Dear visitor,

You have selected our website for Romania - Romanian from United States - English. You would like to stay on this website?

Protectia Datelor

Declarație privind protecția datelor

1. Protecția datelor cu caracter personal dintr-o privire

Indicații generale

Următoarele indicații oferă o privire de ansamblu simplă privind modul în care sunt tratate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați această pagină web. Datele cu caracter personal sunt toate datele prin care puteți fi identificat personal. Informațiile detaliate despre subiectul protecția datelor se găsesc în declarația noastră privind protecția datelor aflată sub acest text.


Colectarea de date de pe această pagină web

Cine este responsabil pentru colectarea de date de pe această pagină web?
Prelucrarea datelor de pe această pagină web este efectuată de către operatorul paginii web. Datele de contact ale acestuia se găsesc în caseta informativă a acestei pagini web.

Cum vă colectăm datele?
Datele dumneavoastră sunt colectate, pe de-o parte, prin furnizarea acestora de către dumneavoastră. În situația de față, poate fi vorba de date pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate de sistemele noastre IT în mod automat sau prin consimțământul dumneavoastră la vizitarea paginii web. Acestea sunt îndeosebi date tehnice (de exemplu, browserul de internet, sistemul de operare sau ora vizualizării paginii). Colectarea acestor date se face automat, de îndată ce accesați această pagină web.

Pentru ce utilizăm datele dumneavoastră?
O parte din date sunt colectate pentru a garanta furnizarea fără erori a paginii web. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dumneavoastră în calitate de utilizator.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?
Aveți întotdeauna dreptul să primiți gratuit informații despre originea, destinatarii și scopul datelor dumneavoastră cu caracter personal salvate. În plus, aveți dreptul să cereți rectificarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați oferit consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, acesta poate fi revocat în orice moment pe viitor. De asemenea, aveți dreptul să cereți, în anumite condiții, limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere autorității de supraveghere responsabile.

În acest scop, precum și pentru alte întrebări despre subiectul protecției datelor, ne puteți contacta oricând la adresa indicată în caseta informativă.


Instrumente de analiză și instrumente ale furnizorilor terți

Când vizitați această pagină web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat în mod statistic. Această acțiune are loc îndeosebi cu așa-numitele programe de analiză.

Informațiile detaliate despre aceste programe de analiză se găsesc în următoarea declarație privind protecția datelor.

2. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini tratează cu deosebită seriozitate protecția datelor dumneavoastră personale. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și conform cu prevederile legale privind protecția datelor, precum și cu această declarație privind protecția datelor.

Când utilizați această pagină web, sunt colectate diferite date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt datele prin care puteți fi identificat personal. Prezenta declarație privind protecția datelor explică care date sunt colectate de noi și pentru ce le utilizăm. Aceasta mai explică cum și în ce scop are loc această acțiune.

Atragem atenția că transferarea datelor prin internet (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) poate prezenta lacune de siguranță. Nu este posibilă protecția fără lacune a datelor împotriva accesului terților.


Indicație cu privire la entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor de pe această pagină web este:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefon: +43 50 600 - 0
E-Mail: info-sjo@egger.com

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, decide asupra scopurilor și mijloacelor prelucrării datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail ș.a.m.d.).


Responsabilul cu protecția datelor impus de lege

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.

Fritz EGGER GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol, Austria
Telefon: +43 50 600 - 0
E-Mail: privacy@egger.com


Indicație pentru transmiterea datelor în SUA

Pe pagina noastră web sunt încorporate, printre altele, instrumente ale companiilor cu sediul în SUA. Dacă aceste instrumente sunt active, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise mai departe către serverele din SUA ale companiilor respective. Atragem atenția că SUA nu este un stat terț sigur în ceea ce privește legislația UE privind protecția datelor. Prin urmare, companiile din SUA sunt obligate să transmită autorităților din domeniul siguranței date cu caracter personal, fără ca dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, să puteți intenta acțiuni în instanță în acest sens. Prin urmare, nu se poate exclude ca autoritățile americane (de exemplu, serviciile secrete) să vă prelucreze, utilizeze și stocheze pe termen lung în scopuri de monitorizare datele aflate pe servere din SUA. Nu avem nicio influență asupra acestor activități de prelucrare.


Revocarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor

Multe proceduri de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu consimțământul dumneavoastră expres. Vă puteți revoca oricând consimțământul deja oferit. Legalitatea prelucrării datelor, efectuată până la momentul revocării, nu este afectată de revocare.


Dreptul la opoziție împotriva colectării datelor în cazuri speciale, precum și împotriva publicității directe (art. 21 din RGPD)

DACĂ PRELUCRAREA DATELOR ESTE EFECTUATĂ ÎN TEMEIUL ART. 6 ALIN. 1 LIT. E SAU F DIN RGPD, AVEȚI ÎN ORICE MOMENT DREPTUL, ÎN BAZA UNOR MOTIVE CE DECURG DINTR-O SITUAȚIE SPECIFICĂ, SĂ FORMULAȚI OBIECȚIUNI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL; ACEST ASPECT SE APLICĂ ȘI PENTRU CREAREA DE PROFILE ÎN BAZA ACESTOR PREVEDERI. TEMEIUL JURIDIC RESPECTIV, PE CARE SE FONDEAZĂ ORICE FORMĂ DE PRELUCRARE, SE GĂSEȘTE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. DACĂ FORMULAȚI OBIECȚIUNI, NU VĂ VOM MAI PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL VIZATE, CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI ÎN CARE PUTEM DOVEDI MOTIVE STRINGENTE CARE TREBUIE PROTEJATE, CARE AU PREVALENȚĂ ÎN FAȚA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DUMNEAVOASTRĂ FUNDAMENTALE SAU DACĂ PRELUCRAREA SERVEȘTE LA INVOCAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA UNOR PRETENȚII LEGALE (OPOZIȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 1 RGPD).

DACĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU PRACTICAREA PUBLICITĂȚII DIRECTE, AVEȚI DREPTUL DE A FORMULA ÎN ORICE MOMENT OBIECȚIUNI ÎMPOTRIVA PRELUCRĂRII RESPECTIVELOR DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE PUBLICITĂȚI; ACEASTĂ PREVEDERE SE APLICĂ ȘI PENTRU CREAREA DE PROFILE, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA ESTE LEGATĂ DE PUBLICITATEA DIRECTĂ DE ACEST FEL. DACĂ FORMULAȚI OBIECȚIUNI, DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL VIZATE NU VOR MAI FI UTILIZATE ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OPOZIȚIE CONFORM ART. 21 ALIN. 2 RGPD).


Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă

În cazurile de încălcare a prevederilor RGPD, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care persoana își are rezidența obișnuită, locul de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a depune plângere nu intră în contradicție cu o altă cale de atac judiciară sau administrativă.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să obțineți, într-un format accesibil și care să poată fi citit cu ajutorul dispozitivelor electronice, datele pe care le prelucrăm automat în temeiul consimțământului dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unui contract sau să solicitați ca acestea să fie transmise unui terț. În situația în care solicitați transferarea directă a datelor către un alt responsabil, aceasta se poate efectua numai în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.


Criptare SSL, respectiv TLS

Din motive de siguranță și pentru protecția transferării informațiilor confidențiale, cum ar fi comenzile sau întrebările adresate nouă în calitate de operator al paginii, această pagină folosește criptare SSL, respectiv TLS. O conexiune criptată poate fi recunoscută prin faptul că bara de adrese a browserului se schimbă de la „http://” la „https://” și după simbolul de lacăt din bara de adrese a browserului dumneavoastră.

Dacă este activată criptarea SSL, respectiv TLS, datele transmise nouă nu pot fi citite de către terți.


Tranzacții criptate pe această pagină web, îndeosebi la MyEGGER

Dacă, în urma încheierii unui contract cu obligații de plată, există obligația de a ne furniza datele dumneavoastră de plată (de exemplu, număr de cont în cazul mandatului de debitare directă), aceste date sunt necesare pentru procesarea plății.

Tranzacțiile prin metodele obișnuite de plată (Visa/MasterCard, debitare directă) au loc exclusiv prin intermediul unei conexiuni criptate SSL, respectiv TSL. O conexiune criptată poate fi recunoscută prin faptul că bara de adrese a browserului se schimbă de la „http://” la „https://” și după simbolul de lacăt din bara de adrese a browserului dumneavoastră.

În cazul comunicării criptate, datele dumneavoastră de acces transmise nouă nu pot fi citite de către terți.


Informare, ștergere și rectificare

În cadrul prevederilor legale în vigoare, aveți întotdeauna dreptul să fiți informat gratuit cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarii acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru alte întrebări despre subiectul datelor cu caracter personal, ne puteți contacta oricând la adresa indicată în caseta informativă.


Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest scop, ne puteți contacta oricând la adresa indicată în caseta informativă. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:
  • • În situația în care contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le stocăm, avem nevoie, de regulă, de timp pentru a verifica această situație. Pe durata verificării, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/are loc în mod ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în locul ștergerii.
  • • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră vă sunt necesare pentru exercitarea, apărarea ori exprimarea pretențiilor legale, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în locul ștergerii.
  • • Dacă ați formulat obiecțiuni în conformitate cu art. 21, alin. 1 din RGPD, trebuie să aibă loc o evaluare între interesele dumneavoastră și ale noastre. În măsura în care nu este încă stabilit interesele căror persoane primează, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • • Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prelucrarea acestor date, în afara stocării acestora, este permisă doar cu consimțământul dumneavoastră sau pentru exprimarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive ce țin de interesele publice importante ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru.


Opoziția împotriva publicității prin e-mail

Prin prezenta este interzisă utilizarea datelor de contact, publicate în cadrul casetei informative obligatorii, în scopul trimiterii de reclame și materiale informative nesolicitate în mod expres. Operatorii paginilor își rezervă expres dreptul de a lua măsuri juridice în cazul trimiterii nesolicitate a informațiilor publicitare, cum ar fi mesaje spam prin e-mail.

3. Colectarea de date de pe această pagină web

Modulele cookie

Paginile noastre de internet utilizează așa-numitele module „cookie”. Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni și nu provoacă daune terminalului dumneavoastră. Acestea sunt stocate pe terminalul dumneavoastră fie temporar pentru durata unei sesiuni (module cookie pentru sesiune), fie permanent (module cookie permanente). Modulele cookie pentru sesiune sunt șterse automat după încheierea vizitei dumneavoastră. Modulele cookie permanente rămân stocate pe terminalul dumneavoastră până când le ștergeți personal sau până când are loc ștergerea automată de către browserul dumneavoastră web.

În unele cazuri, pe terminalul dumneavoastră pot fi stocate și module cookie ale companiilor terțe în momentul în care ne vizitați pagina (module cookie terțe). Acestea ne permit sau vă permit utilizarea anumitor servicii ale companiei terțe (de exemplu, module cookie pentru furnizarea serviciilor de plată).

Modulele cookie au diferite funcții. Numeroase module cookie sunt necesare din punct de vedere tehnic, întrucât anumite funcții ale paginilor web nu pot funcționa fără aceste module (de exemplu, funcția de coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte module cookie servesc la evaluarea comportamentului utilizatorului sau la afișarea reclamelor.

Modulele cookie necesare pentru executarea procedurii electronice de comunicare (module cookie necesare) sau pentru punerea la dispoziție a anumitor funcții dorite de dumneavoastră (module cookie funcționale, de exemplu funcția de coș de cumpărături) sau pentru optimizarea paginii web (de exemplu, module cookie pentru măsurarea audienței web) sunt stocate în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD, în măsura în care nu este indicat un alt temei juridic. Operatorul paginii web are interesul legitim de a stoca module cookie pentru furnizarea serviciilor sale în mod optim și fără erori tehnice. În măsura în care a fost solicitat consimțământul pentru stocarea modulelor cookie, stocarea modulelor cookie vizate are loc exclusiv în temeiul acestui consimțământ (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD); consimțământul este revocabil în orice moment.

Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea modulelor cookie și să permiteți module cookie doar în cazuri individuale, să respingeți acceptarea de module cookie în anumite cazuri sau la modul general, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dacă dezactivați modulele cookie, acest lucru poate limita funcționalitatea acestei pagini web.

În măsura în care sunt utilizate module cookie de la companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa special în acest sens în cadrul acestei declarații privind protecția datelor și, dacă este cazul, vă vom solicita consimțământul.


Consimțământ pentru module cookie cu Cookiebot

Pe pagina noastră web se reîncarcă un serviciu web al companiei Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit în continuare: cookiebot.com).

Utilizăm aceste date pentru a garanta funcționalitatea deplină a paginii noastre web. În acest context, browserul dumneavoastră poate transmite date cu caracter personal către cookiebot.com. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor îl reprezintă art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Interesul legitim servește la funcționarea fără erori a paginii de internet. Ștergerea datelor are loc de îndată ce a fost îndeplinit scopul colectării acestora. Informațiile suplimentare cu privire la tratarea datelor transferate se găsesc în declarația de protecție a datelor de pe cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Puteți împiedica colectarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră prin cookiebot.com, dezactivând execuția codului de script din browserul dumneavoastră sau prin instalarea în browser a unui instrument de blocare a codului de script.


Contract pentru prelucrarea comenzilor

Am încheiat un contract cu Cybot pentru prelucrarea comenzilor. Acesta este un contract impus de legislația pentru protecția datelor prin care se garantează că Cybot prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web numai în concordanță cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu RGPD.


