Dear visitor,

You have selected our website for Slovenia - Slovenian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Naši spodaj navedeni splošni pogoji poslovanja se nanašajo na pogodbena razmerja z dobavitelji in podjetniki v okviru obsega njihovih poslovnih operacij in s pravnimi osebami javnega prava, vključno s posebnimi skladi javnega prava.