Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Środowisko i zrównoważony rozwój> Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych

Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych

Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych

EGGER optymalizuje wykorzystanie drewna. Aby móc jak najlepiej wykorzystywać możliwości związane z obróbką surowców, bazujemy na koncepcji obejmującej kaskadowe wykorzystanie. W pierwszej kolejności wykorzystuje się drewno podwzględem materiałowym, a następnie cieplnym.

Drewno jako surowiec jest optymalnie wykorzystywane, począwszy od produkcji litego drewna w tartaku aż do produkcji materiałów drewnopochodnych. Wszystkie powstające podczas produkcji odpady drewniane są poddawane w naszych własnych zakładach procesom uszlachetniania i zyskują dzięki temu nieustannie dodatkową wartość. Dopiero wtedy, gdy nie jest już możliwe wykorzystanie ich jako materiałów, odpady drewniane i materiały pochodzące z biomasy poddawane są obróbce termicznej w celu wytwarzania prądu i ciepła.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Więcej szczegółów na temat naszego zarządzania zrównoważonym rozwojem i osiągania naszych strategicznych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zakupów można znaleźć w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Więcej