Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Produkty> OSB FAQs> Kondycjonowanie

Kondycjonowanie

Składowanie i kondycjonowanie

Jakie są warunki przechowywania płyt OSB?

Jako produkty drewnopochodne, płyty OSB muszą mieć zapewnioną stałą ochronę przed bezpośrednim kontaktem z wodą, a ponadto nie wolno narażać ich na nagłe zmiany temperatury i wilgotności. Mówiąc o warunkach przechowywania należy wyróżnić 2 sytuacje:

 • Składowanie w magazynie
 • Składowanie w miejscu przeznaczenia


a) Składowanie w magazynie:

 • Płyty należy zawsze przechowywać w pomieszczeniach, w suchym miejscu o dobrej wentylacji, w miejscu nie narażonym na deszcz i śnieg
 • Należy zawsze układać płyty na stabilnej, poziomej platformie
 • Zawsze składować płyty (paczki) ułożone jedna na drugiej, z przekładkami (drewniane podkładki dystansowe) o identycznej wysokości, idealnie wyrównane w pionie
 • Upewnić się, że podkładki są ułożone w odstępie maks. 80 cm, w celu uniknięcia nadmiernego odchylenia płyt od podstawy stosu
 • Upewnić się, że długość podkładek jest równa szerokości płyty
 • Zawsze składować paczki o identycznej długości (nigdy nie układać dłuższych paczek na krótszych)


b) Składowanie w miejscu przeznaczenia:

 • Płyty na zewnątrz w miejscu przeznaczenia należy przechowywać możliwie jak najkrócej (w każdej sytuacji preferowane jest składowanie wewnątrz budynku)
 • Zawsze składować płyty na odpowiednio wysokich paletach lub wspornikach, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z wodą z warstwy wegetacyjnej.
 • Zawsze chronić płyty przed niespodziewanymi opadami deszczu lub śniegu stosując wodoszczelne pokrycia (plastikowe folie, plandeki itp.)
 • Zabezpieczając płyty przed wodą należy pamiętać o zapewnieniu swobodnego przewietrzania po bokach i u podstawy
 • Upewnić się, że plandeka (folia) jest trwale zabezpieczona przed podmuchami wiatru
 • Taśmy mocujące paczki rozcinać i usuwać w chwili dostawy do miejsca przeznaczenia, aby zredukować naprężenia w płytach

Ile paczek (palet) płyt OSB może przypadać na jeden stos?

Maksymalnie 6 palet w rzędzie (2t/paletę), dla płyt o standardowych wymiarach (długość < 3m)

Dlaczego kondycjonowanie płyt OSB jest ważne i jak należy je wykonać?

W chwili dostawy z magazynu producenta wilgotność płyt utrzymuje się na poziomie 5-6 %.
W drodze do miejsca montażu końcowego (z włączeniem transportu, składowania w magazynie dystrybutora i w miejscu przeznaczenia), wilgotność płyt wzrasta, jako że ma tendencje do reagowania na otoczenie.

Aby uniknąć zmian wymiarów płyt na grubość, długość lub szerokość (pęcznienie, rozszerzanie lub kurczenie) wskutek pobierania przez nie wilgoci, płyty muszą mieć możliwość osiągnięcia przybliżonej wilgotności równowagowej (EMC) przed zamontowaniem na wspornikach. Nosi to nazwę kondycjonowania, które należy przeprowadzić w przez przynajmniej 48 godzin przed montażem, przechowując płyty w warunkach otoczenia, w którym zostaną zamontowane.
Prawidłowe kondycjonowanie płyt polega na ułożeniu ich na podłodze na drewnianych listwach lub oparciu o ścianę, długą krawędzią w poprzek drewnianych podkładek dystansowych.

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pionowo między płytami należy umieścić parę drewnianych podkładek. Szczególną uwagę należy zwrócić na płyty PW, które należy układać tylko na stronie wpustu.

Jaki jest maksymalny dopuszczalny czas składowania płyt OSB?

Prawidłowo przechowywane wewnątrz pomieszczenia o dobrej wentylacji, w suchych warunkach, chronione przed deszczem, śniegiem i światłem słonecznym, płyty OSB mogą być składowane przez czas nieokreślony (latami).