Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Compliance

Compliance

Compliance

EGGER is a global family business that focuses on sustainability. The topic of compliance - that is, observing legal requirements and internal guidelines- is key for our business activity and the relationship with all our partners. The following guidelines help anchor this attitude in the way of thinking and acting of all EGGER employees.

 • Code of Conduct

  Code of Conduct

  EGGER - Code of Conduct (angleščina/PDF) je kodeks obnašanja, ki se nanaša na vrednote, vzor pri ciljih podjetja. Kodeks ravnanja vsebuje natančne pogoje ravnanja, ki jih morajo upoštevati vsi sodelavci.


 • Code of Conduct dobaviteljev

  Code of Conduct dobaviteljev

  Tudi od naših dobaviteljev pričakujemo, da upoštevajo naše osnovne teze sporazuma. S Code of Conduct naših dobaviteljev zavezujemo naše dobavitelje k upoštevanju veljavnih zakonov in nadaljnjih pravil.


 • Smernice kartelnih pravil

  Smernice kartelnih pravil

  Vsak EGGER-sodelavec mora poznati vsa kartelna pravna določila in jih tudi upoštevati. Lastne smernice kartelnih pravil in redno šolanje pripomorejo k pravilni uporabi kartelnih pravil.


 • Smernice korupcije

  Smernice korupcije

  Strogo smo proti kakršni koli aktivni in pasivni korupciji. V posebnih smernicah o korupciji so določene natančne prepovedi in navodila za pravilno ravnanje z darili in povabili.


 • Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi

  Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi

  Naše Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi vlagateljem sporočajo, da skupina EGGER dosledno izpolnjuje zakonske zahteve kapitalskih trgov in preprečuje možnosti njihovih kršitev. Te Smernice so tudi predvidene kot zagotovilo, da izpolnjujemo pričakovanja kapitalskih trgov glede delovanja in organizacije družbe.