Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Prosimy o dotknięcie

Wrażenia dotykowe stanowią istotne uzupełnienie wrażeń wizualnych i razem decydują o jakości projektu. Prawdę tę objaśnia w wywiadzie Klaus Monhoff, kierownik działu zarządzania wzornictwem i dekorami w grupie EGGER.

Wyraziste drewno wymaga wyrazistej struktury

Klaus Monhoff jest w grupie EGGER ekspertem do spraw wzornictwa i motywów dekoracyjnych – dlatego wie, jak ważne są wrażenia dotykowe.

EGGER:
Jak ważny jest dotyk w projektowaniu mebli?
Monhoff:
Wiek cyfrowy redukuje konsumpcję rzeczywistości do roli wzroku. Ten ludzki zmysł podlega silnemu obciążeniu podczas pracy przy monitorze. Cyfryzacja doprowadziła do zaburzeń równowagi pomiędzy widzeniem a czuciem. Powstała w ten sposób deprawacja prowokuje ludzi do dotykania rzeczywistych materiałów. Czucie zyskuje na znaczeniu. Dlatego przywiązujemy wielką wagę do naszych powierzchni.
EGGER:
W jaki sposób EGGER traktuje wrażenia dotykowe?
Monhoff:
Potrzebę dotyku dostrzegamy przede wszystkim w odniesieniu do naszych mebli. Obserwujemy zmniejszanie się roli wzroku, ludzie dokonują coraz częściej wyboru na podstawie wrażeń dotykowych. Obserwując dąb o wyrazistym usłojeniu, szorstkości sęków i spękań oczekują struktury, która temu odpowiada. Spełniamy to życzenie, oferując powierzchnie synchronioczne z serii Feelwood, w szczególności ST37 Feelwood Rift. Imitacje materiałów powinny – dla zachowania autentycznego charakteru - wiernie oddawać również ich strukturę, jak dzieje się w przypadku Mineral Plaster lub ST76 Mineral Rough Matt.
Struktury dekoracyjnego wykończenia materiałów

Struktura, która zapewnia właściwe wrażenia dotykowe, bardziej przemawia za autentycznym charakterem imitacji, niż efekty wizualne.

EGGER:
Czy konieczna jest zgodność struktury z efektem wizualnym?
Monhoff:
Obowiązujący ostatnio trend unifikacji kolorów skutkuje zwiększonym zastosowaniem struktur drewna i innych materiałów. Nowa struktura ST38 Feelwood Pinegrain, opracowana na potrzeby serii wzorniczej o charakterze górskiego modrzewia, spotyka się z dużą akceptacją również w wersji czarnej lub białej. Nieoczekiwane wrażenia dotykowe nadają ujednoliconym wzorom inną, ciekawą perspektywę i charakter.
Struktura drewna w kompozycji z jednobarwną powierzchnią

Struktury, tutaj dla przykładu ST38 Feelwood Pinegrain, nadają również wyrobom o jednolitej barwie szczególny charakter.

EGGER:
Czy to prawda, że im bardziej wyrazista jest struktura imitacji, tym bardziej przypomina ona prawdziwe drewno?
Monhoff:
Tak. Patrząc na aktualne struktury synchroniczne Feelwood, klient końcowy czasem nie rozróżnia pomiędzy powierzchnią melaminowaną a oryginałem.
EGGER:
Co może przynieść przyszłość w zakresie struktury i wiązanych z nią wrażeń dotykowych?
Monhoff:
Dąb jest drewnem szczególnie aktualnym w obecnych trendach wzorniczych. Dlatego spodziewamy się, że oferowane przez nas struktury powierzchni serii Feelwood będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Spodziewamy się jednak, że za kilka lat do głosu dojdą spokojniejsze, bardziej eleganckie struktury drewna, takie jak klon i orzech. Nie wymagają one tak wyrazistych struktur. Za to sama w sobie tematyka struktur materiałów spotka się z coraz szerszym zainteresowaniem i wykazuje duży potencjał rozwoju w kierunku perfekcyjnej zgodności powierzchni z motywem dekoracyjnym. Niedostatek w zakresie tej perfekcji zablokuje dalszy sukces imitacji materiałowych, Powiązanie wrażeń wizualnych z dotykowymi wydaje się być coraz bardziej warte uwagi i wdrożenia w codzienną praktykę projektową.
Wizualizacja tekstur w 3D

System trójwymiarowej wizualizacji od EGGER , umożliwia odbiór wrażeń, jakie sprawia powierzchnia materiału lub drewna na monitorze.

Uwaga

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są imitacjami.