Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

Ochrona danych

Deklaracja ochrony danych

1) Informacja o gromadzeniu danych osobowych i danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej


1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o sposobie posługiwania się Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację.

1.2 Za przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, niem. DSGVO) odpowiada FRITZ EGGER GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol,Austria, tel.: +43 50 600-0, faks: +43 50 600-10111, e-mail: moc.regge@ycavirp. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL bądź TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej


W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, a więc gdy nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie te dane, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer (tzw. „Server-Logfiles”). Podczas odwiedzania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są dla nas niezbędne ze względów technicznych w celu wyświetlenia strony internetowej:

 • Nasza odwiedzana strona internetowa
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło/odniesienie, z którego uzyskano dostęp do strony
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (ewentualnie: w formie anonimowej)

Przetwarzanie danych przebiega zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasze uzasadnione zainteresowanie poprawą stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia logów serwera („Server-Logfiles”), jeśli pojawią się konkretne oznaki wskazujące na niezgodne z prawem wykorzystanie.

3) Pliki cookie


W celu uatrakcyjnienia wizyty na naszej stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji na różnych stronach wykorzystujemy tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, a więc po zamknięciu Państwa przeglądarki (tzw. pliki cookie danej sesji). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli włączono obsługę plików cookie, to gromadzą i przetwarzają one określone informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacja, a także wartości adresów IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane w celu uproszczenia procesu zamawiania przez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka na zakupy do późniejszej wizyty na stronie internetowej). W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są też przez poszczególne zaimplementowane przez nas pliki cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu dotyczącego najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej oraz możliwości przyjaznego i efektywnego kreowania wizyty klienta na stronie internetowej.

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uatrakcyjnić naszą stronę internetową. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również zapisywane na Państwa dysku twardym (pliki cookie stron trzecich) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeśli będziemy współpracować z wymienionymi wyżej partnerami reklamowymi, zostaną Państwo poinformowani indywidualnie i oddzielnie o stosowaniu takich plików cookie oraz o zakresie każdorazowo gromadzonych informacji zebranych w poniższych akapitach.

Należy pamiętać, że przeglądarkę można ustawić w taki sposób, że użytkownik jest informowany o włączeniu obsługi plików cookie i może indywidualnie decydować o ich akceptacji lub może wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych lub we wszystkich przypadkach. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy w każdej przeglądarce, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Są one dostępne pod następującymi linkami dla poszczególnych przeglądarek:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/Wlaczanie-i-wylaczanie-obslugi-ciasteczek
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=pl&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Mogą Państwo również zmienić ustawienia plików cookie podczas wchodzenia na tę stronę w dowolnym momencie tutaj.

Należy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie zostały zaakceptowane.

4) Kontakt


W celu skontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail) gromadzone są dane osobowe. Na odpowiednim formularzu kontaktowym można zobaczyć, które dane są gromadzone w przypadku danego formularza. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli nawiązali Państwo kontakt w celu zawarcia umowy, to dodatkową podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Państwa zapytania, ma to miejsce, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie występują prawne zobowiązania do przechowywania danych, które by temu przeczyły.

5) Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta i realizacji umowy

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażą je nam Państwo w celu realizacji umowy lub podczas otwierania konta klienta. Na podstawie odpowiednich formularzy wejściowych można zobaczyć, które dane są gromadzone. Konto klienta można usunąć w dowolnym momencie i można to zrobić poprzez wysłanie wiadomości na wyżej wymieniony adres osoby odpowiedzialnej. Przechowujemy i wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane do celów realizacji umowy. Po pełnej realizacji umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, dane zostaną zablokowane ze względu na obowiązujące okresy przechowywania danych podatkowych i handlowych, a po upływie tych okresów zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych lub jeżeli mamy prawo do dalszego wykorzystywania danych przez naszą stronę, o czym poinformujemy Państwa odpowiednio poniżej.

