Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

5 dejstev o delovni praksi v podjetju EGGER

Vaše prve delovne izkušnje so pogosto odločilne in usmerjajo vaš poklicni razvoj. Zaradi tega razloga mladim ponujamo možnosti razvoja in jih podpiramo.

Delovna praksa v podjetju EGGER je zelo raznolika

1

Prava ponudba za vsakogar

Ponujamo številne možnosti dela za mlade, ki jih zanima poletno delo v proizvodnji, dneve odprtih vrat, sodelovanje z oddelkom naših strokovnih specialistov, možnosti vpogleda v svet realnega dela še pred zaključkom študija in podporo pri izdelavi zaključnih nalog oziroma diplom.

Delovna praksa v podjetju EGGER je zelo raznolika.

Michael Moser, kadrovski referent, Wismar

2

Začnite svojo kariero v podjetju EGGER

Idealen čas trajanja študentskega dela v našem podjetju je med tremi in dvanajstimi meseci. Pri tem študentom določimo določene cilje, dodelimo jim mentorja in zagotavljamo redne povratne informacije ter opravimo ocenjevalni razgovor, kjer s študenti lahko razpravljamo o njihovih prihodnjih možnostih. Zaposliti želimo čim več mladih iskalcev zaposlitve, specialistov in izkušenih strokovnjakov z znanjem, ki so delovno prakso opravljali v podjetju EGGER. Konkreten primer - Michael Moser

“Od oktobra 2016 sem delal kot kadrovski referent v kraju Wismar. Delal sem kot lepilec na strojih ContiRoll v obratu St, Johann in tako med študijem zaslužil nekaj dodatnega denarja. Med svojim zadnjim semestrom sem se prijavil za opravljanje študentske delovne prakse v kadrovskem oddelku, kjer sem se lahko dokazal. Sedaj sem dobil priložnost, da se v podjetju EGGER izkažem po svojih najboljših močeh."

Michael Moser, kadrovski referent, Wismar

3

Mreženje

Za nas je zelo pomembno, da se naši praktikanti med svojim delom v podjetju EGGER lahko ukvarjajo tudi z mreženjem. Med predstavitvenimi dogodki, predvidenimi posebno za praktikante in z vključenim ogledom obrata, se lahko le-ti bolje seznanijo s samim obratom in se tudi medsebojno bolje spoznajo. Poleg tega se oblikujejo skupine WhatsApp, ki še izboljšajo možnosti izmenjave mnenj in komunikacije med našimi praktikanti.

Naši praktikanti zelo pogosto postanejo tudi prijatelji

Naši praktikanti zelo pogosto postanejo tudi prijatelji.

4

Prednosti za podjetje

Naše različne oddelke vzpodbujamo in motiviramo za sprejemanje praktikantov. Prednosti so na dlani. Praktikanti so morebitni prihodnji sodelavci in omogočimo jim, da še pred začetkom dela spoznajo naše podjetje in prav tako tudi mi spoznamo njih. To pomeni, da so praktikanti že usposobljeni in naše podjetje že poznajo. Nenazadnje opravljajo pomembno delo in mi jih pri tem podpiramo.

Delovna praksa je lahko prvi korak k uspešni prihodnosti

Delovna praksa je lahko prvi korak k uspešni prihodnosti.

Delovna praksa v našem podjetju ponuja številne priložnosti za prihodnost

5

Kako postati praktikant

Razpoložljive delovne prakse so objavljene na našem kariernem portalu. Če trenutno na tem portalu ne najdete ničesar primernega za vas, se kadarkoli lahko prijavite za prihodnje razpise prek naše spletne strani: www.egger.com/jobs

Delovna praksa v našem podjetju ponuja številne priložnosti za prihodnost.