Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Zastosowania

Użycie i zakres zastosowań

Gdzie można stosować płyty OSB?

Płyty OSB są wykorzystywane głównie w konstrukcjach drewnianych domów szkieletowych o standardowych lub wysokich wymaganiach w zakresie oszczędności energii (domu niskoenergetyczne, pasywne lub zeroenergetyczne), a także do renowacji istniejących domów, przebudowy poddaszy i/lub dobudowy pięter.

Istnieje ponadto szereg innych, dodatkowych możliwości zastosowań produktu, takich jak produkcja konstrukcyjnych belek dwuteowych ze środnikami z płyty OSB, deskowanie betonu, ogradzanie placów budowy, konstrukcje pomostów, tablic reklamowych, szafek, półek, opakowań, garaży, baraków, stoisk wystawienniczych, magazynów, schronisk dla zwierząt itp. – innymi słowy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest solidna płyta w przystępnej cenie, odpowiednia do stosowania we wnętrzach lub w ograniczonym zakresie na zewnątrz.

Jakie są podstawowe zastosowania konstrukcyjne płyt OSB?

Płyty OSB są wykorzystywane jako komponent usztywniający lub przenoszący obciążenia w podstawowych elementach konstrukcyjnych drewnianych domów szkieletowych:

  • Ściany (zewnętrzne / wewnętrzne) → pokrycie ścian na słupach
  • Podłogi → pokrycia podłóg strukturalnych na belkach stropowych (podłoże), sztywne podłoże dla pokryć podłóg pływających i/lub strukturalnych
  • Dachy → pokrycia dachowe na krokwiach (sztywne podłoże dla pokrycia dachowego) lub pod krokwiami
  • Klatka schodowa → stopnie (sztywne podłoże dla pokrycia stopni)

Stosowanie na zewnątrz

Czy płyta OSB może być stosowa na zewnątrz bryły budynku (na zewnątrz słupów, krokwi)?

Płyty OSB 3 lub OSB 4 TOP mogą być montowane jako pokrycia zewnętrzne, ale tylko w przypadku zastosowania poszycia dodatkowego, takiego jak okładziny (fasady wentylowane lub niewentylowane) lub pokrycia dachowe (gonty bitumiczne, pokrycia metalowe, dachówka ceramiczna/betonowa itp.). Płyt OSB nie wolno narażać na działanie czynników atmosferycznych, należy je chronić!

Czy są jakieś płyty, które można stosować na zewnątrz?

Tak, są to płyty drewnopochodne posiadające certyfikat klasy serwisowej 3 (dopuszczający stosowanie na zewnątrz).

Szczeliny dylatacyjne

Co to są szczeliny dylatacyjne i kiedy należy o nich pamiętać?

Szczeliny dylatacyjne to wąskie przerwy, które należy pozostawić w miejscach łączenia płyty podczas montowania na wspornikach płyt OSB o prostych krawędziach, w celu uniknięcia nacisku na krawędzie płyty, który mógłby spowodować wygięcia i wywołać przeszkadzające odgłosy skrzypienia.
Szczeliny dylatacyjne zapewniają płytom możliwość nieograniczonego rozciągania przed osiągnięciem wilgotności równowagowej, co prawdopodobnie nastąpi, jeśli płyty nie zostały poddane kondycjonowaniu przed instalacją.

Należy uwzględnić następujące zasady:

1. Szczelinę dylatacyjną o wielkości 2-3 mm należy pozostawić podczas mocowania płyt na wspornikach między wszystkimi przyległymi płytami; szczelina musi mieć przebieg ciągły na wszystkich 4 krawędziach każdej płyty
2. Szczelinę dylatacyjną o wielkości 15 mm należy zawsze pozostawić na obrzeżach pomieszczenia, między płytami podłogowymi a ścianami, jeśli stosowane są profile PW; jeśli używane są płyty o prostych krawędziach, szczelina dylatacyjna może być mniejsza i należy ją obliczyć
3. Przy podłodze należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o wielkości 25 mm podczas mocowania płyt na słupach przeznaczonych na pokrycie ścienne
4. W pokryciu ciągłym (podłoga, dach, ściana) należy co 10 m pozostawiać trwale elastyczną szczelinę dylatacyjną o wielkości 10 mm

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących prawidłowego montażu płyt, należy zajrzeć do instrukcji producenta.

Montaż i klejenie

Czy do montażu płyt OSB na wspornikach zaleca się użycie standardowych gwoździ stolarskich z gładkim trzpieniem?

Podczas montażu płyt OSB należy w pierwszej kolejności pamiętać o użyciu galwanizowanych wkrętów do drewna (samowiercących lub samogwintujących), gwoździ spiralnych / pierścieniowych lub zszywaczy.
Gwoździe z gładkim trzpieniem są mniej odpowiednie ze względu na mniejszą wytrzymałość na wyciąganie.

Proszę przestrzegać ogólnych wskazówek montażowych producenta płyt OSB w odniesieniu do wyboru łączników i odległości montażowych.

Czy płyty OSB mogą być sklejane ze sobą w przypadku pokryć wielowarstwowych?