Fișiere de jurnal de server

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa numite fișiere de jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite nouă în mod automat. Acestea sunt:

• tipul și versiunea browserului
• sistemul de operare utilizat
• URL de referință
• numele de gazdă al calculatorului care accesează
• ora solicitării serverului
• adresa IP

Aceste date nu sunt grupate cu alte surse de date.

Colectarea acestor date are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim ca pagina sa web să fie reprezentată fără erori tehnice și să funcționeze în mod optim. În acest scop, trebuie colectate fișierele de jurnal de server. Fișierele de jurnal de server sunt stocate pentru o perioadă de 14 zile.


Formular de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, informațiile dumneavoastră din formularul pentru adresarea întrebării, inclusiv datele dumneavoastră de contact indicate în acesta, vor fi stocate de noi în scopul prelucrării întrebării și în cazul întrebărilor ulterioare. Nu transmitem mai departe aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, în măsura în care întrebarea dumneavoastră depinde de executarea unui contract sau este necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se fondează pe interesul nostru legitim privind prelucrarea efectivă a întrebărilor adresate nouă (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD), dacă acesta a fost solicitat.

Datele dumneavoastră indicate în formularul de contact rămân la noi până când ne solicitați ștergerea acestora, vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după finalizarea prelucrării întrebării dumneavoastră). Prevederile juridice stringente, îndeosebi perioadele de păstrare, rămân neafectate.


Întrebări prin e-mail, telefon sau telefax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau telefax, întrebarea dumneavoastră și inclusiv toate datele cu caracter personal care rezultă din aceasta (nume, întrebare) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră. Nu transmitem mai departe aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, în măsura în care întrebarea dumneavoastră depinde de executarea unui contract sau este necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se fondează pe interesul nostru legitim privind prelucrarea efectivă a întrebărilor adresate nouă (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD) sau pe consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD), dacă acesta a fost solicitat.

Datele dumneavoastră trimise nouă prin intermediul formularului de contact rămân la noi până când ne solicitați ștergerea acestora, vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de exemplu, după finalizarea prelucrării solicitării dumneavoastră). Prevederile juridice stringente, îndeosebi perioadele legale de păstrare, rămân neafectate.


Înregistrarea în portalul pentru clienți EGGER pe această pagină web

Vă puteți înregistra pe această pagină web pentru a utiliza funcții suplimentare pe pagină. Utilizăm datele introduse în acest sens numai în scopul utilizării ofertei sau serviciului respectiv pentru care v-ați înregistrat. Informațiile obligatorii cerute la înregistrare trebuie introduse în întregime. În caz contrar, vom refuza înregistrarea.

Pentru modificările importante, cum ar fi la domeniul de aplicare al ofertei sau în cazul modificărilor tehnice necesare, utilizăm adresa de e-mail indicată la înregistrare, pentru a vă informa pe această cale.

Prelucrarea datelor introduse la înregistrare are loc în scopul implementării relației de utilizator întemeiată prin înregistrare și, dacă este necesar, pentru inițierea altor contracte (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).

Datele colectate la înregistrare sunt stocate de noi pe durata înregistrării dumneavoastră pe această pagină web și apoi sunt șterse. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

4. Rețelele de socializare

Plugin pentru rețele de socializare cu Shariff

Pe această pagină web sunt utilizate pluginuri de medii de socializare (de exemplu, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

De regulă, pluginurile pot fi recunoscute în baza logoului rețelei de socializare respective. Pentru a garanta protecția datelor pe această pagină web, utilizăm aceste pluginuri doar împreună cu așa-numita soluție „Shariff”. Această aplicație împiedică pluginurile integrate pe această pagină web să transfere date către furnizorul respectiv în momentul primei accesări a paginii.

Este stabilită o conexiune directă la serverul furnizorului doar atunci când activați pluginul respectiv printr-un clic pe butonul aferent (consimțământ). De îndată ce activați pluginul, furnizorul respectiv este informat că ați vizitat această pagină web cu adresa dumneavoastră de IP. Dacă, în același timp, sunteți autentificat cu contul dumneavoastră de rețea de socializare (de exemplu, Facebook), vizita acestei pagini web poate fi asociată contului dumneavoastră de utilizator de către furnizorul respectiv.

Activarea pluginului reprezintă o formă de consimțământ în conformitate cu art. 6, alin., 1 lit. a RGPD. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment cu efect pentru viitor.


Pluginuri Facebook (butoanele pentru apreciere și distribuire)

Pe această pagină web sunt integrate pluginuri ale rețelei de socializare Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Însă, în conformitate cu Facebook, datele colectate sunt, de asemenea, transferate în SUA și în alte țări terțe.

Pluginurile Facebook sunt recunoscute prin logoul Facebook sau prin „butonul de apreciere” („Îmi place”) de pe această pagină web. O prezentare generală a pluginurilor Facebook se găsește aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=ro_RO.

Dacă vizitați această pagină web, prin intermediul pluginului este stabilită o conexiune directă între browserul dumneavoastră și serverul Facebook. Astfel, Facebook este informat că ați vizitat această pagină web cu adresa dumneavoastră de IP. Când dați clic pe butonul Facebook „Îmi place” în timp ce sunteți autentificat în contul dumneavoastră de Facebook, puteți conecta conținutul acestei pagini web la profilul dumneavoastră de Facebook. Astfel, Facebook poate asocia vizita acestei pagini web contului dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu primim informații despre conținutul datelor transferate, precum și despre utilizarea acestora de către Facebook. Informații suplimentare în acest sens se găsesc în declarația de protecție a datelor a Facebook: https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation.

Dacă nu doriți ca Facebook să asocieze vizita acestei pagini web contului dumneavoastră de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați din contul dumneavoastră de utilizator Facebook.

Utilizarea pluginului Facebook are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la o vizibilitate cât mai cuprinzătoare posibil pe rețelele de socializare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment. Avem un profil pe Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. În conformitate cu Facebook, datele colectate sunt, de asemenea, transferate în SUA și în alte țări terțe.

Am încheiat cu Facebook un acord cu privire la prelucrarea comună (Anexă privind Operatorul). În acest acord se stabilește pentru care proceduri de prelucrare a datelor este responsabil Facebook atunci când ne vizitați pagina de Facebook. Puteți citi acest acord accesând următorul link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Vă puteți seta pe cont propriu setările privind reclamele din contul dumneavoastră de utilizator. În acest sens, dați clic pe următorul link și autentificați-vă: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


Plugin Instagram

Pe această pagină web sunt integrate funcții ale serviciului Instagram. Aceste funcții sunt oferite de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA.

Dacă sunteți autentificat în contul dumneavoastră de Instagram, puteți conecta conținutul acestei pagini web cu profilul dumneavoastră de Instagram dând clic pe butonul Instagram. Astfel, Instagram poate asocia vizita acestei pagini web contului dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu primim informații despre conținutul datelor transferate, precum și despre utilizarea acestora de către Instagram.

