Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

DOSTĘPNOŚĆ PŁYT OSB POPRAWIA SIĘ

  • Zakład firmy EGGER w Radauti

Nowa linia produkcyjna w Radauti (Rumunia)

Znacząco zwiększamy moce produkcyjne w zakresie płyt OSB. Zakład w Radauti otwarty w 2008 r. będzie dodatkowo rozbudowany o linię do produkcji płyt OSB o wydajności 300.000m3. W wyniku tego powstanie 100 nowych miejsc pracy. Budowa rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku kalendarzowym, zaraz po uzyskaniu zezwolenia. W szczególności rynki Środkowej, Wschodniej i Południowej Europy będą zaopatrywane  z zakładu rumuńskiego.

"Wraz z tą inwestycją, EGGER wzmacnia swoją pozycję jako dostawca konstrukcyjnych materiałów drewnopochodnych. Z drugiej strony stwarzamy warunki, by rozbudować naszą obeność na rynku Europy Wschodniej", podsumowuje Ulrich Bühler, odpowiedzialny za Sprzedaż i Marketing Grupa EGGER. "Biorąc pod uwagę infrastrukturę zakładu oraz zaopatrzenie w drewno w Radauti mamy idealne warunki, by rozpocząć produkcję płyt OSB".

Obecnie, naszym jedynym zakładem produkującym OSB jest zakład w Wismar (Niemcy). Od 1999 roku produkowane tam są przez 750 pracowników różne produkty do zastosowania w budownictwie. Produkcja obejmuje płyty OSB oraz płyty z włókien drzewnych jak EGGER DHF i DFF.

Jesteście Państwo zainteresowani naszymi produktami OSB?Tutaj znajdą Państwo bliższe informacje:

INDUSTRY

PROFESSIONAL

 Manuela Leitner

  • +43 50 600 10638