Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2020/2021

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2020/2021

Firma EGGER zawsze starała się działać w sposób zrównoważony. Co to dokładnie oznacza? Szczegółowe informacje są zawarte w czwartym Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy EGGER. W arkuszu informacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju  umieszczonym na naszej stronie www znajdziesz również wybór kluczowych danych z tego raportu.

Firma EGGER bierze na siebie odpowiedzialność za produkty, proces produkcyjny, a także za pracowników i społeczeństwo oraz jest wyraźnie zaangażowana w zrównoważone zarządzanie. Wszystko to z myślą o przyszłych pokoleniach. Od 2018 roku producent materiałów drewnopochodnych publikuje roczny raport na temat zrównoważonego rozwoju, a tym samym w przejrzysty sposób przedstawia swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ta rodzinna firma komunikuje swoje strategiczne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i jasno pokazuje, na czym koncentruje się obecnie w realizacji swoich aspiracji.

Więcej z drewna oznacza większą przejrzystość.

Więcej z drewna oznacza większą przejrzystość. Wszystkie szczegóły dotyczące wyników firmy EGGER w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w nowym Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju 2020/2021.

Zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Bieżący raport zawiera informacje na temat zaangażowania Grupy EGGER w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs). Producent materiałów drewnopochodnych pokazuje, jak w swojej działalności biznesowej łączy się z celami i podcelami Agendy 2030, aby w jak największym stopniu przyczyniać się do ich realizacji.

Nowe przykłady najlepszych praktyk
EGGER dąży do optymalizacji istniejących procesów i wykorzystania istniejącego potencjału do dalszego rozwoju. W raporcie można znaleźć wiele praktycznych przykładów, które pokazują, w jaki sposób projekty, które mogłyby zwiększyć wydajność zrównoważonego rozwoju, zostały wdrożone w różnych zakładach. Dotyczą różnych kluczowych tematów, takich jak przejrzystość w komunikacji produktów, zapobieganie powstawaniu odpadów, efektywne gospodarowanie zasobami lub środki na rzecz większego bezpieczeństwa pracy. W ten sposób EGGER zapewnia zrównoważone produkty, produkcję przyjazną dla środowiska i wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności społecznej.