Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Środowisko i zrównoważony rozwój> Odnawialne źródła energii

Ochrona klimatu dzięki odnawialnym źródłom energii

Odnawialne źródła energii

Paliwa z biomasy, które nie znajdują zastosowania w produktach, firma EGGER wykorzystuje do wytwarzania ciepła i zielonej energii elektrycznej. Poniższe zakłady wyposażone są we własne elektrownie wykorzystujące biomasę:

  • St. Johann w Tyrolu (AT)
  • Unterradlberg (AT)
  • Brilon (DE)
  • Wismar (DE)
  • Hexham (UK)
  • Rion des Landes (FR)
  • Rădăuți (RO)


Dzięki wykorzystaniu energii z biomasy przyczyniamy się do ograniczenia emisji CO2 o ok. 746 000 ton rocznie.

Łącznie około trzy czwarte emitowanego przez nas CO2 wykorzystywane jest do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które są obojętne dla emisji CO₂.

Do pobrania

Poważnie traktujemy nasze obowiązki! Dowiedz się wszystkiego o naszej wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do broszury środowiskowej
Elektrownia na biomasę

Program redukcji emisji gazow ze źródeł kopalnych