Stocarea și analiza datelor are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la o vizibilitate cât mai cuprinzătoare posibil pe rețelele de socializare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Informații suplimentare în acest sens se găsesc în declarația de protecție a datelor de la Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Plugin LinkedIn

Această pagină web utilizează funcții ale rețelei LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA.

La fiecare vizualizare a unei pagini a acestei pagini web care conține funcțiile LinkedIn, este stabilită o conexiune la serverele LinkedIn. LinkedIn este informat că ați vizitat această pagină web cu adresa dumneavoastră IP. Dacă dați clic pe butonul „Recomandați” al LinkedIn și sunteți autentificat în contul dumneavoastră LinkedIn, este posibil ca LinkedIn să asocieze vizita dumneavoastră pe această pagină web cu contul dumneavoastră de utilizator. Atragem atenția că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu deținem informații despre conținutul datelor transferate, precum și despre utilizarea acestora de LinkedIn.

Utilizarea pluginului LinkedIn are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la o vizibilitate cât mai cuprinzătoare posibil pe rețelele de socializare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Informații suplimentare în acest sens se găsesc în declarația de protecție a datelor de la LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Plugin XING

Această pagină web utilizează funcții ale rețelei XING. Furnizorul este New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.

La fiecare vizualizare a unei dintre paginile noastre care conține funcțiile XING, este stabilită o conexiune la serverele XING. Din informațiile pe care le deținem, datele cu caracter personal nu sunt stocate. Îndeosebi nu este stocată nicio adresă IP sau comportamentul de utilizator nu este evaluat.

Stocarea și analiza datelor are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la o vizibilitate cât mai cuprinzătoare posibil pe rețelele de socializare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Mai multe informații despre protecția datelor și despre butonul de distribuire XING se găsesc în declarația de protecție a datelor de la XING la adresa: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Plugin Pinterest

Pe această pagină web utilizăm pluginuri de socializare ale rețelei de socializare Pinterest care este operată de Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.
Când vizualizați o pagină care conține un astfel de plugin, browserul dumneavoastră stabilește o conexiune directă la serverele Pinterest. În acest sens, pluginul transmite datele de protocol către serverele Pinterest din SUA. Există posibilitatea ca aceste date de protocol să conțină adresa dumneavoastră de IP, adresa paginilor web vizitate care conțin, de asemenea, funcții Pinterest, tipul și setările browserului, data și momentul interogării, modul în care utilizați Pinterest, precum și module cookie. Stocarea și analiza datelor are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la o vizibilitate cât mai cuprinzătoare posibil pe rețelele de socializare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment. Mai multe informații despre scopul, domeniul de aplicare și prelucrarea ulterioară și utilizarea datelor de Pinterest, precum și drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de protecție a confidențialității dumneavoastră se găsesc în politica de confidențialitate de la Pinterest: https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy.

5. Publicitate și instrumente de analiză

Google Analytics

Această pagină web utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului paginii web să analizeze comportamentul vizitatorilor paginii web. În acest sens, operatorul obține diferite date de utilizare, cum ar fi vizualizările paginilor, durata sesiunii, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Dacă este cazul, aceste date pot fi centralizate de Google într-un profil asociat utilizatorului respectiv sau terminalului acestuia.

Google Analytics utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizei comportamentului de utilizator (de exemplu, module cookie sau amprentarea de dispozitive). Informațiile colectate de Google cu privire la utilizarea acestei pagini web sunt transferate în mod obișnuit către un server al Google din SUA și stocate acolo.

Utilizarea acestui instrument de analiză are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim în ceea ce privește analiza comportamentului utilizatorilor, pentru optimizarea atât a ofertei sale web, cât și a reclamelor sale. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător (de exemplu, consimțământ pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Anonimizare IP
Pe această pagină web am activat funcția de anonimizare IP. Prin aceasta, adresa dumneavoastră IP este scurtată de Google, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în cel al altor state parte a Acordului referitor la Spațiul economic european, înainte de transmiterea în SUA. Doar în cazuri excepționale va fi transferată întreaga adresă IP către un server Google din SUA, urmând ca scurtarea să aibă loc acolo. La solicitarea operatorului acestei pagini web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua felul în care utilizați paginile web, pentru a compila rapoarte pentru operatorul paginii web despre activitatea desfășurată pe paginile web și pentru a furniza alte servicii conexe utilizării paginilor web și internetului. Adresa IP transmisă din browserul dumneavoastră, în cadrul Google Analytics, nu va fi grupată cu alte date deținute de Google.

Plugin de browser
Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră de Google prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mai multe informații despre gestionarea datelor de utilizator la Google Analytics puteți găsi în declarația de confidențialitate de la Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Prelucrarea comenzilor
Am încheiat cu Google un contract pentru prelucrarea comenzilor și implementăm în totalitate cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor cu privire la utilizarea serviciului Google Analytics.

Caracteristici demografice la Google Analytics
Această pagină web utilizează funcția „caracteristici demografice” aparținând Google Analytics pentru a putea afișa vizitatorilor paginii web anunțuri publicitare potrivite în cadrul rețelei publicitare Google. Prin aceasta pot fi generate rapoarte care includ declarații cu privire la vârsta, sexul și interesele vizitatorilor paginii. Aceste date provin din publicitatea bazată pe interese de pe Google, precum și din datele vizitatorilor unor furnizori terți. Aceste date nu pot fi asociate niciunei persoane anume. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin setările anunțurilor din contul dumneavoastră Google sau, în general, puteți interzice colectarea datelor dumneavoastră de Google Analytics așa cum se menționează la punctul „Opoziție împotriva colectării datelor”.

Durata stocării
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en


Hotjar

Această pagină web utilizează Hotjar. Furnizorul este Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (pagină web: https://www.hotjar.com).

Hotjar este un instrument pentru analiza comportamentului dumneavoastră în calitate de utilizator pe această pagină web. Cu Hotjar putem înregistra, printre altele, clicurile și mișcările de mouse și cele de defilare. Hotjar mai poate determina cât timp ați stat cu indicatorul mouse-ului pe o anumită poziție. Folosind aceste informații, Hotjar creează așa-numite hărți termice prin care se poate determina care zone ale paginii web sunt vizualizate preferențial de către vizitatori.

Astfel putem determina cât timp ați stat pe o pagină și când ați părăsit-o. Mai putem determina momentul în care ați încetat să vă mai introduceți datele în formularul de contact (așa-numitele pâlnii de conversie).

În plus, Hotjar poate fi utilizat pentru a obține opiniile directe ale vizitatorilor paginii web. Această funcție servește la îmbunătățirea ofertei web a operatorului paginii web.

Hotjar utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizei comportamentului de utilizator (de exemplu, module cookie sau utilizarea amprentării de dispozitive).

