstavlja podlago naših proizvodnih izboljšav in zaradi tega tudi dolgoročno dobičkonosnost.

Integracija
Za integracijo naših ključnih delničarjev, od strank do dobaviteljev.

Identifikacija
Smo najboljši delodajalec na tem trgu delovne sile.

Temeljne vrednote

Naše vrednote kot vrednote družinskega podjetja

  • Uvrščamo se med transparentna in moderna družinska podjetja ter tako tudi nastopamo na trgu dela.
  • Trajnostno delovanje in nadaljnji razvoj podjetja za prenos naslednjim generacijam sta pri sprejemanju naših določitev vedno na prvem mestu.
  • V našem vsakodnevnem delovanju nas vodijo načela človečnosti, zaupanja, medsebojnega spoštovanja in predanosti.
  • Svojo besedo držimo in spoštujemo stisk roke. Profesionalno vedenje in kratke poti sprejemanja odločitev so pomembni kazalniki uspeha.
  • Sledimo in udejanjamo svoje vrednote (kakovost, človečnost in načrtovanje prihodnosti).

Naša služba za podporo strankam

Vzpostavitev in nadaljnji razvoj dolgotrajnih odnosov z našimi kupci je osnova za obojestranski uspeh.
Temelji našega dela so zanesljiva kakovost, znanje s področja oblikovanja in različnih tehnik uporabe, strokovno svetovanje in storitve za podporo prodaji. Vse naše storitve so usmerjene v sedanje in prihodnje potrebe kupcev.

Naše zahteve glede kakovosti

Za nas kakovost pomeni izpolnitev vseh predvidenih zahtev na vseh področjih.
Zavzemamo se za nenehne izboljšave, kar dokumentiramo s certificiranim sistemom upravljanja.

Naši zaposleni in vodstvo

Naši medosebni odnosi so spoštljivi. Pričakujemo pripravljenost za delo in nudimo podporo s ciljanimi informacijami, izobraževanji in usposabljanji.
Posebno cenimo izkušnje, prenos pridobljenih znanj in dolgoletno sodelovanje z nami. Naše vodstveno osebje prihaja predvsem iz lastnih vrst. Odlikuje se z visokim znanjem vodenja in zglednim vedenjem.

Naša organizacija

Smo decentralizirano organizirani in razvrščeni po poslovnih in regionalnih enotah. Centralno izvajamo le tiste dejavnosti, kjer si obetamo sinergijske učinke ali povečanje produktivnosti oziroma smo se za centralno izvajanje odločili zaradi strateških razlogov.
Način sprejemanja odločitev je jasen in enostaven. Jasna pravila in obveznost poročanja so osnova ustreznega upravljanja podjetja.
Strateško usmeritev skupine določajo lastniki in njeno vodstvo, podporo pa nudijo tudi strokovni svet in vodje posameznih divizij.
Cilje našega podjetja določamo skupaj in odgovorno spremljamo njihovo uresničevanje.

Naše socialno okolje

V skladu z našimi osnovnimi vrednotami spoštujemo navade in običaje v državah, kjer smo prisotni.
V vseh okoljih, kjer delujemo, se vključujemo v tamkajšnji način življenja.
Stremimo k zaposlitvi ustrezno usposobljenih zaposlenih in vodstvenih delavcev iz regij, kjer imamo svoje obrate.

Naše okolje

Trajnostno rabo surovin uvrščamo v sam vrh naših prioritet.
Dosegamo jo s pridobivanjem energije v lastnih elektrarnah na biomaso, z najmodernejšimi, virom prijaznimi obdelovalnimi tehnologijami in okolju prijaznimi logističnimi sistemi.

Naši informacijski in komunikacijski sistemi

Ciljno vlagamo v informacijske in komunikacijske sisteme, ki so usmerjeni v prihodnost.
Tako podjetje vodimo učinkovito in partnerje vključujemo v postopke za zagotavljanje dodane vrednosti, ki so zanje pomembni.