6) Wykorzystywanie Państwa danych do reklamy bezpośredniej


6.1
 Zgłoszenie do prenumeraty naszego biuletynu e-mail

Jeśli zgłoszą się Państwo do naszego biuletynu e-mail, będziemy przesyłać Państwu regularne informacje o naszych ofertach. Jedyną obowiązkową informacją w celu przesłania biuletynu jest adres e-mail. Ewentualne podanie dalszych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane w celu skontaktowania się z Państwem osobiście. W celu wysyłki biuletynu używamy tzw. procedury Double Opt-in. Oznacza to, że wyślemy do Państwa biuletyn pocztą e-mail dopiero po otrzymaniu wyraźnego potwierdzenia, że zgadzają się Państwo na przesyłanie biuletynu. Następnie prześlemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem, za pomocą której następuje potwierdzenie zgody na przesyłanie biuletynu przez kliknięcie odpowiedniego linku.

Aktywowanie linku potwierdzającego oznacza udzielenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych według art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas rejestracji do biuletynu zapisujemy adres IP (ISP) wprowadzony przez dostawcę usług internetowych oraz datę i godzinę rejestracji w celu śledzenia ewentualnego niewłaściwego użycia Państwa adresu e-mail w późniejszym terminie. Dane gromadzone przez nas podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych za pośrednictwem biuletynu. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania biuletynu poprzez link podany w biuletynie lub wysyłając wiadomość do wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej. Po skutecznym anulowaniu subskrypcji adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzegliśmy sobie wykraczające poza to prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone prawem i o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

6.2 Przesyłanie biuletynu e-mail do obecnych klientów

Jeśli podali nam Państwo swój adres e-mail przy zakupie towarów bądź usług, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania ofert na podobne towary bądź usługi z naszego asortymentu za pośrednictwem poczty e-mail. Nie musimy w tym celu uzyskać od Państwa oddzielnej zgody. Przetwarzanie danych przebiega w związku z tym wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli na początku nie wyrazili Państwo zgody na wykorzystywanie adresu e-mail w tym celu, to nie będziemy wysyłać Państwu wiadomości e-mail. W każdej chwili są Państwo upoważnieni do sprzeciwienia się wykorzystywaniu swojego adresu e-mail do wymienionych celów reklamowych, powiadamiając o tym wspomnianą na początku osobę odpowiedzialną. W tym celu należy jedynie pokryć koszty przesyłu zgodnie z taryfą podstawową. Po otrzymaniu sprzeciwu nastąpi natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania adresu e-mail do celów reklamowych.

6.3 Reklama listowna

W oparciu o nasz uzasadniony interes związany ze spersonalizowaną pocztą bezpośrednią, zastrzegamy sobie prawo do przechowywana imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz, jeżeli w ramach stosunku umownego otrzymaliśmy od Państwa dodatkowe informacje, tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz nazwy zawodu, branży lub firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i do wykorzystywania ich do przesyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach pocztą.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu swoich danych w tym celu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości do osoby odpowiedzialnej.

7) Przetwarzanie danych do celów realizacji zamówienia


7.1 Zgromadzone przez nas dane osobowe zostaną przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu w ramach realizacji umowy zlecono dostawę, jeśli jest to konieczne w celu dostawy towaru. Państwa dane płatnicze są przekazywane do odpowiedniej instytucji kredytowej w ramach realizacji płatności, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych wyraźnie informujemy o tym poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7.2 Korzystanie z usług płatniczych (dostawców usług płatniczych)

- ConCardis
Jeśli zdecydują się Państwo na płatność kartą kredytową od dostawcy usług płatniczych ConCardis, to płatność jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, któremu przekazujemy informacje podane nam podczas procesu zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności przez dostawcę usług płatniczych ConCardis i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w tym celu. Więcej informacji na temat polityki prywatności ConCardis można znaleźć na poniższej stronie internetowej: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

- BS PAYONE

Jeśli zdecydują się Państwo na metodę płatności od dostawcy usług płatniczych PAYONE, to płatność jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 960528 Frankfurt/Main, któremu przekazujemy informacje podane nam podczas procesu zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności przez dostawcę usług płatniczych PAYONE i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w tym celu.

