Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Pozytywne nastroje w EGGER: Stabilne wyniki za rok 2019/2020

Pozytywne nastroje w EGGER: Stabilne wyniki za rok 2019/2020

Producent materiałów drewnopochodnych zamyka rok obrotowy 2019/2020 ze sprzedażą w wysokości 2,83 mld EUR (-0,4 %) i EBITDA w wysokości 424,4 mln EUR. (-0.1 %).

EGGER Group Management with Walter Schiegl, Ulrich Bühler and Thomas Leissing

Zarząd Grupy EGGER: Walter Schiegl, Ulrich Bühler i Thomas Leissing (od lewej) ogłosił stabilne wyniki finansowe pomimo kryzysu. 

Zamknięcie roku obrotowego grupy EGGER w dniu 30 kwietnia 2020 r. nastąpiło w szczególnie trudnym momencie. Mimo to producent materiałów drewnopochodnych odnotował jedenaście udanych miesięcy, a tym samym ogólnie stabilny rozwój działalności. Obroty i zyski Grupy są dokładnie takie same jak w roku poprzednim. Rodzinne przedsiębiorstwo o solidnych podstawach finansowych, globalnej obecności, najnowocześniejszych obiektach i wysokim zorientowaniu na pracowników uważa się za dobrze przygotowane do przezwyciężenia kryzysu związanego z epidemią.

“Jesteśmy zadowoleni z rozwoju naszej działalności od maja 2019 roku do marca 2020 roku. Szybko zareagowaliśmy na wyzwania pandemii. Ich efekty ekonomiczne są uwzględniane w naszym roku finansowym 2019/2020 tylko przez jeden miesiąc,” wyjaśnia Thomas Leissing, rzecznik kierownictwa Grupy odpowiedzialny za finanse, administrację i logistykę.

Rekorodowa suma w inwestycje

EGGER zainwestował po raz kolejny rekordową sumę 531,4 mln EUR w istniejące i nowe zakłady.

Optymistyczne perspektywy

Kryzys związany z pandemią miał różny wpływ na wyniki w poszczególnych regionach. Podczas gdy sprzedaż w Europie Zachodniej spadła w całym roku obrotowym 2019/2020, sprzedaż w Europie Środkowej nieznacznie wzrosła, a na rynkach Europy Wschodniej, Stanów Zjednoczonych i zamorskich w niektórych przypadkach znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Zarząd Grupy jest przekonany, że dzięki temu perspektywicznemu i zrównoważonemu podejściu do biznesu EGGER będzie w stanie przetrwać kryzys w dobrej kondycji.

NOTE: All shown decors are reproductions.