Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Informacja o strategii podatkowej

Informacja o strategii podatkowej

Podatki_520x340p7px.jpg

Informacja o realizowanej strategii podatkowej EGGER Biskupiec Sp. z o. o. za rok podatkowy od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Publikujemy informację o realizowanej przez EGGER Biskupiec Sp. z o.o. (EGGER Biskupiec; Spółka) strategii podatkowej. Publikacja wynika z obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opracowanie i publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na EGGER Biskupiec w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę od 1 stycznia 2021 r. powyższych przepisów Ustawy o CIT. Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotyczy roku podatkowego rozpoczętego 1 maja 2020 r. i zakończonego 30 kwietnia 2021 r. (rok podatkowy 2021).

Pełną treść informacji i o realizowanej strategii podatkowej znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.


Do pobrania - Informacja o realizowanej strategii podatkowej (PDF)