Dear visitor,

You have selected our website for Romania - Romanian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Raportul de sustenabilitate 2020/2021 este disponibil online

Raportul de sustenabilitate 2020/2021 este disponibil online

EGGER depune eforturi în permanență ca să își desfășoare activitatea în mod sustenabil. Ce presupune acest lucru mai exact? Găsiți toate detaliile în a patra ediție a raportului de sustenabilitate a Grupului EGGER. În fișa informativă privind sustenabilitatea veți găsi o selecție pe scurt a datelor-cheie din raport.

EGGER își asumă răspunderea pentru produse, producția proprie, precum și pentru angajații săi și societate. Se angajează în mod clar să aibă un management sustenabil, gândindu-se și la generațiile viitoare. Din 2018, producătorul de materiale pe bază de lemn a publicat anual un raport de sustenabilitate, oferind astfel informații în mod transparent cu privire la performanța sa în această privință. Compania, care este o afacere de familie, își comunică obiectivele strategice de sustenabilitate și arată în mod clar care este situația actuală în ceea ce privește îndeplinirea acestora.

Mai mult din lemn înseamnă mai multă transparență.

Mai mult din lemn înseamnă mai multă transparență. Aflați toate detaliile privind performanțele noastre în ceea ce privește acest aspect din noul Raport de sustenabilitate 2020/2021.

Angajament față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU
Raportul actual include angajamentul Grupului EGGER față de cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (SDG) ale Organizației Națiunilor Unite. Producătorul de materiale pe bază de lemn arată modul în care acestea se leagă de obiectivele principale și secundare ale Agendei 2030 pentru activitățile comerciale, în vederea îndeplinirii lor într-o măsură cât mai mare.

Noi exemple de cele mai bune practici
EGGER se străduiește să optimizeze procesele existente și să valorifice potențialul de îmbunătățire. În raport puteți găsi multe exemple practice care arată felul în care au fost implementate în diferite fabrici proiecte care ar putea crește performanța sustenabilității. Acestea abordează diferite subiecte importante precum transparența în comunicarea despre produse, prevenirea deșeurilor, eficiența resurselor sau măsuri pentru o mai mare siguranță a muncii. În acest fel, EGGER asigură produse sustenabile, o producție ecologică și își respectă angajamentele de responsabilitate socială.