Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2019/2020 dostępny online!

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2019/2020 dostępny online!

EGGER poważnie traktuje swoją odpowiedzialność, nie tylko za produkty i własną produkcję, ale także za pracowników i społeczeństwo. W Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju można przeczytać wszystko o naszych postawach, celach i wynikach w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Po raz pierwszy dostępny jest również arkusz informacyjny na temat zrównoważonego rozwoju zawierający wszystkie najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2019/2020 dostępny online!

Jeszcze większa przejrzystość

Przedstawiając swój pierwszy Raport na temat zrównoważonego rozwoju latem 2018 r., EGGER położył podwaliny pod transparentność ujawniania wszystkich działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Od tego czasu wiele się wydarzyło: dialog z zainteresowanymi stronami został zintensyfikowany, a ich potrzeby zostały ponownie ocenione i przeanalizowane. Raport pojawia się teraz w nowym, interaktywnym formacie: treści zostały przeredagowane i charakteryzują się teraz jeszcze większym stopniem przejrzystości.

Bogactwo najlepszych praktyk

Raport zawiera wiele praktycznych przykładów, które pokazują, jak zajmujemy się kwestią zrównoważonego rozwoju w naszej codziennej pracy i działaniach. EGGER prezentuje również swoje strategiczne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i podkreśla swoje wyraźne zaangażowanie w zrównoważoną działalność gospodarczą w perspektywie bardzo długoterminowej.

EGGER jest zaangażowany w inicjatywę ONZ Global Compact

W grudniu 2019 r. ustanowiono kolejny przełomowy etap w zakresie zrównoważonego rozwoju: EGGER wyraził swoje poparcie dla dziesięciu zasad Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. To po raz kolejny potwierdza pionierską rolę firmy rodzinnej jako odpowiedzialnego partnera.