Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from United States - English. You would like to stay on this website?

EGGER Campus - naša platforma za nadaljnja usposabljanja

Campus - platforma za nadaljnja usposabljanja

Delo v podjetju EGGER pomeni nenehen razvoj. Strukturirano načrtovanje razvoja in razvojni ukrepi ustvarjajo potreben okvir za skupni napredek. To nam zagotavlja veščine, s katerimi bomo kos izzivom prihodnosti.

Zavedamo se, da so prizadevanja vsakega posameznega sodelavca nujna za uspešno skupno pot našega podjetja v prihodnost. Vse ponudbe za izobraževanja in usposabljanja so združene v EGGER Campusu. Tako lahko vsak sodelavec izkoristi možnosti svojega razvoja v obratu, kjer dela, in pri določenih programih tudi zunaj njega.

Katere cilje dosegamo z EGGER Campusom?

  • Ciljno usmerjena usposabljanja za vse zaposlene
  • Nove možnosti za nadaljnji osebni razvoj
  • Transparentna ponudba za usposabljanja in nadaljnje izobraževanje
  • Krepitev internega prenosa znanja

EGGER CAMPUS trenutno obsega naslednja področja:

  • EGGER Kompakt
  • Usposabljanja, ki združujejo teme različnih oddelkov
  • Strokovno usmerjena usposabljanja
  • Programi za strateški razvoj

Idealna kombinacija zgoraj navedenega je za nas ključ do uspeha, saj želimo svojim zaposlenim izraziti kar največje priznanje. Organiziramo tečaje v učilnicah, spletna usposabljanja, kombinacije spletnih tečajev in usposabljanj v živo ter v odvisnosti od ciljev usposabljanja in ciljne skupine izberemo najprimernejšo obliko. Poleg tega izvajamo tudi individualne ukrepe, kot so coaching in "Multi Source Feedback" za vodilne zaposlene.

Odkrijte področja EGGER Campusa:

EGGER Kompakt

EGGER Kompakt

Usposabljanja, ki združujejo teme različnih oddelkov

Usposabljanja, ki združujejo teme različnih oddelkov

Strokovno usmerjena usposabljanja

Strokovno usmerjena usposabljanja

Programi za strateški razvoj

Programi za strateški razvoj