Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Informacja> Elektroniczna wymiana danych

EDI @ EGGER

Elektroniczna wymiana danych EDI

EDI (elektroniczna wymiana danych) to automatyczna wymiana dokumentów biznesowych (np. zamówień, potwierdzeń zamówień, potwierdzeń odbioru dostawy, faktur) między dwoma systemami IT bez potrzeby ingerencji człowieka. Taka bezpośrednia komunikacja umożliwia wysoką automatyzację procesów, ponieważ wymiana informacji biznesowych między różnymi systemami odbywa się bardzo szybko i z wyeliminowaniem wersji papierowej.

Pliki do pobrania dla klientów
Pliki do pobrania dla dostawców

 

1. Zamówienie

 • Mniej błędów przy wprowadzaniu danych
  przysyłane przez Państwa dane wgrywane są do naszego systemu 1:1
 • Koniec z utratą danych
  koniec z zagubionymi zamówieniami.
 • Obniżenie kosztów koordynacji
  koniec z pytaniami, koniec z nieporozumieniami.
 • Krátké průběžné časy
  objednávky EDI se nahrávají přímo do našeho systému a mohou se tak urychleně a efektivně zpracovávat
Purchase order

Order confirmation

2. Potwierdzenie zamówienia

 • Automatyczne porównywanie zamówienia z jego potwierdzeniem
  istotne różnice wskazywane są referentowi w procesach workflow.
 • W razie braku błędów automatyczne przypisywanie potwierdzenia do zamówienia
  80% potwierdzeń zamówień nie wymaga dalszego opracowania.
 • Raporty dot. zamówień z brakującymi potwierdzeniami
  Zamówienia, dla których brakuje potwierdzenia, ujmowane są w specjalnych raportach.
 • Obniżenie kosztów koordynacji
  Cena na potwierdzeniu zamówienia jest taka sama jak na fakturze, różnice w stosunku do ceny w zamówieniu są rozpoznawane na wczesnym etapie, co pozwala uniknąć nakładów związanych z reklamacją

3. Potwierdzenie odbioru dostawy

 • Informacja wstępna o dostarczonym towarze
  Informacja wstępna umożliwia optymalne zarządzanie miejscem w magazynie i optymalne planowanie produkcji.
Delivery Note

Invoice

4. Faktura

 • Automatyczne porównywanie zamówienia z fakturą
  istotne różnice wskazywane są referentowi w procesach workflow.
 • W razie braku błędów automatyczne przypisywanie faktury do zamówienia
  80% faktur nie wymaga dalszego opracowania.
 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki obniżeniu nakładów administracyjnych
  wpłynięcie zamówienia, sortowanie, skanowanie dokumentu papierowego, archiwizacja, ręczne wprowadzanie danych
 • Świadomość ekologiczna
  znaczne ograniczenie zużycia papieru

Pliki do pobrania dla klientów

Pliki do pobrania dla dostawców