Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Produkty> OSB FAQs> Porównanie produktów

Porównanie produktów

OSB 3 w porównaniu z OSB 2

Jaka jest różnica między płytą OSB 2 a OSB 3? A między OSB 3 a OSB 4?

Podstawowe różnice między OSB/2 a OSB/3/4 to:

a. dzakres zastosowań (klasa serwisowa):
 

 • OSB 2 → zastosowania konstrukcyjne we wnętrzach w warunkach suchych, SC1 (wilgotność względna ≤ 65%)
 • OSB 3 and OSB 4 → bezpieczne stosowanie we wnętrzach lub na zewnątrz w warunkach wilgotnych, SC1 i SC2 (65% ≤ wilgotność względna ≤ 85%)

b. Granice pęcznienia → ≤ 20% (OSB 2) / ≤ 15% (OSB 3) / 10%-12% (OSB 4)
c. Wytrzymałość (MOR) i sztywność (MOE):

Jakie są walory płyt OSB 3 w porównaniu z OSB 2?

Wyższa trwałość i odporność na wilgoć to najważniejsze zalety płyt OSB 3 w porównaniu z OSB 2.

Z punktu widzenia właściwości mechanicznych (MOR, MOE, struktura wewnętrzna) nie ma żadnej różnicy między płytą OSB 2 a OSB 3, to podatność na pęcznienie czyni różnicę między tymi płytami i ogranicza zakres zastosowań dla każdej z nich:

 • Stosowanie we wnętrzach w warunkach suchych (wilgotność względna ≤ 65 %) dla OSB/2 → klasa serwisowa 1
 • Stosowanie we wnętrzach lub bezpieczne stosowanie na zewnątrz w warunkach suchych i wilgotnych (65 % < wilgotność względna ≤ 85 %) dla OSB 3 → klasa serwisowa 1 i 2


Zgodnie z europejską zharmonizowaną normą projektową dla konstrukcji drewnianych EN 1995-1-1 (Eurokod 5) i normą EN 335 (ochrona drewna), pokrycie zewnętrznych elementów budynku, takich jak dach i ściany zewnętrzne, jest sklasyfikowane jako klasa użytkowania 2 i wymaga materiałów sklasyfikowanych jako klasa serwisowa 2, tzn. OSB 3 lub OSB 4.

Z tego punktu widzenia płyta OSB 2 może być stosowana tylko w wewnętrznych podłogach konstrukcyjnych i ściankach działowych lub dachach niewentylowanych, w których materiał izolacyjny jest umieszczany ponad pokryciem dachowym.

Z uwagi na mniejszą podatność na pęcznienie (≤ 15 %), płyta OSB/3 pęcznieje, kurczy się i rozszerza w mniejszym stopniu niż OSB 2 (≤ 20 %), co oznacza redukcję rozciągania łączników spowodowanego zmianą grubości płyty, co z kolei zmniejsza ryzyko skrzypienia.

Inne korzyści: lepsze wytłumienie i lepsza reakcja na ogień płyt OSB 3 i OSB 4 TOP (klasa D-s2, d0) w porównaniu do OSB/2 (reakcja na ogień klasa E) dla zakresu grubości 9-12 mm, wskutek nieznacznie większej gęstości (≥ 600 kg/m3 w porównaniu z ≥ 580 kg/m3).

Jakim zmianom w zakresie wymiarów podlegają płyty OSB 2 i OSB 3 na skutek wchłaniania wilgoci?

Zmiany wymiarów obejmujące grubość, długość i szerokość są normalnie obliczane jako % zmiany (kurczenie/rozszerzanie/pęcznienie) w zakresie długości/szerokości/grubości na każdy 1 % różnicy w wilgotności płyt.

Różnica w wilgotności płyt odpowiada różnicy między wilgotnością równowagową (EMC), jaką płyty mają osiągnąć w określonych warunkach otoczenia, a początkową wilgotnością płyt w momencie dostawy z magazynu producenta.

