Dear visitor,

You have selected our website for Romania - Romanian from United States - English. You would like to stay on this website?

EGGER Technologia - Documente

Cod de Conduită EGGER

Group_RAU_4_340x340px.jpg

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore

Computer_technic_5_340x340px.jpg

Broșura Seveso

RO_Plant_Radauti_Technologia_340x340px.jpg

Valorile noastre definesc comportamentul nostru. Sustenabilitatea, calitatea și respectul sunt componente importante ale culturii noastre organizaționale și premisele esențiale pentru succesul nostru.

Conduita noastră este integră, plină de respect și corectitudine față de angajați, parteneri comerciali și terți, asigurând companiilor noastre un management în acord cu prevederile naționale și internaționale. Proprietarii, Conducerea Grupului și Consiliul Consultativ aderă la acest cod etic și confirmă susținerea lor pentru implementarea acestuia în viața profesională.


Codul de Conduită EGGER (PDF)

EGGER Technologia, prin organismul de conducere, se angajează să își desfășoare toate activitățile în deplină conformitate cu prevederile stabilite de legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major. Astfel, compania se obligă să reducă la minim aceste riscuri și să utilizeze toate resursele necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Politica de Prevenire

Instalația de adezivi desfăşoară pe amplasamentul din cadrul platformei industriale EGGER activităţi în domeniul producţiei de adezivi şi răşini de impregnare. Aceste produse sunt folosite ca materie primă pentru producţia plăcilor aglomerate din lemn şi a hârtiei impregnate pentru înnobilarea plăcilor din lemn. Adezivii şi răşinile sunt produse în condiţii de maximă siguranţă în perimetrul fabricii din zona Rădăuţi.


Broșura Seveso (PDF)

Autorizația Integrată de Mediu (AIM)

Glass_green_house_7_340x340px.jpg

Rapoarte de monitorizare

Plant_RAU_8_340x340px.jpg

Autorizația Integrată de Mediu este un document public prin care este reglementată activitatea beneficiarului în cadrul unor parametri. AIM este emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava după un lung proces de autorizare în cadrul căruia s-au realizat studii independente de impact potențial asupra mediului și a sănătății dar și mai multe dezbateri publice cu cetățenii și factorii interesați.


Autorizația Integrată de Mediu

Realizăm lunar și trimestrial rapoarte de monitorizare în care sunt menționate valorile măsurate împreună cu limitele maxime admise. Rezultatele sunt puse la dispoziția autorităților și publicului și pot fi consultate la sediul APM Suceava dar și online, pe site-ul EGGER, în secțiunea dedicată.


Rapoarte de monitorizare