Przestrzeganie zasad

EGGER to działające na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwo rodzinne, dbające o zrównoważony rozwój. W ramach naszej działalności gospodarczej oraz kontaktów z naszymi partnerami centralne miejsce zajmuje temat „Compliance” – czyli przestrzeganie przepisów ustawowych i wewnętrznych wytycznych. Poniższe wytyczne pomagają w implementacji takiego sposobu myślenia i postępowania u wszystkich pracowników firmy EGGER.

Code of Conduct

EGGER Code of Conduct to kodeks postępowania, bazujący na wartościach, misji i celów naszego przedsiębiorstwa. Code of Conduct zawiera jasno sprecyzowane sposoby postępowania, które muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników.

Code of Conduct dla dostawców

Również od naszych dostawców oczekujemy działania w sposób adekwatny do naszych zasad zgodności. Poprzez Code of Conduct dla dostawców zobowiązują się oni do przestrzegania obowiązujących ustaw i innych regulacji.

Wytyczne w zakresie prawa kartelowego

Każdy pracownik EGGER musi znać i stosować się do obowiązujących zasad przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Własne wytyczne w zakresie prawa kartelowego oraz regularne szkolenia pomagają w postępowaniu zgodnie z zasadami przeciwdziałania takim praktykom.

Wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji

Surowo sprzeciwiamy się wszelkim próbom przekupstwa i uprzywilejowania. Nasze wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji obejmują jasne zakazy oraz instrukcje właściwego reagowania na wypadek otrzymania prezentów bądź zaproszeń.

Wytyczne dotyczące zgodności z regulacjami rynku kapitałowego

Nasze wytyczne dotyczące zgodności z regulacjami rynku kapitałowego pokazują inwestorom, że firma EGGER poważnie traktuje wymogi prawne związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i przeciwdziała ich naruszaniu. Wytyczne mają również na celu zapewnienie, że nasza firma spełnia oczekiwania rynku kapitałowego pod względem postępowania i organizacji.