- Paypal
W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, płatności kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal lub, jeśli ta metoda jest dostępna, za pośrednictwem „zakupu na rachunek” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem serwisu PayPal, przekazujemy dane dotyczące realizacji płatności firmie PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej zwanej „PayPal”). Przekazanie przebiega zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji płatności.
PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej dla płatności kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal, lub, jeśli ta metoda jest dostępna, za pomocą „zakupu na rachunek” lub „płatności ratalnej” za pośrednictwem serwisu PayPal. W tym celu Państwa dane dotyczące płatności mogą ewentualnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zostać przekazane agencjom kredytowym na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal w celu określenia Państwa zdolności kredytowej. Firma PayPal wykorzystuje wynik oceny kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niedokonania płatności w celu podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniej metody płatności. Ocena kredytowa może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzn. wartości Score). Jeśli wartości Score są zawarte w wynikach oceny kredytowej, to są one oparte na naukowo uzasadnionej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości Score obejmuje między innymi, ale nie wyłącznie, dane adresowe. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych, w tym informacji o agencjach kredytowych, z których korzystano, można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych osobowych: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

W każdej chwili można sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych, wysyłając wiadomość do firmy PayPal. PayPal może jednak ewentualnie nadal mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to konieczne w celu realizacji płatności wynikających z umowy.

8) Korzystanie z mediów społecznościowych: Filmy


Korzystanie z filmów wideo w serwisie YouTube

Ta strona wykorzystuje wbudowaną funkcję Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo dostawcy „Youtube”, który przynależy do Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W tym przypadku wykorzystywany jest tryb rozszerzonej ochrony danych, który według danych dostawcy usług zapisuje informacje o użytkowniku tylko podczas odtwarzania filmów wideo. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania umieszczonych na stałe filmów wideo z Youtube operator używa plików cookie „Youtube” w celu gromadzenia informacji o zachowaniach użytkowników. Zgodnie z informacjami serwisu „Youtube” służą one między innymi do zbierania statystyk wideo, do poprawy zadowolenia użytkownika i do zapobiegania nadużyciom. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta po kliknięciu filmu wideo. Jeśli nie chcą Państwo łączyć swojego profilu z serwisem YouTube, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowe i ocenia je. Taka ocena przebiega w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes firmy Google dotyczący wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynku lub projektowania strony internetowej w sposób zorientowany na popyt. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z serwisem YouTube.

Niezależnie od odtwarzania umieszczonych na stałe filmów wideo, za każdym razem, gdy następuje odwołanie do tej strony internetowej, nawiązywane jest połączenie z siecią Google „DoubleClick”, które może spowodować dalsze przetwarzanie danych bez naszego wpływu.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w serwisie „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy usług pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

9) Marketing internetowy

 

9.1 Google AdSense

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google AdSense, serwis reklamowy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google AdSense wykorzystuje tzw. „Pliki cookie DoubleClick DART” („Pliki cookie”). Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa danej strony internetowej. Ponadto Google AdSense wykorzystuje również elementy „Web Beacons” (małe, niewidoczne grafiki) do gromadzenia informacji, które mogą być wykorzystane do rejestrowania, gromadzenia i analizowania prostych czynności, takich jak ruch odwiedzających stronę internetową. Informacje generowane przez pliki cookie lub elementy Web Beacon dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników (w tym adres IP) są na ogół przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny zachowania użytkownika w odniesieniu do reklam AdSense. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach funkcji Google AdSense nie jest łączony z innymi danymi Google. Informacje gromadzone przez Google mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo i/lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

Opisane przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu kierowania do użytkownika reklam osób trzecich, których reklamy są wyświetlane na niniejszej stronie internetowej w oparciu o ocenę zachowania użytkownika. Jednocześnie przetwarzanie służy naszemu interesowi finansowemu w wykorzystaniu potencjału gospodarczego naszej obecności w Internecie poprzez odpłatne wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych osób trzecich.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/privacy/

Można trwale wyłączyć obsługę plików cookie do celów reklamowych, blokując je przez odpowiednią konfigurację oprogramowania przeglądarki lub przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=pl

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej nie mogą być używane lub mogą być używane tylko w ograniczonym stopniu, jeśli obsługa plików cookie została wyłączona.