Utilizarea acestui instrument de analiză are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim în ceea ce privește analiza comportamentului utilizatorilor, pentru optimizarea atât a ofertei sale web, cât și a reclamelor sale. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător (de exemplu, consimțământ pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Dezactivarea serviciului Hotjar
Dacă doriți să dezactivați colectarea datelor de Hotjar, accesați următorul link și urmați instrucțiunile indicate acolo: https://www.hotjar.com/opt-out

Rețineți că dezactivarea serviciului Hotjar trebuie efectuată separat pentru fiecare browser, respectiv pentru fiecare terminal.

Informațiile detaliate despre Hotjar și despre datele colectate se găsesc în declarația de protecție a datelor a serviciului Hotjar la următorul link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract pentru prelucrarea comenzilor
Am încheiat cu Hotjar un contract pentru prelucrarea comenzilor, pentru a implementa prevederile europene stringente de protecție a datelor.


Google Ads

Operatorul paginii web utilizează Google Ads. Google Ads este un serviciu de publicitate digitală al Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Ads ne permite să afișăm anunțuri publicitare în motorul de căutare Google sau pe pagini web terțe atunci când utilizatorul introduce prin Google anumiți termeni de căutare (direcționare în funcție de cuvinte-cheie). În plus, pot fi afișate anunțuri publicitare direcționate în baza datelor utilizatorilor (de exemplu, datele de locație și interesele) disponibile la Google (direcționarea către un anumit grup țintă). În calitate de operator al paginii web, putem evalua calitativ aceste date analizând, de exemplu, care termeni de căutare au dus la afișarea anunțurilor noastre publicitare și câte reclame au rezultat din clicurile corespunzătoare.

Utilizarea serviciului Google Ads are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la comercializarea cât mai efectivă posibil a produselor sale de furnizare de servicii.


Google AdSense (nepersonalizat)

Această pagină web utilizează Google AdSense, un serviciu pentru integrarea anunțurilor publicitare. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Utilizăm Google AdSense în modul „nepersonalizat”. Spre deosebire de modul personalizat, anunțurile publicitare nu se bazează, așadar, pe comportamentul dumneavoastră anterior în calitate de utilizator și nu vi se creează niciun utilizator de profil. În schimb, sunt utilizate așa-numitele „informații contextuale” la selectarea reclamelor. Astfel, anunțurile publicitare selectate se bazează, de exemplu, pe locația dumneavoastră, pe conținutul paginii web pe care vă aflați sau pe termenii dumneavoastră actuali de căutare. Mai multe informații despre diferențele dintre direcționarea personalizată și nepersonalizată cu Google AdSense se găsesc la: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Rețineți că și la utilizarea serviciului Google AdSense în modul nepersonalizat pot fi utilizate module cookie sau tehnologii de recunoaștere similare (de exemplu, amprentarea de dispozitive). Conform Google, acestea sunt utilizate la combaterea înșelăciunii și abuzului.

Utilizarea serviciului Google AdSense are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la comercializarea cât mai efectivă posibil a paginii sale web. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Vă puteți seta pe cont propriu setările privind reclamele din contul dumneavoastră de utilizator. În acest sens, dați clic pe următorul link și autentificați-vă: https://adssettings.google.com/authenticated.

Informațiile suplimentare cu privire la tehnologiile web ale furnizorului Google se găsesc aici: https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Google Remarketing

Această pagină web utilizează funcțiile de remarketing Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Remarketing vă analizează comportamentul în calitate de utilizator pe pagina noastră web (de exemplu, când dați clic pe anumite produse) pentru a vă aloca în anumite grupuri țintă publicitare și apoi pentru a vă afișa mesaje publicitare potrivite atunci când vizitați alte oferte digitale (remarketing, respectiv direcționare repetată).

În plus, grupurile țintă publicitare create cu Google Remarketing pot fi conectate cu funcțiile pentru mai multe dispozitive de la Google. Pe această cale, mesajele publicitare personalizate, bazate pe interes, care au fost adaptate în funcție de comportamentul dumneavoastră anterior de utilizare și navigare de pe un terminal (de exemplu, telefon mobil), vă pot fi afișate și pe un alt terminal (de exemplu, tabletă sau PC).

Dacă dispuneți de un cont Google, vă puteți opune publicității personalizate la următorul link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Utilizarea serviciului Google Remarketing are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la comercializarea cât mai efectivă posibil a produselor sale. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Informații suplimentare și prevederile de protecție a datelor se găsesc în declarația de protecție a datelor de la Google la: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro.


Urmărirea conversiilor Google

Această pagină web utilizează instrumentul de urmărire a conversiilor Google. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu ajutorul instrumentului de urmărire a conversiilor Google, împreună cu Google putem detecta dacă utilizatorul a efectuat anumite acțiuni. Astfel putem, de exemplu, evalua cât de des sunt apăsate anumite butoane de pe pagina noastră web și care produse au fost vizualizate sau cumpărate deosebit de frecvent. Aceste informații servesc la generarea statisticilor de conversie. Aflăm numărul total de utilizatori care au dat clic pe anunțurile noastre și ce acțiuni au efectuat aceștia. Nu obținem informații cu care putem identifica utilizatorul în mod personal. Google în sine utilizează doar module cookie de identificare sau tehnologii similare de recunoaștere.

Utilizarea instrumentului de urmărire a conversiilor Google are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are un interes legitim în ceea ce privește analiza comportamentului utilizatorilor, pentru optimizarea atât a ofertei sale web, cât și a reclamelor sale. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător (de exemplu, consimțământ pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Mai multe informații cu privire la instrumentul de urmărire a conversiilor Google se găsesc în prevederile de protecție a datelor ale furnizorului Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.


Facebook Pixel

Această pagină web utilizează pixelul Facebook pentru acțiuni ale vizitatorilor în vederea măsurării conversiei. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Însă, în conformitate cu Facebook, datele colectate sunt, de asemenea, transferate în SUA și în alte țări terțe.

Astfel, comportamentul vizitatorilor paginii poate fi urmărit după ce aceștia au fost redirecționați către pagina web a furnizorului după ce au dat clic pe un anunț publicitar Facebook. Prin aceasta, poate fi evaluată eficiența anunțurilor publicitare Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și poate optimiza acțiunile publicitare viitoare.

Datele colectate sunt anonime pentru noi în calitate de operator al acestei pagini web. Nu putem trage concluzii cu privire la identitatea utilizatorilor. Însă, datele sunt stocate și prelucrate de Facebook, astfel încât este posibilă o conexiune la profilul respectiv și Facebook poate utiliza datele în scopuri proprii de publicitate, conform politicii de utilizare a datelor Facebook. Prin aceasta, Facebook poate permite afișarea de anunțuri publicitare pe pagini ale Facebook, precum și în afara Facebook. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi în calitate de operator al paginilor.

Utilizarea serviciului Facebook Pixel are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la măsuri publicitare efective, inclusiv pe rețelele de socializare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător (de exemplu, consimțământ pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

În politica de confidențialitate a furnizorului Facebook se găsesc indicații ulterioare cu privire la protecția confidențialității dumneavoastră: https://ro-ro.facebook.com/about/privacy/.

