Dear visitor,

You have selected our website for Moldova - Romanian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Raportul de sustenabilitate EGGER 2018/2019 este disponibil online!

Raportul de sustenabilitate EGGER 2018/2019 este disponibil online!

EGGER ia în serios responsabilitățile sale, pentru produse, producția proprie, precum și pentru angajați și societate. Citiți mai multe despre performanțele noastre în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în raportul nostru de sustenabilitate.

EGGER a întruchipat întotdeauna sustenabilitatea ecologică, economică și socială. Prin publicarea primului raport de sustenabilitate în 2018, EGGER a pus bazele raportării complete și transparente a performanței și potențialului său legat de sustenabilitate. Compania acționează într-o manieră orientată spre viitor, dar gestionează cu atenție resursele. În următorii câțiva ani, compania vrea să continue dezvoltarea managementului sustenabilității.


Raportul de sustenabilitate

EGGER evidențiază acțiunile sale durabile cu acest al doilea Raport de sustenabilitate. Pe lângă o multitudine de exemple concrete de bune practici, raportul include toate pozițiile, obiectivele și acțiunile legate de sustenabilitatea ecologică, economică și socială.

Mai multe informații despre subiectul „Mediu și sustenabilitate”

Succes susținut.

Raportul EGGER de sustenabilitate 2018/2019 este online!

Către Raport