9.2. Korzystanie z funkcji Conversion-Tracking Google AdWords

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje internetowy program reklamowy „Google AdWords”, a w ramach Google AdWords funkcję Conversion-Tracking firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystamy z oferty Google Adwords w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tak zwanych Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych pochodzących z kampanii reklamowych możemy stwierdzić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zatem zainteresowani wyświetlaniem reklam, które są dla Państwa interesujące w celu kształtowania naszej strony internetowej w jeszcze bardziej interesujący sposób i uzyskania wiarygodnej kalkulacji kosztów reklamy

Plik cookie do funkcji Conversion-Tracking jest włączany, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords wyświetlaną przez Google. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe przechowywane w Państwa systemie komputerowym. Te pliki cookie na ogół tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony na tej stronie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji (Conversion-Tracking). Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak Państwo żadnych informacji, za pomocą których można zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, istnieje możliwość zablokowania korzystania przez wyłączenie obsługi plików cookie śledzenia konwersji firmy Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie są one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Adwords w oparciu o nasz uzasadniony interes wykorzystywania ukierunkowanej reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/privacy/

Można trwale wyłączyć obsługę plików cookie do celów reklamowych, blokując je przez odpowiednią konfigurację oprogramowania przeglądarki lub przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=pl

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej nie mogą być używane lub mogą być używane tylko w ograniczonym stopniu, jeśli obsługa plików cookie została wyłączona.

10) Usługi analizy stron internetowych


10.1 Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, funkcję internetowej usługi analizy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników (w tym skrócony adres IP) są na ogół przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

 Niniejsza strona korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez skrócenie i wykluczenie bezpośredniego związku osobistego. Rozszerzenie umożliwia skrócenie adresu IP użytkownika przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach przestrzegających Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie danych przebiega zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu dotyczącego analizy statystycznej zachowania użytkowników do celów optymalizacji i marketingu.

 W naszym imieniu firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i w celu świadczenia nam dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach funkcji Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 Mogą Państwo zrezygnować z przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swoim oprogramowaniu przeglądarki, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić firmie Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z użytkowaniem strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w obrębie przeglądarki na urządzeniach mobilnych należy kliknąć poniższy link, aby ustawić funkcję Opt-Out-Cookie, która uniemożliwi przyszłe gromadzenie plików cookie przez Google Analytics w obrębie niniejszej strony internetowej (funkcja Opt-Out-Cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie kliknąć poniższy link): Dezaktywacja funkcji Google Analytics

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych użytkownika przez funkcję Google Analytics można zaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

10.2 Hotiar (hotjar Ltd.)

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje usługę analizy stron internetowych Hotjar firmy Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. jest przedsiębiorstwem europejskim z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, tel.: +1 (855) 464-6788).

Za pomocą tego narzędzia można śledzić ruch na stronach internetowych, na których używany jest Hotjar (tzw. heatmaps). Tak więc można na przykład zauważyć, jak daleko użytkownik przewija stronę i które przyciski oraz jak często klikają użytkownicy. Co więcej, za pomocą tego narzędzia możliwe jest też uzyskanie informacji zwrotnej bezpośrednio od użytkownika strony internetowej. W ten sposób otrzymujemy cenne informacje w celu kształtowania naszych stron internetowych, aby były jeszcze szybsze i bardziej przyjazne dla klienta. Powyższa analiza przebiega w oparciu o nasz uzasadniony interes w celach optymalizacji i marketingowych oraz do kształtowania naszej strony na podstawie zainteresowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podczas korzystania z tego narzędzia zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych. Możemy zatem śledzić tylko to, które przyciski Państwo klikają oraz jak daleko przewijają Państwo stronę. Obszary stron internetowych, na których wyświetlane są dane osobowe należące do Państwa lub do osób trzecich są automatycznie ukrywane przez Hotjar i w związku z tym nie można ich odszukać w żadnym momencie.

