Dane i fakty

EGGER bazuje na solidnym fundamencie dzięki swojemu zbilansowanemu wzrostowi, swoim innowacyjnym produktom oraz swojemu wysokiemu standardowi jakości. Zaangażowanie naszych wykwalifikowanych pracowników w znacznej mierze przyczynia się do tego, że jesteśmy jednym z wiodących, europejskich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne z dużym zapleczem kapitału własnego jesteśmy w stanie w znacznym stopniu finansować inwestycje związane z rozwojem ze środków własnych. Z funduszy zewnętrznych korzystamy w konkretnych celach i wyłącznie w ograniczonym zakresie.

Dzięki tym wszystkim elementom staliśmy się efektywnym partnerem z optymistycznym nastawieniem na przyszłość. Dzięki tym wszystkim elementom staliśmy się efektywnym partnerem z optymistycznym nastawieniem na przyszłość.

Wzrost liczby pracowników

Wzrost liczby pracowników

Średnia liczba pracowników na przestrzeni tego roku wyniosła 8 765  (rok poprzedni: 8 145).

Wzrost liczby pracowników własnych wynika z inwestycji w istniejące zakłady, jak również z rozwoju nowych zakładów.

Wzrost przychodów

Wzrost przychodów

Obroty grupy EGGER wzrosły w roku obrotowym 2017/2018 do 2,68 mld euro (2016/17: 2,38 mld euro), czyli o 12,5 %. Tym samym firma EGGER osiągnęła najwyższe obroty w ponad pięćdziesięcioletniej historii firmy.

Wzrost wydajności produkcji materiałów drewnopochodnych, w tym tarcicy

Wzrost wydajności produkcji materiałów drewnopochodnych, w tym tarcicy

Wydajność produkcji materiałów drewnopochodnych, włączając tarcicę, osiągnęła w roku obrotowym 2016/17 poziom 7,9 miliona m³. (2015/16: 7,7 miliona m3)

Inwestycje i przejęcia Grupy EGGER

Inwestycje i przejęcia Grupy EGGER

W roku obrotowym 2017/18 inwestycje grupy EGGER wyniosły 483,8 mln euro (ubiegły rok: 259,2 mln euro).