Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Produkty> OSB FAQs> Klasyfikacja i gwarancja

Klasyfikacja i gwarancja

Definicja / Klasyfikacja / Właściwości

Co to jest OSB?

OSB to płaska i solidna drewniana płyta konstrukcyjna, wykonana z ułożonych na krzyż drewnianych włókien wyselekcjonowanej jakości, spajana żywicą syntetyczną w wysokiej temperaturze i pod dużym ciśnieniem.

W zależności od klasy technicznej (typu) i przeznaczenia, płyty można stosować w warunkach suchych lub wilgotnych.

Ile typów płyt OSB istnieje i jakie jest przeznaczenie każdego z nich?

Zgodnie z normą EN 300 istnieją 4 typy płyt OSB, znane jako klasy techniczne::

  • OSB → płyty ogólnego zastosowania, nie przenoszące obciążeń, do użytku w warunkach suchych (klasa serwisowa 1)

 

  • OSB 2 → płyty przenoszące obciążenia, do użytku w warunkach suchych (klasa serwisowa 1)

 

  • OSB 3 → płyty przenoszące obciążenia, do użytku w warunkach wilgotnych (klasa serwisowa 1 i 2)

 

  • OSB 4 → płyty przystosowane do dużych obciążeń przenoszące obciążenia, do użytku w warunkach wilgotnych (klasa serwisowa 1 i 2)


Spośród wymienionych rodzajów płyt najczęściej wykorzystywanym produktem w Europie jest obecnie OSB 3.

Standardowe płyty OSB posiadają nieszlifowaną powierzchnię i ostre krawędzie, jednak możliwa jest również produkcja płyt z gładką/szlifowaną powierzchnią i frezowanymi krawędziami (dwu- lub czterostronnie na „pióro i wpust“ - profile WP.

Jakie są podstawowe właściwości płyt OSB?

Płyta OSB jest płaska i stabilna, charakteryzują ją nadzwyczajne właściwości mechaniczne i stabilność wymiarowa. Jej podstawową funkcją są zastosowania konstrukcyjne (podłogi strukturalne, pokrycia sufitów i ścian), ponadto służy jako izolacja paroszczelna i warstwa hermetyczna w przypadku stosowania w zewnętrznych komponentach drewnianych domów szkieletowych.

Żywotność i gwarancje

Żywotność i gwarancje?

Odpowiednio składowane, transportowane, traktowane, montowane i konserwowane w czasie całego okresu trwałości budynku, płyty OSB zachowują swoje właściwości mechaniczne w niezmienionej formie przynajmniej przez 50 lat.

Czy firma EGGER udziela gwarancji na swoje płyty OSB?

EGGER wypełnia wszystkie swoje zobowiązania jako producent zgodnie z europejskim rozporządzeniem o produktach budowlanych (CPR).
Odnośne dokumenty to deklaracje właściwości użytkowych dla każdego produktu ze znakiem CE.

<