Dear visitor,

You have selected our website for Moldova - Romanian from United States - English. You would like to stay on this website?

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Lansarea proiectului „Realizarea unei instalaţii noi pentru impregnarea hârtiei decorative pentru melaminarea plăcilor de PAL” la SC EGGER România SRL

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Lansarea proiectului „Realizarea unei instalaţii noi pentru impregnarea hârtiei decorative pentru melaminarea plăcilor de PAL” la SC EGGER România SRL

Rădăuţi, 6 octombrie 2010

SC EGGER România SRL, cu sediul în localitatea Rădăuţi, str. Austriei, nr. 2, judeţul Suceava, derulează, începând cu data de 28.09.2010, proiectul “Realizarea unei instalaţii noi pentru impregnarea hârtiei decorative pentru melaminarea plăcilor de PAL”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice.
Valoarea totală a proiectului este de 15.673.132,94 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.646.453,79 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Rădăuţi pe o durată de 16 luni.

Obiectivul proiectului este întărirea poziţiei pe piaţă a societăţii, obiectiv ce va avea la bază creşterea capacităţii de producţie a hârtiei impregnate prin achiziţionarea unei instalaţii noi.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Ştefan Daniel
Funcţie: Coordonator Dep. Mediu, Sănătate şi Securitate în Muncă
Tel. 03724 38301, Fax: 0372 468 301, e-mail: Daniel.Stefan@egger.com


 

Persoana de contact

Contact EGGER

  • +40 372 438000