De asemenea, puteți dezactiva funcția de remarketing „Custom Audiences” din setările pentru anunțuri publicitare la https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. În acest sens, trebuie să fiți autentificat pe Facebook.

Dacă nu dețineți un cont de Facebook, puteți dezactiva publicitatea pe bază de utilizare de la Facebook de pe pagina web a European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Eticheta LinkedIn Informații

Această pagină web utilizează Eticheta LinkedIn Informații. Furnizorul acestui serviciu este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

Prelucrarea datelor prin Eticheta LinkedIn Informații
Cu ajutorul Etichetei LinkedIn Informații, obținem informații despre vizitatorii paginii noastre web. Dacă un vizitator este înregistrat pe LinkedIn, putem analiza, printre altele, datele-cheie profesionale (de exemplu, nivelul de carieră, dimensiunea companiei, țara, locația, branșa și denumirea profesiei) ale vizitatorilor paginii noastre web și, astfel, direcționa mai bine pagina noastră către grupul țintă respectiv. În plus, cu ajutorul Etichetei LinkedIn Informații putem măsura dacă vizitatorii paginilor noastre web efectuează o achiziție sau alte acțiuni (măsurarea conversiei). Măsurarea conversiei poate avea loc și pe mai multe dispozitive (de exemplu, de la PC la tabletă). Eticheta LinkedIn Informații mai oferă o funcție de direcționare repetată cu ajutorul căreia putem afișa vizitatorilor paginii noastre web reclame direcționate în afara paginii web, prin care, conform LinkedIn, nu are loc identificarea destinatarilor reclamelor. De asemenea, LinkedIn însuși colectează așa-numite fișiere de jurnal (URL, URL de referință, adresă IP, proprietățile dispozitivului și browserului și momentul accesului). Adresele IP sunt scurtate (în măsura în care sunt utilizate pentru a ajunge la membri LinkedIn pe mai multe dispozitive) sau indexate prin hashing (pseudonimizate). Identificatorii direcți ai membrilor LinkedIn sunt șterși automat de LinkedIn după șapte zile. Datele pseudonimizate rămase sunt apoi șterse în decurs de 180 de zile.
În calitate de operator al paginii web, nu putem asocia datele colectate de LinkedIn cu anumite persoane individuale. LinkedIn stochează pe serverele sale din SUA datele cu caracter personal colectate ale vizitatorilor paginii web și le utilizează în cadrul propriilor măsuri publicitare. Pentru mai multe detalii, accesați declarația de protecție a datelor de la LinkedIn la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Temeiul juridic
Utilizarea serviciului LinkedIn are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Operatorul paginii web are interesul legitim cu privire la măsuri publicitare efective, inclusiv pe rețelele de socializare. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător (de exemplu, consimțământ pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment. Transferul de date în SUA este susținut de clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Mai multe detalii se găsesc aici: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa și https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Opoziție împotriva utilizării Etichetei LinkedIn Informații
Vă puteți opune analizei comportamentului utilizatorului, precum și publicității direcționate la următorul link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
În plus, din setările contului, membrii LinkedIn pot controla utilizarea datelor lor cu caracter personal în scopuri publicitare. Pentru a împiedica asocierea datelor colectate de pe pagina noastră web prin LinkedIn și contul dumneavoastră de LinkedIn, trebuie să vă deconectați din contul de LinkedIn înainte să accesați pagina noastră web.

Încheierea unui contract pentru prelucrarea comenzilor
Am încheiat un contract cu LinkedIn pentru prelucrarea comenzilor.


Qualtrics

Folosim serviciul Qualtrics furnizat de Qualtrics LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo, UT 84606, United States în cadrul Customer Experience Management, al panelurilor, precum și în cadrul efectuării și evaluării sondajelor de opinie. Datele pentru platforma Qualtrics se transmit criptate prin 256-bit TLS/SSL și sunt complet anonimizate. Datele nu se redirecționează și nu se transmit către terți, iar după îndeplinirea scopului se șterg. Consimțământul pentru colectarea, transmiterea și prelucrarea datelor poate fi retras oricând. Aici regăsiți mai multe informații despre protecția datelor în cadrul Qualtrics: https://www.qualtrics.com/privacy-statement.

În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. (1), lit. a) din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Dacă nu doriți prelucrarea datelor de către Qualtrics, vă rugăm nu participați la chestionarele noastre.

Am încheiat cu Qualtrics inclusiv dispoziții extinse cu privire la protecția datelor, alături de clauzele contractuale standard și de acordul de procesare a datelor. Datele dumneavoastră vor fi stocate pe teritoriul UE. Totuși, există posibile riscuri legate de prelucrare, care nu pot fi excluse în prezent, în ciuda măsurilor în vigoare pentru protecția și securitatea a datelor. Cele mai frecvente:

• Este posibilă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Microsoft în scopuri din afara sferei contractuale și dobândirea lor de către terți.
• Este posibil ca dreptul dumneavoastră la informație să își piardă valabilitatea pe termen lung în raporturile cu Qualtrics.6. Buletinul informativ

Date de buletin informativ

Dacă ați dori să primiți buletinul informativ oferit pe pagina web, trebuie să ne oferiți o adresă de e-mail, precum și informațiile care ne permit să verificăm dacă sunteți deținătorul adresei indicate și că sunteți de acord cu primirea buletinului informativ. Alte date nu sunt colectate, respectiv sunt colectate doar în baza consimțământului. Utilizăm aceste date exclusiv pentru trimiterea informațiilor solicitate și nu le transmitem mai departe terților.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de înregistrare pentru buletinul informativ are loc exclusiv în temeiul consimțământului dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD). Vă puteți revoca în orice moment consimțământul acordat pentru stocarea datelor, a adresei de e-mail, precum și pentru utilizarea acestora pentru trimiterea buletinului informativ, de exemplu, prin opțiunea „Dezabonare” din buletinul informativ. Legalitatea procedurilor deja efectuate de prelucrare a datelor nu este afectată de revocare.

Datele furnizate nouă de către dumneavoastră în scopul primirii buletinului informativ sunt stocate de noi sau de furnizorul serviciului de buletin informativ până vă dezabonați de la buletinul informativ și vor fi șterse din lista de distribuire a buletinului informativ în urma dezabonării. Datele stocate de noi în alte scopuri rămân neafectate în acest caz.

După ce vă dezabonați din lista de distribuire a buletinului informativ, adresa dumneavoastră de e-mail este stocată, dacă este cazul, de către noi, respectiv de către furnizorul serviciului de buletin informativ într-o listă neagră, pentru a împiedica pe viitor trimiterea de mesaje. Datele din lista neagră sunt utilizate doar în acest scop și nu sunt grupate cu alte date. Această măsură servește atât intereselor dumneavoastră, cât și intereselor noastre cu privire la respectarea prevederilor legale la trimiterea de buletine informative (interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD). Stocarea în lista neagră nu are caracter provizoriu. Vă puteți opune stocării, în măsura în care interesele dumneavoastră prevalează asupra intereselor noastre.

