Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Odporność na kryzysy: Grupa EGGER zamyka rok obrotowy 2020/2021 z obrotem 3,08 miliarda euro

Odporność na kryzysy: Grupa EGGER zamyka rok obrotowy 2020/2021 z obrotem 3,08 miliarda euro

Wzrost sprzedaży na świecie dzięki nowym zdolnościom produkcyjnym i szczególnej sytuacji w sektorze budowlanym i meblowym – wyzwania w zakresie zaopatrzenia w surowce

Wraz z zakończeniem roku obrotowego grupy EGGER 30.04.2021 r. przedsiębiorstwo spogląda wstecz na szczególną sytuację minionych dwunastu miesięcy. Po skutkach związanych z pandemią koronawirusa na początku roku obrotowego firma EGGER odnotowała od lata 2020 roku silny wzrost popytu na prawie wszystkich rynkach, który do dziś utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, we wszystkich zakładach EGGER maksymalnie wykorzystujemy moce produkcyjne i wytwarzamy rekordowe ilości produktów.

Zarząd Grupy EGGER

Zarząd Grupy EGGER: Walter Schiegl, Thomas Leissing i Ulrich Bühler (od lewej)

Jesteśmy oczywiście zadowoleni z pozytywnego wyniku rocznego. Wynika to z jednej strony ze szczególnej sytuacji ekonomicznej, ale także z zastosowanych przez nas szybkich i kompleksowych środków zaradczych na początku pandemii” – wyjaśnia Thomas Leissing, rzecznik Zarządu Grupy, odpowiedzialny za finanse, administrację i logistykę. Ogólnie rzecz biorąc, firma EGGER może poinformować o stabilnym wzroście swoich kluczowych danych liczbowych w roku obrotowym 2020/2021: Grupa osiągnęła przychody w wysokości 3 082,8 milionów euro (+8,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym) oraz wskaźnik EBITDA w wysokości 622,3 milionów euro (+46,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Marża EBITDA wynosi 20,2% (w ubiegłym roku 15,0%), wskaźnik kapitału własnego 42,0% (w ubiegłym roku 37,9%).

Ten wyraźny wzrost pokazuje, że w firmie EGGER nie tylko dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią, ale też znakomicie wykorzystaliśmy szanse, które pojawiły się w naszej branży. Ponadto do znaczącego wzrostu zysków przyczynił się w szczególności nowy zakład w Biskupcu (Polska)

Bardzo duży popyt na całym świecie

Po skutkach związanych z pandemią na początku roku obrotowego firma EGGER odnotowała od lata 2020 roku silny wzrost popytu na prawie wszystkich rynkach, który do dziś utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie.

Optymistyczna perspektywa na lata 2021/2022

Grupa EGGER dysponuje nowoczesną bazą przemysłową i solidną strukturą finansową. Nasza strategia integracji wstecznej i zrównoważonych inwestycji, skupienie się na regionalności, partnerskie relacje z dostawcami i klientami oraz ogromna lojalność naszych pracowników dowodzą swojej wartości” – podkreśla Thomas Leissing.

Roczne sprawozdanie finansowe EGGER 2020/2021 jest dostępne online!


Szczegóły Raportu