Dear visitor,

You have selected our website for Romania - Romanian from United States - English. You would like to stay on this website?

Despre EGGER> Filozofie

Filozofie EGGER

Filozofie EGGER

Prin ce se evidențiază EGGER? Prin noi toți.

EGGER este o familie internațională, mare și energică. În spatele acestei descrieri se află 60 de națiuni în 20 fabrici și 26 de birouri de vânzări internaționale cu un total de 9600 angajați.

Toți angajații noștri, tineri sau maturi, depun eforturi pentru a contura grupul de companii EGGER. Aceștia definesc compania EGGER prin angajamentul, competența, experiența și loialitatea lor.

Noi creăm mai mult din lemn

Misiune

Valorile noastre sunt dinamismul, loialitatea, respectul, încrederea precum şi conservarea spiritului de pionierat al Grupului EGGER ca afacere de familie.

Reuşim să obţinem o creştere internaţională sustenabilă datorită propriilor performanţe şi menţinerii independenţei.

Oferim clienţilor soluţii inovatoare, produse şi servicii orientate către nevoile pieţei, bazate pe un material natural şi regenerabil - lemnul.

Viziune EGGER

Viziune EGGER

Suntem marca leader în domeniul soluţiilor din material lemnos.

Prezenţa Internaţională: Producem și comercializăm atât în Europa, cât și în America. Pe piețele importante din punct de vedere strategic unde nu deținem fabrici înființăm birouri de vânzări. Suntem activi și pe piețele de export unde nu avem birouri de vânzări, colaborând cu clienți strategici.
Inovaţie: Dezvoltarea continuă şi inovaţiile în ceea ce priveşte produsele, procesele şi serviciile noastre se bazează pe beneficiile obţinute de clienţi şi reprezintă fundamentul pentru îmbunătăţirea productivităţii şi prin urmare pentru profitabilitate pe termen lung.
Integrare: Noi integrăm toţi partenerii implicaţi în procesele lanţului creării de valori - de la Consumator până la Furnizor.
Identificare: Suntem cel mai atractiv angajator pentru fiecare piaţă a muncii importantă pentru noi.

Valori principale EGGER

Valorile noastre ca afacere de familie

  • Suntem o afacere de familie transparentă și modernă și în acest mod ne prezentăm pe piața muncii.
  • Dezvoltarea durabilă și extinderea companiei în beneficiul generațiilor următoare, reprezintă fundamentul deciziilor noastre.
  • Respectul, încrederea, parteneriatele și loialitatea definesc acțiunile noastre zilnice.
  • Ne respectăm promisiunea (strângerea de mână).
  • Profesionalismul și procesele eficiente de decizie constituie factorii cheie de succes.
  • Ne ghidăm după principiile și valorile noastre principale (calitatea, respectul și progresul).

Serviciile noastre destinate clienților

Recunoaștem importanța dezvoltării unor relații pe termen lung cu clienții noștri ca fundament pentru succesul reciproc.
Elementele cheie ale activității noastre sunt calitatea fiabilă, competențele tehnice și de design, consultanță profesionistă, precum și servicii suport pentru vânzări. Toate serviciile noastre sunt orientate spre necesitățile actuale și viitoare ale clienților.

Calitatea noastră

Calitatea înseamnă pentru noi îndeplinirea cerințelor în tot ceea ce realizăm.
Ne-am angajat la o perfecționare continuă, susţinută de un sistem certificat, independent de management.

Angajații noștri și Managementul

Ne respectăm reciproc. Avem așteptări ridicate și sprijinim dezvoltarea angajaților noștri prin programe specifice de instruire și formare.
Apreciem în mod deosebit experiența, transmiterea ei și loialitatea.
Managerii noștri sunt recrutați intern în cea mai mare măsură. Aceștia se caracterizează prin înalte competențe de leadership și printr-un model comportamental pozitiv.

Organizația noastră

Suntem un grup descentralizat, structurat în jurul unor domenii de afaceri și unități regionale. Funcțiile centrale sunt exercitate doar în cazul în care putem beneficia de sinergii, creșterea productivității sau în baza unor necesități strategice.
Procesul decizional este clar și eficient.
Normele procedurale și cerințele de raportare reprezintă baza pentru o conducere eficientă a companiei.
Strategia grupului este definită de către proprietari împreună cu conducerea Grupului, cu sprijinul echipei de conducere și al directorilor de divizie și al celor naționali.
Toate persoanele își asumă responsabilitatea pentru implementarea obiectivelor stabilite de comun acord.

Mediul nostru social

În conformitate cu valorile noastre principale, ne însuşim cultura şi obiceiurile din ţările în care suntem prezenţi.
Ne integrăm în mod activ în viața comunităților locale.
Promovăm angajarea personalului și a managerilor calificați originari, din regiunile în care se află fabricile noastre.

Mediul înconjurător

Utilizarea durabilă a materiilor prime reprezintă o prioritate de top pentru noi.
Realizăm acest lucru prin utilizarea centralelor bază de biomasă, sisteme logistice ecologice şi prin utilizarea tehnologiilor moderne de producţie, care asigură folosirea eficientă a resurselor noastre.

Sistemele noastre de informare și comunicare

Investim în cele mai noi tehnologii de comunicare și informare.
Utilizăm aceste sisteme pentru a administra în mod eficient afacerea noastră şi pentru a-i apropia pe partenerii noştri de afaceri de procesele relevante.