Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Środowisko i myślenie perspektywiczne

EGGER jako pierwszy producent produktów drewnopochodnych prezentuje deklaracje produktów ekologicznych.

EGGER jako pierwszy producent produktów drewnopochodnych prezentuje deklaracje produktów ekologicznych.
Środowisko i myślenie perspektywiczne już od lat były ściśle zintegrowane z ideałami przedsiębiorstwa EGGER. Ich duże znaczenie podkreśliła ekspozycja firmy EGGER na targach BAU. W ramach targów Hans R. Peters, członek zarządu Instytutu Budownictwa i Ochrony Środowiska Stow., przekazał przedsiębiorstwu oficjalnie siedem deklaracji produktów ekologicznych (w skrócie EPD). Tak więc EGGER jest pierwszym producentem produktów drewnopochodnych, który może przedłożyć te uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty dla wszystkich swoich podstawowych produktów. „Cieszę się, że EGGER przyjął tu rolę prekursora“, powiedział Peters podczas przekazania deklaracji na ręce Jana Sprockhoffa, dyrektora pionu ds. produktu konstrukcyjnego, oraz Ulricha Bühlera. „Dzięki EPD po raz pierwszy całościowo ujęto i oceniono łańcuch surowcowego i energetycznego wykorzystania drewna“, wyjaśniał dalej Peters. Deklaracje produktów ekologicznych stanowią ogólnie mówiąc wiążący i obiektywny system informacji dla projektantów i producentów.
Charakteryzują produkt w aspekcie jego całego cyklu począwszy od produkcji, przez zastosowanie, aż po utylizację.

 Manuela Leitner

  • +43 50 600 10638