7. Pluginuri și instrumente

YouTube cu grad sporit de confidențialitate

Această pagină web încorporează videoclipuri ale furnizorului YouTube. Operatorul paginilor este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Utilizăm YouTube în modul cu grad sporit de confidențialitate. Conform YouTube, acest mod face ca YouTube să nu stocheze informațiile despre vizitatorii de pe această pagină web înainte ca aceștia să vizioneze videoclipul. Pe de altă parte, transmiterea mai departe a datelor către parteneri YouTube nu este obligatoriu exclusă prin modul cu grad sporit de confidențialitate. Astfel, indiferent că vizionați un videoclip, YouTube stabilește o conexiune la rețeaua Google DoubleClick.

Imediat ce porniți un videoclip YouTube pe această pagină web, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Astfel, serverul YouTube informează care dintre paginile noastre au fost vizitate de dumneavoastră. Dacă sunteți autentificat în contul dumneavoastră de YouTube, permiteți YouTube să asocieze comportamentul dumneavoastră de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteți împiedica acest lucru dacă vă deconectați din contul de YouTube.

În plus, după pornirea unui videoclip, YouTube poate salva pe terminalul dumneavoastră diferite module cookie sau utiliza tehnologii similare de recunoaștere (de exemplu, amprentare de dispozitiv). Pe această cale YouTube poate obține informații despre vizitatorii acestei pagini web. Aceste informații sunt utilizate, printre altele, la compilarea de statistici video, la îmbunătățirea satisfacției utilizatorilor și la prevenirea tentativelor de înșelăciune.

Acolo unde este cazul, după pornirea unui videoclip YouTube pot fi declanșate alte proceduri de prelucrare a datelor asupra cărora nu avem nicio influență.

Utilizarea serviciului YouTube are loc având ca interes o reprezentare atractivă a ofertelor noastre digitale. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Mai multe informații despre protecția datelor în cadrul YouTube găsiți în declarația de confidențialitate la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.


Google Maps

Această pagină utilizează serviciul de hărți Google Maps prin intermediul unui API. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps este necesară stocarea adresei dumneavoastră de IP. Aceste informații sunt transferate în mod obișnuit către un server al Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influență asupra transferului de date.

Utilizarea serviciului Google Maps are loc având ca interes o reprezentare atractivă a ofertelor noastre digitale și pentru a fi mai ușoară găsirea locurilor indicate de noi pe pagina web. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În măsura în care a fost solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD; consimțământul este revocabil în orice moment.

Mai multe informații despre gestionarea datelor de utilizator se găsesc în declarația de confidențialitate de la Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

8. Comerțul electronic și furnizorii de servicii de plată

Prelucrarea datelor (datelor contractului și ale clienților)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru întemeierea, elaborarea din punct de vedere al conținutului sau modificarea raportului juridic (date privind stocurile). Acest lucru are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a face demersuri înainte de încheierea contractului. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal referitoare la utilizarea acestei pagini web (date de utilizare) doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a permite utilizatorului să utilizeze serviciul sau pentru a factura utilizatorul.

Datele colectate ale clienților sunt șterse după finalizarea comenzii sau încetarea relației de afaceri. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.


Transferul de date în cazul finalizării comenzilor pentru magazine digitale, comercianți și expedierea de bunuri

Transmitem terților date cu caracter personal doar atunci când acest lucru este necesar în cadrul derulării contractului, de exemplu, către companiile însărcinate cu livrarea bunurilor sau către institutul de credit însărcinat cu procesarea plății. Nu are loc un transfer suplimentar al datelor, respectiv are loc doar atunci când ați fost de acord în mod expres cu transferul. Transmiterea mai departe a datelor dumneavoastră către terți nu are loc fără consimțământ expres, cum ar fi în scopuri publicitare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a face demersuri înainte de încheierea contractului.


Transmiterea datelor în cazul finalizării comenzilor pentru prestările de servicii și conținuturile digitale

Transmitem terților date cu caracter personal doar atunci când acest lucru este necesar în cadrul derulării contractului, de exemplu, către institutul de credit însărcinat cu procesarea plății.

Nu are loc un transfer suplimentar al datelor, respectiv are loc doar atunci când ați fost de acord în mod expres cu transferul. Transmiterea mai departe a datelor dumneavoastră către terți nu are loc fără consimțământ expres, cum ar fi în scopuri publicitare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD care permite prelucrarea datelor în vederea executării unui contract sau a face demersuri înainte de încheierea contractului.


PayPal

Pe această pagină web oferim, printre altele, plata prin PayPal. Furnizorul acestui serviciu de plată este PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (denumit în continuare „PayPal”).

Dacă selectați plata prin PayPal, datele de plată introduse de dumneavoastră sunt transmise către PayPal.

Transmiterea datelor dumneavoastră către PayPal are loc în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD (consimțământ) și art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD (prelucrarea pentru îndeplinirea unui contract).
Aveți posibilitatea de a vă revoca în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor. Revocarea nu are efect asupra eficienței procedurilor de prelucrare a datelor din trecut.


BS PAYONE

Dacă optați pentru o modalitate de plată a furnizorului de servicii de plată BS PAYONE, procesarea plății se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de plată BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt/Main, căruia îi transmitem datele pe care ni le-ați comunicat cu ocazia comenzii, împreună cu informațiile despre comanda dumneavoastră, conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD. Transmiterea datelor dumneavoastră se face exclusiv în scopul procesării plății prin furnizorul de servicii de plată PAYONE și doar în măsura în care acest lucru este necesar.


ConCardis

Dacă optați pentru plata prin card bancar a furnizorului de servicii de plată ConCardis, procesarea plății se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de plată ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, căruia îi transmitem datele pe care ni le-ați comunicat cu ocazia comenzii, împreună cu informațiile despre comanda dumneavoastră, conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD. Transmiterea datelor dumneavoastră se face exclusiv în scopul procesării plății prin furnizorul de servicii de plată ConCardis și doar în măsura în care acest lucru este necesar. Informații suplimentare despre dispozițiile ConCardis privind protecția datelor puteți găsi la următoarea adresă de internet: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

9. Conferințe audio și video digitale (instrumente pentru conferințe)

Prelucrarea datelor

Pentru comunicarea cu clienții noștri utilizăm, printre altele, instrumente pentru conferințe online. Instrumentele pe care le utilizăm în mod detaliat sunt enumerate mai jos. Atunci când comunicați cu noi prin conferință video sau audio prin intermediul internetului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de noi și de furnizorul respectivului instrument pentru conferințe.

