Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Produkty> OSB FAQs> Kondycjonowanie

Inspekcja na miejscu

Kontrola na miejscu i testowanie

Czy można ocenić jakość płyty OSB na podstawie kontroli wizualnej?

Kontrola zgodności z dokumentami zakupu musi się odbyć w magazynie dystrybucyjnym, podczas gdy w miejscu przeznaczenia płyty muszą zostać poddane kontroli przed montażem, w celu upewnienia się, że typ i wymiary płyty są zgodne z planowanym zastosowaniem.
Oznacza to porównanie oznaczenia z produktu / etykiety z dokumentami źródłowymi i kartą katalogową produktu.

Kontrola wizualna służy jedynie identyfikacji i umożliwia szybką ocenę na podstawie łącznej ilości błędnie dostarczonych i/lub uszkodzonych produktów (z krawędziami/narożnikami rozbitymi w czasie transportu lub rozładunku), w mniejszym stopniu zaś ocenie jakości produktu.
Tego można dokonać tylko w warunkach laboratoryjnych, postępując według procedur testowych zawartych w normach.

Jakie podstawowe testy mogą być wykonywane przez klientów w celu oceny jakości produktów?

Żadne. Żadnych istotnych właściwości produktu (pęcznienie, gęstość, odporność na wyginanie, sztywność, zachowanie się względem ognia, wartość μ, λ, itp.) nie da się sprawdzić w miejscu przeznaczenia; wszystkie wymagają odpowiednich warunków testowania, które można zapewnić jedynie w laboratorium.

Czy istnieje test, który można wykonać w miejscu przeznaczenia, w celu udowodnienia różnic między wybranymi produktami (np.: OSB/3 w porównaniu z OSB/2)?

Nie, z tych samych przyczyn, które zostały opisane powyżej.

<