Uczniowie i studenci

Pierwsze doświadczenia w świecie pracy przesądzają często o kierunku dalszego rozwoju zawodowego.

Chcemy w sposób ukierunkowany wspierać młodych ludzi w ich rozwoju. Integracja strategiczna pracowników wakacyjnych, praktykantów i dyplomantów to dla nas ważna podstawa długofalowego rozwoju personelu. Wartościowe doświadczenia z praktyk stanowią pierwszy krok do stałego zatrudnienia w firmie EGGER.

Zgodnie z tym poświęcamy czas na wybór i towarzyszenie praktykantom. Tylko dzięki właściwemu działaniu może powstać szczególna więź z każdym z nich z osobna.

Nasze świadczenia dla młodej kadry:  Towarzyszenie przez osobistych mentorów  Wprowadzenie i oprowadzenie po zakładach  Bieżące rozmowy podsumowujące  Rozmowy dotyczące potencjału wraz z oceną osiągnięć  Uczciwe wynagrodzenie  Udział w programie zdrowotnym  Świadczenia dodatkowe, jak rabaty na produkty, zniżki na wyżywienie, oferta sportowa itp.

Pracownicy wakacyjni
Praca wakacyjna w okresie szkoły lub studiów wiąże się nie tylko z pieniędzmi, ale i z doświadczeniem. Co roku młodzież w naszych zakładach ma możliwość wejść w świat firmy EGGER. Co na nią czeka? Zmotywowany zespół, ciekawe zadania i wiele świadczeń dodatkowych!

Praktykanci
Od dwutygodniowych praktyk uczniowskich po półroczne praktyki specjalistyczne – praktykanci towarzyszą nam stale we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Stanowiska obsadzane są w zależności od potrzeb w naszych działach specjalistycznych. Dzięki temu zyskują obie strony: nasi młodsi współpracownicy rozwijają się przy pracy nad konkretnymi projektami a my uczymy się mocnych stron naszych potencjalnych pracowników jutra.

Dyplomanci
W uzgodnieniach z naszymi fachowymi działami zawsze wypływa temat prac dyplomowych. Wspólnie z przydzielonym opiekunem definiuje się cele i warunki ramowe, ustala kamienie milowe i rusza z opracowaniem. Międzynarodowość i wszechstronność przedsiębiorstwa daje możliwość szerokiego wyboru interesujących zagadnień badawczych. Także tu zależy nam na jakości: wybitne osiągnięcia zawsze nagradzamy premią!