Nowi w zawodzie

Od produkcji po dział mediów cyfrowych – świeże powietrze jest życiodajne dla naszego przedsiębiorstwa. Oferujemy szerokie spektrum obszarów roboczych i stale poszukujemy młodych, zmotywowanych adeptów.

Wejście na miarę
Po ukończeniu kształcenia lub ukończonych studiach dla wielu zaczyna się całkiem nowy rozdział życia. EGGER sprawia, że to przejście jest dla nowicjuszy szczególnie łatwe. Uczciwy klimat, szeroko zakrojona faza wdrożenia i osobista opieka doświadczonego pracownika pomagają szybko stanąć na nogi w świecie pracy. Także wspólne zajęcia sportowe pomagają poczuć ducha drużyny.

Wspieranie rozwoju
Absolwenci szkół wyższych stoją na początku swojej kariery. Chcemy ich jak najlepiej wspierać na tej drodze. Programy dokształcania stwarzają szanse rozwoju z perspektywą. Uwzględniamy predyspozycje i zainteresowania nowicjuszy i wspólnie kształtujemy ich indywidualne możliwości rozwoju.

Przyszłość w firmie EGGER
Dzięki wielkości i międzynarodowości naszego przedsiębiorstwa istnieje intensywna wymiana między poszczególnymi zakładami. Raz za razem nasi pracownicy mają okazję pracować nad projektami na skalę przedsiębiorstwa, a nawet wybrać się na jakiś czas za granicę i tam zebrać wiele cennych doświadczeń. Zaangażowanie, trud i chęć pokazują, że wszystkie drzwi w firmie EGGER mogą stać otworem. Wielu pracowników, którzy w połączeniu ze swoim wykształceniem zaczęli pracę u nas, stali się ważnymi podporami i są obecnie kierownikami projektu, działu czy zakładu.