Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Stabilny wzrost sprzedaży i zysków na przestrzeni półrocza

Stabilny wzrost sprzedaży i zysków na przestrzeni półrocza

Grupa EGGER zamknęła pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 (dzień sprawozdawczy 31 października 2020 r.) ze skonsolidowaną sprzedażą w wysokości 1,45 mld EUR (-2,1 % w stosunku do roku poprzedniego).

 Zakład EGGER w centrali St. Johann w Tyrolu ( Austria).

Zakład EGGER w centrali St. Johann w Tyrolu ( Austria).

Grupa EGGER była w stanie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wchłonąć gospodarcze skutki światowej pandemii koronawirusa i wykorzystać efekty doganiania. Pozytywne warunki panujące w przemyśle od czerwca, a co za tym idzie bardzo wysoki popyt, korzystne koszty surowców, jak również obniżenie kosztów stałych, które zostały podjęte w ramach środków przeciwko pandemii koronawirusa, doprowadziły do znacznego wzrostu zysków do 293,9 mln EUR (+33,5 %). Marża EBITDA wynosi 20,3%. Wskaźnik kapitału własnego pozostaje na wysokim poziomie 38,6% pomimo znacznych inwestycji w ostatnich latach.

Zakończeniem tego szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego jest 20. zakład produkcyjny w Lexington w Północnej Karolinie, USA, który rozpoczął działalność we wrześniu 2020 roku. Ta pierwsza pozaeuropejska inwestycja typu greenfield umożliwi firmie EGGER zaspokojenie w przyszłości rosnącego popytu na materiały drewnopochodne na rynku północnoamerykańskim jako lokalnemu producentowi i wiarygodnemu partnerowi na rynku lokalnym.

Stabilne oczekiwania na drugie półrocze

Pomimo utrzymującej się niepewności związanej z globalną pandemią koronawirusa, perspektywy na drugą połowę roku finansowego 2020/2021 są zasadniczo pozytywne. Zarząd grupy EGGER przewiduje stabilny rozwój na kluczowych rynkach i podkreśla, że spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszego wzrostu dzięki nowoczesnej bazie przemysłowej, obecności na rynku światowym, szerokiej gamie produktów, solidnej bazie finansowej i wreszcie około 10.100 zmotywowanych i lojalnych pracowników, nawet w obliczu nowych wyzwań.

Uwaga: Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.