Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

EGGER zadowolony z pólrocznego bilansu

Tyrolski producent produktów drewnopochodnych grupa EGGER zamknęła pierwsze półrocze roku rozliczeniowego 2009/2010 skonsolidowanym obrotem w wysokości 741 milionów Euro (na dzień bilansowy 31 października 2009). Porównywalnie w roku ubiegłym EGGER wykazał za ten sam okres obrót większy o dziesięć procent, który wyniósł 824 milionów Euro. Wynik odsetek, podatków i amortyzacji (EBITDA) wzrósł w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku rozrachunkowego o 27 procent z 100,3 milionów Euro roku ubiegłego na 127,7 milionów Euro.Wiadomości prasowe