Dear visitor,

You have selected our website for Moldova - Romanian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Raportulul de sustenabilitate Egger 2019/2020 este online!

Raportulul de sustenabilitate Egger 2019/2020 este online!

EGGER tratează cu seriozitate responsabilitățile sale cu privire la produse, producție, precum și cele legate de angajați și societate. Citiți mai multe despre abordarea, obiectivele și performanța noastră cu privire la sustenabilitatea economică, ecologică și socială în Raportul nostru de sustenabilitate. Fișa informativă privind sustenabilitatea care conține toate elementele esențiale ale raportului este de asemenea disponibilă pentru prima dată.

Raportulul de sustenabilitate Egger 2019/2020 este online

Și mai multă transparență

Prin publicarea primului raport de sustenabilitate în vara anului 2018, EGGER a pus bazele informării transparente cu privire la toate măsurile de sustenabilitate. Între timp, s-au întâmplat multe: dialogul cu părțile interesate s-a intensificat, iar nevoile lor au fost reevaluate și analizate. Raportul este acum publicat într-un format nou și interactiv: conținutul a fost restructurat și oferă o mai mare transparență.

Numeroase exemple de bune practici

Raportul conține numeroase exemple practice care dovedesc angajamentul nostru pentru sustenabilitate în activitatea noastră de zi cu zi. EGGER prezintă și obiectivele sale strategice de sustenabilitate și subliniază angajamentul său clar pentru o activitate economică sustenabilă pe termen lung.

EGGER se angajează față de Pactul mondial al întreprinderilor (Global Compact) al ONU

O altă realizare notabilă în ceea ce privește sustenabilitatea a avut loc în decembrie 2019: EGGER și-a exprimat susținerea pentru cele zece principii ale Pactului mondial al întreprinderilor (Global Compact) al Națiunilor Unite în ceea ce privește drepturile omului, standardele de muncă, protecția mediului și combaterea corupției. Acest lucru validează din nou rolul de pionierat al afacerii de familie în calitate de participant responsabil.