Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Stabilny bilans półroczny

Stabilny bilans półroczny

Wzrost sprzedaży o 3,4 %, prawie 300 mln euro zainwestowane

Członkowie Zarządu Grupy EGGER (od lewej Walter Schiegl, Ulrich Bühler i Thomas Leissing) poinformowali o korzystnym roku obrotowym i wielkich planach na przyszłość.

Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann w Tyrolu (AT) zakończyła pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020 (dzień sprawozdawczy 31 października 2019 r.) osiągając skonsolidowane obroty w wysokości 1,48 mld EUR oraz wzrost obrotów o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) ukształtował się na poziomie 220,1 mln EUR (-4,9 % w porównaniu z rokiem poprzednim). Wyniki te należy rozpatrywać na tle ogromnych inwestycji i związanych z nimi kosztów uruchomienia i rozwoju i są one zgodne ze strategicznymi celami rozwoju firmy. W okresie sprawozdawczym EGGER uruchomił swój 19. zakład w Polsce. Perspektywy na drugą połowę roku są również pewne.

"Podsumowując ostatnią połowę roku, udało się nam dobrze wykorzystać nasze możliwości i osiągnąć zadowalające obroty i dochody w 19 lokalizacjach. Otoczenie rynkowe w okresie od maja do października 2019 r. było zadowalające na naszych głównych rynkach w Europie i w Rosji i pozwoliło nam osiągnąć stabilny rozwój. Rynek argentyński, który charakteryzował się bardzo wysoką inflacją i spadkiem wartości argentyńskiego peso oraz związaną z tym recesją gospodarczą, był dla nas wyzwaniem", mówi Thomas Leissing, Dyrektor ds. Finansów / Administracji / Logistyki i Rzecznik Zarządu Grupy EGGER, wyjaśniając półroczny bilans.

Wysokie nakłady inwestycyjne

Pierwsze półrocze roku obrotowego charakteryzowało się przede wszystkim utrzymującym się wysokim stopniem aktywności inwestycyjnej: Tylko w ostatnim półroczu sprawozdawczym wydano 297,4 mln EUR na inwestycje w zakresie wzrostu i utrzymania. Pod koniec czerwca 2019 r. z powodzeniem uruchomiono 19. zakład produkcyjny w Biskupcu. Do końca 2020 roku produkcja ma się rozpocząć w pierwszym zakładzie w Ameryce Północnej w Lexington, NC, USA.

Wzrost we wszystkich oddziałach firmy

Wszystkie oddziały EGGER zajmujące się produkcją i sprzedażą produktów dekoracyjnych dla przemysłu meblarskiego i wyposażenia wnętrz odnotowały wzrost obrotów: Oddział Materiałów Dekoracyjnych Europa Środkowa osiągnął obrót 447,0 mln euro (+2,2% w stosunku do roku poprzedniego). Oddział Materiałów Dekoracyjnych Zachód również zwiększył swoją sprzedaż o 2,2% do 364,7 mln EUR. Obrót oddziału Materiałów Dekoracyjnych Wschód wzrósł o 6,4% – do 455,6 mln euro. Najmłodszy oddział Materiałów Dekoracyjnych Ameryk, osiągnął obrót wyższy o 27,1% – 68,8 mln euro. Obok naszej południowoamerykańskiej lokalizacji Concordia (Argentyna) wynik ten obejmuje również działania związane z rozbudową rynku w Ameryce Północnej dla powstającego zakładu w Lexington w Północnej Karolinie (USA).

Obrót oddziału Podłóg stanowi 14,0% łącznego obrotu i wynosi 231,2 mln euro, o 2,6% więcej w stosunku do poprzedniego roku. Segment Pozostałe, który oprócz tartaku w Brilonie (Niemcy) obejmuje funkcje Grupy oraz inne niezależne obszary, stanowi 5,3% całkowitego obrotu i wynosi 88,1 mln euro. Obroty w tym segmencie spadły o -9,1% w stosunku do roku poprzedniego, głównie ze względu na niskie ceny tarcicy. Podobną sytuację można było zaobserwować w segmencie płyt OSB, w przypadku którego wyniki są podzielone według zakładów oraz włączone w wyniki działów Materiałów Dekoracyjnych Wschód oraz Podłogi.

Wprowadzenie nowej kolekcji w drugiej połowie roku z pozytywnym wynikiem

Ulrich Bühler, Dyrektor ds. Sprzedaży/Marketingu Grupy EGGER, jest przekonany, że nowa Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER 2020-22, która zostanie wprowadzona na rynek w lutym 2020 r., będzie stanowić znaczący impuls do rozwoju: " Globalna kolekcja dla handlu, rzemiosła i architektury znacząco przyczyniła się do sukcesu naszej firmy w ciągu ostatnich trzech lat. Z nową edycją chcemy kontynuować tę historię sukcesu dla nas i naszych klientów."