Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from Austria - German. You would like to stay on this website?

O nas> Compliance

Compliance

Compliance

EGGER is a global family business that focuses on sustainability. The topic of compliance - that is, observing legal requirements and internal guidelines- is key for our business activity and the relationship with all our partners. The following guidelines help anchor this attitude in the way of thinking and acting of all EGGER employees.

Code of Conduct

Code of Conduct

EGGER Kodeks ravnanja je kodeks obnašanja, ki temelji na vrednotah, zgledih, ciljih podjetja in desetih načelih pobude UN Global Compact. Kodeks ravnanja vsebuje jasne napotke za obnašanje, ki jih morajo upoštevati vsi zaposleni.

Code of Conduct dobaviteljev

Code of Conduct dobaviteljev

Tudi od svoji dobaviteljev pričakujemo, da bodo sledili našim načelom skladnosti. S Kodeksom ravnanja dobaviteljev smo v podjetju EGGER jasno pokazali, da od svojih dobaviteljev zahtevamo izpolnjevanje veljavnih zakonskih predpisov in načel pobude UN Global Compact.

Smernice kartelnih pravil

Smernice kartelnih pravil

Vsak EGGER-sodelavec mora poznati vsa kartelna pravna določila in jih tudi upoštevati. Lastne smernice kartelnih pravil in redno šolanje pripomorejo k pravilni uporabi kartelnih pravil.

Preprečevanje korupcije

Preprečevanje korupcije

Strogo nasprotujemo kakršni koli obliki aktivne in pasivne korupcije. Naše Smernice o preprečevanju korupcije natančno določajo prepovedi in navodila v zvezi z dajanjem daril in povabili. O tem tudi ozaveščamo naše zaposlene na usposabljanjih.

Donacije in sponzorstvo

Donacije in sponzorstvo

EGGER deluje v dobro lokalne skupnosti. Ko gre za donacije in sponzorstvo, imamo jasno določena pravila. EGGER Smernica o skladnosti za donacije in sponzorstvo opredeljuje globalno veljaven standard. Podpiramo le organizacije ali dejavnosti, ki se osredotočajo na področja zdravja, sociale, izobraževanja in varstva okolja. Ne podpiramo političnih strank, kandidatov ali uradnikov. Prav tako ne podpiramo verskih organizacij in vrhunskega športa.

Data protection

Varstvo podatkov

EGGER z različnimi ukrepi zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje o varstvu podatkov in skrbno ravnanje z osebnimi podatki. Pri tem nam pomagajo lastna smernica o varstvu podatkov, redno obvezno usposabljanje in revizije, ki temeljijo na tveganju.

Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi

Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi

Naše Smernice o skladnosti s kapitalskimi trgi vlagateljem sporočajo, da skupina EGGER dosledno izpolnjuje zakonske zahteve kapitalskih trgov in preprečuje možnosti njihovih kršitev. Te Smernice so tudi predvidene kot zagotovilo, da izpolnjujemo pričakovanja kapitalskih trgov glede delovanja in organizacije družbe.

Pisarna varuha človekovih pravic

Pisarna varuha človekovih pravic

Neetično in zlasti nezakonito ravnanje bi lahko povzročilo znatno škodo za podjetje EGGER, njegove zaposlene, pa tudi za občo javnost. Za odkrivanje in preprečevanje tovrstnega ravnanja je EGGER ustanovil pisarno varuha človekovih pravic. Ob sumu ali znakih neprimernega ravnanja se zaposleni, dobavitelji, stranke in ostale tretje osebe lahko obrnejo na zunanjega, neodvisnega odvetnika dr. Carstena Thiela von Herffa kot varuha človekovih pravic. Na pisarno varuha človekovih pravic se lahko obrnete tudi anonimno.

Stik s pisarno varuha človekovih pravic

Več informacij o pisarni varuha človekovih pravic

Več informacij o varuhu človekovih pravic, možnostih za stik in postopku prijave najdete na povezavi „Več o tem“ in v kodeksu ravnanja za dobavitelje. Postopek pri varuhu človekovih pravic je zaupen. Informacije, ki jih prejme varuh človekovih pravic, se podjetju EGGER posredujejo le z izrecno privolitvijo prijavitelja. Tako varuh človekovih pravic kot EGGER bosta identiteto prijavitelja obravnavala zaupno.

Več informacij