Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia EGGER Biskupiec Sp. z o.o. i EGGER Polska Sp. z o.o.

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia EGGER Biskupiec Sp. z o.o. i EGGER Polska Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 500 §21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), Egger Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000020166 („Egger Polska”), niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej plan połączenia Egger Polska z Egger Biskupiec sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu - Kolonii Drugiej, nr KRS 0000552938 („Egger Biskupiec”), pisemnie uzgodniony pomiędzy Egger Biskupiec i Egger Polska w dniu 27 marca 2020 r. („Plan Połączenia”).

Plan Połączenia przewiduje połączenie Egger Biskupiec jako spółki przejmującej i Egger Polska jako spółki przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie), tj. przeniesienie całego majątku Egger Polska na Egger Biskupiec za udziały, które Egger Biskupiec wyda jedynemu wspólnikowi spółki Egger Polska, tj. spółce Egger East Investment GmbH z siedzibą w St. Johann in Tirol, Republika Austrii, numer rejestrowy (Firmenbuchnummer) FN 467653a.


Pełna wersja dokumentu w PDF