Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Biomasa - Przysłościowa nośnik energii

  • Elektrownia na biomasę w Radauti (RO)

Instalacje zasilane biomasą pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła tam, gdzie są one potrzebne. Jest to rozwiązanie zarówno przyjazne dla środowiska, jak i ekonomiczne.

W firmie EGGER biomasa powstaje w wyniku gromadzenia się pyłu w sitach i podczas szlifowania powierzchni drewna i płyt w trakcie produkcji W zainstalowanych u nas kotłach materiał ten jest spalany, wytwarzając ciepło, potrzebne do suszarek wiórów.  Aby zapewnić wykorzystanie energetyczne pozostałych składników stałych biomasy korzystamy obecnie z kotłów parowych, opalanych biomasą.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych wybudowana została pierwsza instalacja kotła parowego w zakładzie EGGER w Brilonie. Wytworzona para służy do generacji ekologicznej energii elektrycznej oraz ciepła procesowego do suszenia wiórów. Ponad 90% wymaganej energii w zakładzie EGGER w Unterradlbergu jest wytwarzanych na miejscu z biomasy. Wykorzystanie biomasy w różnych instalacjach kotłowych, dopasowanych do odpowiednich wymagań, stało się dzisiaj nieodzownym elementem wszystkich zakładów EGGER.

Kładziemy przy tym nie tylko duży nacisk na niezależność od kopalnych nośników energii. Decydującą rolę odgrywa chęć działania w sposób proekologiczny. 

Dzięki wykorzystaniu na miejscu ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych możemy sami zużyć własne odpady drewniane, redukując emisję CO2 do możliwego minimum. Dodatkowe ciepło w postaci gorącej wody lub pary technologicznej jest wykorzystywane w okolicznych gminach i zakładach produkcyjnych do ich procesów produkcyjnych.

 Manuela Leitner

  • +43 50 600 10638