Tabela 1 z CEN TS 12872 przedstawia ogólny zakres wilgotności płyt drewnopochodnych w różnych warunkach, natomiast tabela 2 podaje orientacyjne wartości zmian wymiarów dla długości/szerokości/grubości płyt drewnopochodnych przy oczekiwanym wzroście wilgotności płyty o 1%:

Jakim zmianom w zakresie wymiarów podlegają płyty OSB 2 i OSB 3 na skutek wchłaniania wilgoci? (2)

Znając te(powyższe) wartości można skompensować zmiany rozmiaru płyt OSB wywołane zmianą wilgotności płyty OSB2 I OSB3 (wymiar 2,440 x 1,220x 11) zainstalowanej jako pokrycie dachowe (deskowanie) (dla warunków SC2 RH~75%, EMC – 15%), przy założeniu, że wilgotność dla warunków suchych (kiedy płyta opuszcza fabrykę) wynosi 6%:

OSB w porównaniu z płytami wiórowymi

Jaka jest różnica między OSB a płytami wiórowymi?

Po pierwsze jest to struktura płyty:

 • OSB → to trójwarstwowe płyty ze zorientowanymi włóknami, wykonane w 100 % ze świeżego drewna (nierecyklingowane i bez defektów)
 • Płyty wiórowe → to trójwarstwowe, płasko prasowane płyty wykonane z trocin pochodzących z odpadów lub recyklingu


Po drugie, jest to wytrzymałość konstrukcyjna:

 • Płyta OSB wykazuje typowo 2-2,5 razy wyższe wartości w zakresie wytrzymałości w osi głównej (długość) w porównaniu do osi bocznej (szerokość); płyty wiórowe cechują się równomiernym rozłożeniem na całej powierzchni płyty
 • Na skutek większego zagęszczenia i wyższej zawartości kleju, płyty wiórowe są nieco mniej podatne na pęcznienie
 • Płyta OSB jest 40-60 % bardziej wydajna niż płyta wiórowa w zakresie statycznych wartości projektowych obejmujących odporność na wyginanie (MOR) i sztywność na zginanie (MOE) → to oznacza, że generalnie w zastosowaniach konstrukcyjnych można wybrać mniejszą grubość płyty OSB niż płyty wiórowej (np.: 12 mm OSB zamiast 15 mm P5)

OSB w porównaniu ze sklejką

Jak zachowuje się płyta OSB w porównaniu ze sklejką?

Użycie płyt OSB jest ograniczone do klasy serwisowej SC 1 (zastosowania konstrukcyjne we wnętrzach w warunkach suchych, wilgotność względna ≤ 65%) i SC 2 (bezpieczne zastosowania konstrukcyjne we wnętrzach lub na zewnątrz w warunkach wilgotnych, 65% ≤ wilgotność względna ≤ 85%), podczas gdy sklejkę można stosować w konstrukcjach zarówno wewnętrznych (w warunkach suchych SC1 lub wilgotnych SC2), jak i zewnętrznych (SC3 warunki wysoce wilgotne, wilgotność względna > 85%), w zależności od klasy technicznej.

Wytrzymałość sklejki podlega znacznym wahaniom w zależności od gatunku drewna, liczby warstw i typu żywicy. Przykładowo współczynnik sprężystości w osi głównej leży w zakresie 4 000-8 000 N/mm2.

OSB w porównaniu z litym drewnem

Jaka jest odporność na wyginanie i sztywność na zginanie drewna litego w porównaniu z OSB?

Odporność na wyginanie i sztywność na zginanie (współczynnik sprężystości) drewna litego są znacznie wyższe, niż płyty OSB, ponieważ drewno lite jest wykorzystywane w elementach konstrukcyjnych z drewna (belki, słupy, krokwie), które mają być odporne na wszelkiego rodzaju obciążenia statyczne i dynamiczne, przenoszone na nie przez podłogi budynku (wykonane z płyty OSB).

Przykładowo wartość projektowa MOE dla miękkiego drewna litego wynosi ~ 10 000 N/mm2, podczas gdy wartość projektowa dla OSB/3 w osi głównej wynosi 4 930 N/mm2 (lub 6 780 N/mm2 dla OSB 4 TOP).

W przypadku stosowania sklejki laminatów z drewna miękkiego, wartość ta wzrasta do 11 000 N/mm2 lub 12 500 N/mm2 dla sklejki laminatów z drewna twardego (brzoza, dąb). Z drugiej strony wartość MOE w osi bocznej jest dla drewna litego znacznie niższa niż dla OSB.

 • Miękkie drewno lite: MOE90º = 300 N/mm2 / twarde drewno lite: MOE90º = 600 N/mm2
 • OSB 3: MOE90º = 1 980 N/mm2 / OSB 4 top: MOE90º = 2 680 N/mm2