Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Przestrzeganie zasad

Przestrzeganie zasad

Przestrzeganie zasad

EGGER to działające na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwo rodzinne, dbające o zrównoważony rozwój. W ramach naszej działalności gospodarczej oraz kontaktów z naszymi partnerami centralne miejsce zajmuje temat „Compliance” – czyli przestrzeganie przepisów ustawowych i wewnętrznych wytycznych. Poniższe wytyczne pomagają w implementacji takiego sposobu myślenia i postępowania u wszystkich pracowników firmy EGGER.

 • Code of Conduct

  Code of Conduct

  EGGER Code of Conduct to kodeks postępowania bazujący na wartościach, filozofii przedsiębiorstwa, jego celach i 10 zasadach inicjatywy UN Global Compact. Code of Conduct zawiera jasno sprecyzowane sposoby postępowania, które muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników.


 • Code of Conduct dla dostawców

  Code of Conduct dla dostawców

  Również od naszych dostawców oczekujemy działania w sposób adekwatny do naszych zasad zgodności. Code of Conduct dla dostawców jest wyraźnym sygnałem ze strony firmy EGGER, że od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad UN Global Compact.


 • Wytyczne w zakresie prawa kartelowego

  Wytyczne w zakresie prawa kartelowego

  Każdy pracownik EGGER musi znać i stosować się do obowiązujących zasad przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Własne wytyczne w zakresie prawa kartelowego oraz regularne szkolenia pomagają w postępowaniu zgodnie z zasadami przeciwdziałania takim praktykom.


 • Wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji

  Wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji

  Surowo sprzeciwiamy się wszelkim próbom przekupstwa i uprzywilejowania. Nasze wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji obejmują jasne zakazy oraz instrukcje właściwego reagowania na wypadek otrzymania prezentów bądź zaproszeń.


 • Wytyczne dotyczące zgodności z regulacjami rynku kapitałowego

  Wytyczne dotyczące zgodności z regulacjami rynku kapitałowego

  Nasze wytyczne dotyczące zgodności z regulacjami rynku kapitałowego pokazują inwestorom, że firma EGGER poważnie traktuje wymogi prawne związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i przeciwdziała ich naruszaniu. Wytyczne mają również na celu zapewnienie, że nasza firma spełnia oczekiwania rynku kapitałowego pod względem postępowania i organizacji.