Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from Austria - German. You would like to stay on this website?

O nas> Zakup materiałów reklamowych

Zakup materiałów reklamowych

Zakup materiałów reklamowych
Dążymy do długoterminowej współpracy z naszymi dostawcami. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy ujednolicone standardy, dzięki którym możemy spełniać własne wymogi w zakresie zrównoważonych działań. Ciągły rozwój i internacjonalizacja wpływają na udoskonalanie naszej strategii zakupowej i umożliwiają powiększanie grona dostawców.

Obszary zamówień w zakresie zakupu materiałów reklamowych

  • Materiały drukowane
  • Materiały reklamowe i promocyjne
  • Walizki, katalogi ścienne, wzorniki z próbkami
  • Badania rynkowe i działania doradcze
  • Pośrednictwo
  • Stoiska wystawiennicze i eventy
  • Moduły ekspozycyjne
  • Wyposażenie POS (displays, ekspozycje produktów, próbki płyt itp.)
  • Meble i wyposażenie wnętrz
  • EtykietyOsoba kontaktowa ds. zakupu materiałów reklamowych


Wernher Unterrainer

Walizki, materiały reklamowe i promocyjne, materiały drukowane, badania rynkowe i działania doradcze, pośrednictwo


Skontaktuj się z nami

Manfred Treffer

Exhibition stands, POS materials, showroom equipments, furniture and interior design, labels


Skontaktuj się z nami