Instrumentele pentru conferințe colectează, în acest sens, toate datele pe care le puneți la dispoziție/introduceți pentru utilizarea instrumentelor (adresă de e-mail și/sau număr de telefon). În plus, instrumentele pentru conferințe prelucrează durata conferinței, începutul și sfârșitul (timp) participării la conferință, numărul de participanți și alte „informații contextuale” în legătură cu procedura de comunicare (metadate).

De asemenea, furnizorul instrumentelor prelucrează toate datele tehnice necesare pentru derularea comunicării online. Aceasta include îndeosebi adresele IP, adresele MAC, codurile de identificare ale dispozitivelor, tipul dispozitivelor, tipul și versiunea sistemelor de operare, versiunea de client, tipul camerei, microfonul sau difuzorul, precum și tipul conexiunii.

În măsura în care, în cadrul instrumentelor, are loc schimbul de conținut, încărcarea sau punerea acestuia la dispoziție pe altă cale, acestea sunt stocate, de asemenea, pe serverele furnizorului instrumentului. Printre astfel de conținuturi se numără îndeosebi înregistrările dematerializate, mesajele instantanee/pe canale de discuții, mesajele vocale, fotografiile și videoclipurile încărcate, fișierele, tablele albe și alte informații distribuite pe durata utilizării serviciului.

Rețineți că nu avem influență completă asupra procedurilor de prelucrare a datelor ale instrumentelor utilizate. Posibilitățile noastre depind în mare măsură de politica internă a furnizorului respectiv. Mai multe informații despre prelucrarea datelor prin instrumentele pentru conferințe se găsesc în declarațiile de protecție a datelor ale respectivelor instrumente utilizate, pe care le-am pus la dispoziție sub acest text.


Scopul și temeiurile juridice

Instrumentele pentru conferințe sunt utilizate pentru a comunica cu partenerii contractuali viitori sau existenți sau pentru a oferi clienților noștri anumite servicii (art. 6, alin. 1, prima teză, lit. b din RGPD). În plus, utilizarea instrumentelor servește la accelerarea și facilitarea generală a comunicării cu noi, respectiv cu compania noastră (interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD). În măsura în care a fost solicitat consimțământul, utilizarea instrumentelor respective are loc în temeiul acestui consimțământ; consimțământul este revocabil în orice moment cu efect pentru viitor.


Durata stocării

Datele colectate direct de către noi prin intermediul instrumentelor video și pentru conferințe sunt șterse de sistemele noastre imediat ce ne solicitați ștergerea acestora, vă revocați consimțământul pentru stocare sau scopul stocării datelor nu se mai aplică. Modulele cookie salvate rămân pe terminalul dumneavoastră până când le ștergeți. Perioadele legale stringente de păstrare rămân neafectate.

Nu avem nicio influență asupra duratei de stocare a datelor dumneavoastră care au fost stocate de către operatorii instrumentelor pentru conferințe în scop propriu. Pentru detalii în acest sens, vă rugăm să vă informați direct de la operatorii instrumentelor pentru conferințe.


Instrumente pentru conferințe utilizate

Utilizăm următoarele instrumente pentru conferințe:

Folosim Cisco WebEx. Furnizorul acestui serviciu este Cisco Systems GmbH, Parkring 20, D-85748 Garching. Detalii cu privire la prelucrarea datelor se găsesc în declarația de protecție a datelor de la Cisco: https://www.cisco.com/c/ro_ro/about/legal/privacy-full.html.


Încheierea unui contract pentru prelucrarea comenzilor

Am încheiat cu furnizorul un contract pentru prelucrarea comenzilor și implementăm în totalitate cerințele stricte ale autorităților germane de protecție a datelor cu privire la utilizarea serviciului Cisco.

10. Servicii proprii

Gestionarea datelor de candidatură


Vă oferim posibilitatea să aplicați la noi (de exemplu, prin e-mail, poștă sau prin formularul de candidatură online). În cele ce urmează vă informăm despre domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate în cadrul procesului de candidatură. Garantăm conformitatea colectării, prelucrării și utilizării datelor dumneavoastră cu legislația de protecție a datelor în vigoare și cu toate celelalte prevederi juridice și gestionarea cu maximă confidențialitate a datelor dumneavoastră.


Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor


Dacă ne trimiteți o aplicație, vă prelucrăm datele cu caracter personal asociate cu aceasta (de exemplu, datele de contact și de comunicare, documentele de candidatură, notițele luate pe durata interviurilor etc.), în măsura în care acest lucru este necesar pentru a lua o decizie cu privire la întemeierea unei relații de muncă. Temeiul juridic în acest sens este art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD (inițierea generală a unui contract) și, în măsura în care v-ați oferit consimțământul, art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD. Consimțământul este revocabil în orice moment. În cadrul companiei noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise mai departe exclusiv persoanelor care sunt implicate în prelucrarea candidaturii dumneavoastră.

În măsura în care candidatura are succes, datele trimise de dumneavoastră sunt stocate în sistemele noastre de prelucrare a datelor, având ca temei art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, în scopul implementării relației de muncă.


Durata de păstrare a datelor


Dacă nu vă putem oferi nicio ofertă de loc de muncă, refuzați o ofertă de loc de muncă sau vă retrageți candidatura, ne rezervăm dreptul, în temeiul intereselor noastre legitime (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD), să vă păstrăm datele transmise de dumneavoastră pentru o perioadă de până la 6 luni începând cu încheierea procedurii de aplicare (refuzare sau retragere a candidaturii). Ulterior, datele vor fi șterse și documentele fizice de candidatură vor fi distruse. Păstrarea servește îndeosebi în scopuri de furnizare de dovezi în cazul unui litigiu juridic. În măsura în care este evident că datele vor fi necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, ca urmare a unui litigiu juridic iminent sau pe rol), ștergerea va avea loc doar când nu mai este aplicabil scopul pentru păstrarea ulterioară.

De asemenea, perioada de păstrare poate fi mai lungă dacă v-ați oferit consimțământul corespunzător (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD) sau dacă există obligații legale de păstrare în opoziție cu ștergerea.


Înregistrarea în baza de date a candidaților


Dacă nu vă putem oferi nicio ofertă de loc de muncă, există, după caz, posibilitatea de a vă înregistra în baza noastră de date pentru candidați. În cazul înregistrării, toate documentele și informațiile din candidatură sunt preluate în baza de date a candidaților, pentru a vă contacta dacă apar posturi vacante potrivite.

Înregistrarea în baza de date a candidaților are loc exclusiv în temeiul consimțământului dumneavoastră expres (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD). Oferirea consimțământului este voluntară și nu are nicio legătură cu procedura de aplicare în curs. Persoana vizată își poate revoca oricând consimțământul. În aceste cazuri, datele din baza de date a candidaților sunt șterse irevocabil, în măsura în care nu există motive juridice de păstrare.

Datele din baza de date a candidaților sunt șterse irevocabil cel târziu la doi ani după acordarea consimțământului.