Tak. Jeśli konieczne jest przymocowanie do siebie 2 płyt – przykładowo w celu wykonania dwuwarstwowej podłogi pływającej – klejenie jest jedną z opcji.

Odpowiednie są trwale elastyczne kleje na bazie silanu lub poliuretanu.

Płyty ze szlifowaną powierzchnią bardziej nadają się do klejenia.
W przypadku stosowania płyt z nieszlifowaną powierzchnią, przed nałożeniem spoiwa należy lekko oszlifować powierzchnię, aby zwiększyć przyczepność kleju.

Wyjątek stanowi płyta EGGER OSB 4 TOP, dla której używa się kleju typu Purbond HB 180/440/530.

Płyty podstawowe muszą być płaskie, wytrzymałe i suche, wolne od luźnych lub kruchych cząstek, oleju, kurzu i brudu.

Klej może być nakładany metodą powlekania na całej powierzchni za pomocą pacy zębatej lub „pasmowo” za pomocą pistoletu, tzn. wzdłużnymi, ciągłymi liniami z przerwami 120-150 mm.

Obróbka powierzchni i wykończenie płyty

Czy płyty OSB mogą być tynkowane, malowane lub tapetowane?

Tak, jednak aby uniknąć widocznych niepożądanych "sączących się plam” na wsporniku, zalecamy zastosowanie płyt OSB ze szlifowaną powierzchnią i nałożenie 2-3 cienkich warstw podkładu przed rozpoczęciem tynkowania czy malowania.

Ponadto zalecamy wykonanie próby malowania w celu sprawdzenia zgodności mieszanki malarskiej i drewna.

Czy płyta OSB może być stosowana jako warstwa wykończeniowa?

Oczywiście. Drewniane włókna warstwy wierzchniej płyt „uszlachetniają”, nadając powierzchni ścian i podłóg ciepły i rustykalny wygląd naturalnego drewna.

Dla udoskonalenia efektu wizualnego i uzyskania powierzchni wolnej od kurzu, zalecamy użycie szlifowanych płyt PW, które można bezpośrednio pokrywać bezbarwnymi lub pigmentowymi lakierami do drewna.

Jakiego rodzaju klej jest odpowiedni do montażu masywnego parkietu na podłożu OSB?

We wszystkich klasach zalecamy stosowanie elastycznie trwałych, bezwodnych klejów do drewna (na bazie poliuretanu) do klejenia masywnego parkietu na podłożu OSB, aby zapobiec nadmiernemu kurczeniu się parkietu spowodowanego pobieraniem wilgoci ze spoiwa.

Nie trzeba wspominać, że powierzchnia podłoża (OSB) musi być idealnie sucha, stabilna i wolna od kurzu, tłuszczu oraz wszelkich innych luźnych i kruchych cząstek.

Etics

W przypadku stosowania zespolonych systemów ocieplania (ETICS) do izolacji zewnętrznej bryły budynku, jakiego rodzaju spajanie jest odpowiednie dla płyt OSB?

Montaż systemów ETICS na ścianach zewnętrznych budynku jest dokonywany zwykle najpierw przez klejenie płyt izolacyjnych (wełna kamienna, EPS) na ścianach za pomocą zaprawy klejowej (na bazie cementu), a następnie przez dodatkowe mocowanie przy użyciu specjalnych kołków.

Jeśli podłożem do montażu systemu jest cegła, beton lub gazobeton (Ytong), można zastosować kołki, jednak w przypadku płyt OSB nie można używać kołków, gdyż element mocujący jest zbyt cienki, aby mogły się one w nim zakotwiczyć.
W tym wypadku montaż mechaniczny nie jest możliwy, a płyty izolacyjne powinny zostać tylko przyklejone.

W celu doboru właściwego kleju należy skontaktować się z producentem systemu ETICS.

Jaki materiał izolacyjny (wełna mineralna czy polistyren) jest najodpowiedniejszy dla systemu ETICS?

Aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z nagromadzenia wody kondensacyjnej wewnątrz elementów budynku, firma EGGER zawsze poleca stosowanie dla zewnętrznych ścian i dachów systemów otwartych na dyfuzję.

Typowy taki system przeznaczony dla zewnętrznych ścian drewnianego budynku o konstrukcji szkieletowej składa się z pokrycia ściennego OSB wewnątrz i pokrycia materiałem dyfuzyjnym / paroprzepuszczalnym (jak np. DHF lub płyty z włókien drzewnych) po zewnętrznej stronie słupów.

W przypadku stosowania systemu zamkniętego na dyfuzję (np. OSB wewnątrz i na zewnątrz), izolację ścian zwykle można zapewnić stosując zewnętrzny system izolacji termicznej (ETICS) w postaci okładziny z wełną mineralną lub EPS / polistyrenem spienionym (najbardziej popularnym) jako warstwą izolacyjną.

Jako że wełna mineralna fasadowa jest hydrofobowa (tzn. przepuszcza parę, ale zatrzymuje wilgoć), bardziej prawdopodobne jest, że podczas stosowania tych materiałów kondensacja nie będzie miała miejsca, stąd zalecane jest użycie wełny mineralnej.