Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Środowisko i zrównoważony rozwój> Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju

EGGER corocznie publikuje również Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju (oświadczenie na temat niefinansowych informacji) w tym samym czasie, co roczne sprawozdanie finansowe. Raport obejmuje strategię, cele i wyniki Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego

W raporcie prezentowane są strategiczne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i podkreślane jest wyraźne zaangażowanie EGGER w zrównoważoną działalność gospodarczą w perspektywie bardzo długoterminowej.

Poniżej prezentujemy raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju z ostatnich lat obrotowych.

Osoba kontaktowa

Elisabeth Pali

Corporate Sustainability

Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol(AT)
T +43 50 600 10976

Skontaktuj się z nami

Nagrody za wyniki Grupy EGGER w zakresie zrównoważonego rozwoju  • Arkusz informacyjny na temat zrównoważonego rozwoju

    Arkusz informacyjny dotyczący zrównoważonego rozwoju

    Zrównoważony rozwój w skrócie: arkusz informacyjny zawiera zwięzłe podsumowanie strategicznych celów i usług Grupy EGGER w zakresie zrównoważonego rozwoju.

    Arkusz informacyjny dotyczący zrównoważonego rozwoju