Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Produkty> OSB FAQs> Normy i symbole

Normy i symbole

Normy

Jakie są najważniejsze normy dla konstrukcji z płyt OSB i z drewna?

Spośród wielu norm dotyczących wyrobów drewnianych i tarcicy, najistotniejsze są następujące:

EN 13986:2004: Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie → Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

EN 300 (norma produktowa dla OSB): Definicja, klasyfikacja i wymagania

EN 12369-1: Płyty drewnopochodne → Wartości charakterystyczne do projektowania; Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe

EN 1995-1 (Eurokod 5): Projektowanie konstrukcji drewnianych → Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

EN 1995-2 (Eurokod 5): Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe

EN 335 (ochrona drewna)

EN 120: Oznaczanie zawartości formaldehydu (metoda perforatora)

EN 717-1: Oznaczanie emisji formaldehydu (metoda komorowa)

EN 13501-1/2: Reakcja na ogień → Część 1: klasyfikacja wyrobów budowlanych według euroklas; Część 2: klasyfikacja elementów konstrukcyjnych (dachy, ściany, podłogi)

EN 12871-1: Płyty drewnopochodne → Specyfikacje techniczne i wymogi względem płyt przenoszących obciążenia do stosowania w konstrukcjach podłogowych, ściennych i sufitowych

Co to są klasy techniczne płyt OSB?

Klasy techniczne to termin stosowany przy opisywaniu różnych typów płyt OSB, zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem końcowym (warunki klimatyczne i warunki pracy przy obciążeniu).

Wyróżnia się 4 klasy techniczne: OSB, OSB 2, OSB 3 i OSB 4.

Na czym polega różnica między klasą serwisową a klasą użytkowania?

W przypadku klas serwisowych zdefiniowane są 3 różne warunki wilgotności środowiska. W przypadku płyt OSB opisują one warunki wilgotności panujące w środowisku, w którym mają one zostać zamontowane. Norma EN 1995-1-1 następująco definiuje 3 klasy serwisowe:

Klasa serwisowa 1 (warunki suche, wilgotność względna ≤ 65 %) → charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiednią dla temperatury 20 °C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 65 % tylko przez kilka tygodni w ciągu roku

Klasa serwisowa 2 (warunki wilgotne, 65 < wilgotność względna ≤ 85 %) → charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiednią dla temperatury 20 °C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 85 % tylko przez kilka tygodni w ciągu roku

Klasa serwisowa 3 (warunki zewnętrzne, wilgotność względna > 85%) → warunki klimatyczne powodują wyższą wilgotność niż w klasie serwisowej 2

Klasy użytkowania opisują sytuację użytkowania końcowego drewna i płyt drewnopochodnych w odniesieniu do klimatu. Norma EN 335-1 definiuje 5 klas użytkowania. Następujące z nich mogą być stosowane dla OSB:

Klasa użytkowania 1 → opisuje sytuacje, w których drewno i produkty drewnopochodne stosowane są we wnętrzach budynków i całkowicie chronione przed wpływem czynników atmosferycznych, bez narażania na zawilgocenie.

Klasa użytkowania 2 → opisuje sytuacje, w których drewno i produkty drewnopochodne stosowane są we wnętrzach budynków i całkowicie chronione przed wpływem czynników atmosferycznych i w których wysoka wilgotność otoczenia może prowadzić do ograniczonego, czasowego zawilgocenia.

Symbole

Jakie znaczenie mają symbole widniejące w normach (tabelach)?

Najważniejsze symbole charakteryzujące parametry płyt OSB to:

a) Symbole:

ƒ - siła
E - moduł elastyczności (sztywność)
G - moduł sztywności
k - utrzymanie obciążenia sztywność (kdef) po upływie czasu relatywnie do parametrów początkowych
t - grubość
p - gęstość
// or 0 - w kierunku osi głównej płyt OSB
or 90 - w kierunku osi pobocznej płyty OSB


b) Indeksy:

m - wiązanie
t - naprężenie
c - kompresja
v - naprężenie panelu
r - naprężenie w płaszczyźnie
nom - nominalne
def - ugięcie
 

Co oznaczają pojęcia osi głównej i osi bocznej płyty OSB?

W odróżnieniu od płyt wiórowych i pilśniowych (które charakteryzują się równomiernym rozłożeniem obciążenia na całej powierzchni płyty), OSB wykazuje różne właściwości w zakresie wyginania i sztywności w dwóch wymiarach.

Standardowo są one 2-2,5 razy większe na długości w porównaniu do szerokości. Pod tym względem:

oś główna = wymiar na płaszczyźnie płyty, w którym właściwości w zakresie wyginania mają wyższą wartość

oś boczna = wymiar na płaszczyźnie płyty pod kątem prostym do osi głównej