Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

O nas> Filozofia

Filozofia

Filozofia

Co wyróznia firmę EGGER? Każdy z nas.

EGGER to pełna zapału, duża, międzynarodowa rodzina.

Za tym opisem kryje się 60 narodowości w 20 zakładach i 27 biurach sprzedaży na całym świecie.

Misja

Misja

Dynamika, lojalność, świadomość odpowiedzialności i zaufanie stanowią nasze nadrzędne wartości.

Rozwijamy się w sposób zrównoważony na rynku międzynarodowym własnymi siłami, zachowując naszą niezależność.

Zachwycamy naszych klientów innowacyjnymi rozwiązaniami oraz kompletną ofertą zorientowaną na konkretne potrzeby, a wszystko wokół naturalnego surowca, jakim jest drewno.

Wizja

Wizja

Jesteśmy wiodącą marką w zakresie rozwiązań związanych z drewnem.

Internacjonalność
Produkujemy i sprzedajemy nasz asortyment w Europie i w Ameryce. Jeśli na strategicznym rynku nie mamy własnych zakładów produkcyjnych, uruchamiany tam biura handlowe. Dodatkowo współpracujemy ze strategicznymi klientami na rynkach eksportowych, na których nie prowadzimy biur handlowych.

Innowacja
Nowatorstwo i rozwój naszych produktów, procesów i usług skupia się w znacznej mierze na korzyściach klientów i stanowi podstawę do wzrostu wydajności, a tym samym naszych długoterminowych wyników finansowych.

Intergacja
Łączymy zaangażowanych w procesy partnerów łańcucha tworzenia wartości - począwszy od konsumentów, aż po naszych dostawców.

Identyfikacja
Jesteśmy najlepszym pracodawcą na właściwym dla nas rynku pracy.

Wartości przedsiębiorstwa

Nasze wartości jako firmy rodzinnej

 • Postrzegamy się jako transparentne i nowoczesne przedsiębiorstwo rodzinne i tak też prezentujemy się na rynku pracy.
 • Bezpieczeństwo i dalszy rozwój przedsiębiorstwa, tak by móc przekazać je przyszłym pokoleniom, przyświecają wszystkim podejmowanym przez nas decyzjom.
 • Szacunek, zaufanie, wzajemne traktowanie się z powagą, a także lojalność charakteryzują nasze codzienne działania.
 • Dotrzymujemy słowa.
 • Profesjonalne działanie oraz krótkie procesy decyzyjne to ważne czynniki sukcesu.
 • Postępujemy zgodnie z naszą misją i z naszymi wartościami (jakość, szacunek, perspektywiczne myślenie).

Wsparcie dla naszych klientów

 • Nawiązywanie i utrzymywanie długotreminowych relacji z klientami to podstawa wspólnego sukcesu.
 • Filarami naszej pracy są: wysoka jakość, kompetencje w zakresie wzornictwa i technologii, fachowe doradztwo oraz usługi serwisowe wspierające sprzedaż. Wszystkie nasze usługi są zorientowane na aktualne i przyszłe potrzeby klientów.

Nasze dążenie do jakości

 • Dla nas jakość oznacza spełnienie zdefiniowanych wymogów we wszystkich dziedzinach.
 • Zobowiązujemy się do ciągłego udoskonalania, co udokumentowane jest przez certyfikowany system zarządzania.

Nasi pracownicy i kadra kierownicza

 • Odnosimy się do siebie z szacunkiem.
 • Wymagamy dużego zaangażowania i wspieramy dostarczając potrzebne informacje oraz oferując kształcenie i dokształcanie.
 • Szczególnym uznaniem darzymy doświadczenie, jego przekazywanie, a także wieloletnią współpracę.
 • Nasza kadra kierownicza wywodzi się przede wszystkim z przedsiębiorstwa. Odznacza się ona wysokimi kompetencjami i stanowi wzór do naśladowania.

Nasza organizacja

 • Struktura naszego przedsiębiorstwa jest zorganizowana według sektorów działalności oraz jednostek regionalnych. Centralnie realizowane są tylko te funkcje, które wymagają tego ze względów strategicznych.
 • Mamy klarowne i krótkie procedury podejmowania decyzji.
 • Regulamin przedsiębiorstwa i obowiązek sprawozdawczości stanowią podstawę należytego zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Strategiczna orientacja grupy jest określana przez właścicieli i kierownictwo przy wsparciu jednostek lokalnych grupy oraz kierownictwa poszczególnych oddziałów.
 • Cele naszego przedsiębiorstwa są ustalane wspólnie i realizowane na własną odpowiedzialność.

Poszanowanie społeczności

 • Zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, szanujemy obyczaje oraz zwyczaje krajów i regionów, w których prowadzimy działalność.
 • Integrujemy się z danym środowiskiem.
 • Wymagamy zaangażowania wykwalifikowanych pracowników oraz kadry kierowniczej z regionów, w których znajdują się nasze oddziały.

Nasze środowisko

 • Zrównoważone wykorzystywanie surowców jest naszym priorytetem.
 • Osiągamy to poprzez pozyskiwanie energii we własnych elektrowniach na biomasę, poprzez najnowocześniejsze technologie obróbki, oszczędne dla zasobów naturalnych, a także przyjazne dla środowiska systemy logistyczne.

Nasze systemy informacyjne i komunikacyjne

 • Świadomie inwestujemy w przyszłościowe systemy informacyjne i komunikacyjne.
 • Dzięki nim wydajnie zarządzamy naszym przedsiębiorstwem i włączamy naszych partnerów w istotne dla nich procesy tworzenia wartości.