Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Paroprepustna lesena skeletna gradnja

Paroprepustna lesena skeletna gradnja

Tehnična podpora

Imate vprašanja s tehničnega področja ali potrebujete podporo v povezavi z našimi izdelki in njihovimi načini uporabe? Naši aplikacijski inženirji bodo prek elektronskega naslova buildingproducts@egger.com z veseljem pomagali pri kakršnihkoli vprašanjih.

Prodajni partnerji v vaši bližini

Pri navedenih distributerjih lahko kupite gradbene izdelke za leseno gradnjo. Tu boste našli tudi vse maloprodajne enote, ki delajo z našimi izdelki.

Na iskanje prodajnih partnerjev

Moderna lesena skeletna gradnja je v zadnjih 40 letih nenehno povečevala svoj tržni delež. Razloga sta uporaba novih spoznanj iz raziskav in prakse ter razvoj novih in boljših materialov. Že ob začetku tega razvoja so obstajali določeni standardi za energetsko varčnost te metode gradnje.

Ti standardi dobro služijo tudi za današnje konstrukcije in veljavne zakonske zahteve. Danes se lesena skeletna gradnja vse več uporablja za večnadstropne stanovanjske stavbe ter tudi za poslovne in upravne stavbe. Lesena skeletna gradnja je tudi zelo primerna za renovacije, zviševanja ali razširitve. Razloga sta majhna teža in kratki časi gradnje. 

Prednosti lesene skeletne gradnje

  • Optimalna in z viri varčna uporaba gradbenih materialov
  • Paroprepustna lesena skeletna gradnja zagotavlja, da so stavbe trajne
  • Zdrava bivalna atmosfera, ki jo zagotavljajo materiali za regulacijo vlage in zahtevni standardi za izolacijo
  • Najboljši standardi za izolacijo z majhnimi debelinami sten zmanjšajo porabo prostora ali optimirajo uporabno površino
  • Intenzivna prefabrikacija za visoko kakovost in kratke čase gradnje

Vrste konstrukcij v leseni skeletni gradnji

Lesena skeletna gradnja je še posebno gospodarna, če sta dizajn in konstrukcija že v zgodnji fazi projektiranja prilagojena konstrukcijskim mrežam, optimiranim za leseno gradnjo. Pri značilnih in gospodarnih konstrukcijskih mrežah v leseni gradnji razdalje med prečniki ali tramovi znašajo 625 mm ali 833 mm. V odvisnosti od želene stopnje prefabrikacije so v leseni gradnji običajne tri metode gradnje.

Platform framing

Platformni sistem z ogrodjem v višinah etaž (Platform framing)

Platformni sistem z ogrodjem v višinah etaž (Platform framing)

Pri tej vrsti ogrodja postavitev sten določa višina etaž in stene se postavijo tako visoke. Stropi so tudi nameščeni na stene glede na etaže. Pri tej vrsti gradnje je mogoče prefabricirati velike stropne elemente in jih namestiti na nižje stene na gradbišču.

Metoda balona

Rebričasti sistem z ogrodjem, neodvisno od višin etaž (Balloon framing)

Rebričasti sistem z ogrodjem, neodvisno od višin etaž (Balloon framing)

Pri tej ogrodja se stene postavijo v višini dveh ali več nadstropij neodvisno od višine etaž. Stropi se namestijo na ogrodje v višinah etaž. Možnosti prefabrikacije stropov pri rebričasti namestitvi ogrodja so zelo omejene, saj se stropni elementi velike površine lahko namestijo samo med stenami, ki potekajo prek več etaž.

Quasi balloon framing

Kvazi rebričasti sistem ogrodja neodvisno od višin etaž (Quasi balloon framing)

Kvazi rebričasti sistem ogrodja neodvisno od višin etaž (Quasi balloon framing)

Gre za kombinacijo metod gradnje. Zunanje stene so potisnjene na višino zgornjega roba stropa. Ta metoda gradnje ima največ prednosti, če se predvidi zrakotesna ravnina v območju povezave stena/strop. Še ena dobra novica, velikost prefabriciranih stenskih elementov se lahko zmanjša. Prefabrikacija komponent pomeni tudi bistveno skrajšanje časa gradnje.