Hotjar zapewnia każdemu użytkownikowi opcję użycia funkcji „Do Not Track Headers”, aby uniemożliwić zastosowanie narzędzi Hotjar, tak że żadne dane dotyczące odwiedzin na odpowiedniej stronie internetowej nie są rejestrowane. W tym przypadku chodzi o ustawienie wszystkich popularnych przeglądarek w aktualnych wersjach. W tym celu Państwa przeglądarka wysyła do Hotjar wniosek o dezaktywację śledzenia danego użytkownika. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej za pomocą różnych przeglądarek/komputerów, należy skonfigurować funkcję „Do Not Track Header” dla każdej z tych przeglądarek/komputerów.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących Państwa przeglądarki znajduje się na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out
Dodatkowe informacje o firmie Hotjar Ltd. i o narzędziu Hotjar znajdują się na stronie: https://www.hotjar.com
Oświadczenie o ochronie danych firmy Hotjar Ltd. znajduje się na stronie: https://www.hotjar.com/privacy

11) Retargeting / remarketing / rekomendacje

 

Facebook Custom Audience za pomocą piksela

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje „Piksel Facebooka” spółki Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”). Jeśli udzielona zostanie wyraźna zgoda, może być ona wykorzystana do śledzenia zachowań użytkowników po tym, jak wyświetlili lub kliknęli oni reklamę na Facebooku. Kod ten jest wykorzystywany do oceny skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku i może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Uzyskane dane są dla nas anonimowe i nie przekazują nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez serwis Facebook w celu umożliwienia połączenia z odpowiednim profilem użytkownika. Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy). Mogą Państwo zezwolić Facebookowi i jego partnerom na zamieszczanie reklam na Facebooku i poza nim. W tym celu mogą być zapisywane pliki cookie na Państwa komputerze. Takie przetwarzanie może odbywać się wyłącznie w przypadku udzielenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zgoda na korzystanie z Piksela Facebooka może być wyrażona tylko przez użytkowników, którzy ukończyli 13. rok życia. Jeśli użytkownik jest młodszy, powinien poprosić rodzica lub opiekuna o pozwolenie.

Facebook Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejskim programem ochrony danych „Tarcza Prywatności”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Aby wyłączyć obsługę plików cookie na komputerze, można tak ustawić przeglądarkę internetową, aby pliki cookie nie mogły być już zapisywane na Państwa komputerze lub aby te pliki cookie, które zostały wcześniej zapisane, były usuwane. Wyłączenie obsługi wszystkich plików cookie może jednak oznaczać, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych nie mogą być już wykonywane. Mogą Państwo również wyłączyć obsługę plików cookie przez podmioty zewnętrzne, takie jak Facebook, na stronie internetowej Digital Advertising Alliance: www.aboutads.info/choices/

Google AdWords Remarketing

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing; niniejszym reklamujemy tę stronę internetową w wynikach wyszukiwania Google, jak również na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą usług jest spółka Google LLC. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W tym celu Google umieszcza w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego plik cookie, który automatycznie korzysta z pseudoanonimowego identyfikatora cookie i umieszcza interesującą reklamę na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron. Przetwarzanie danych przebiega zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na łączenie przez Google swojej historii korzystania z Internetu i aplikacji z Państwa kontem Google oraz gdy informacje z Państwa konta Google są wykorzystywane do personalizowania reklam wyświetlanych przez Państwa w Internecie. W tym przypadku, jeśli są Państwo zalogowani do Google podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Google wykorzysta Państwa informacje w połączeniu z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych odbiorców na potrzeby remarketingu niezależnego od urządzenia. W tym celu Google tymczasowo połączy Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowych odbiorców.

Można trwale wyłączyć obsługę plików cookie do celów reklamowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 

Mogą również Państwo skontaktować się z Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym www.aboutads.info, aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień plików cookie i skonfigurować je. Przeglądarkę można również ustawić w taki sposób, że użytkownik jest informowany o włączeniu obsługi plików cookie i może indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych lub we wszystkich przypadkach. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji oraz politykę prywatności dotyczącą reklam i Google można znaleźć tutaj: www.google.com/policies/technologies/ads

LinkedIn Insight Tag

W ramach naszej oferty internetowej wykorzystujemy funkcje marketingowe (tzw. „Kod LinkedIn Insight Tag”) sieci LinkedIn. Dostawcą usług jest spółka LinkedIn Corporation z siedzibą pod adresem 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzyma informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z Państwa adresem IP. Za pomocą kodu LinkedIn Insight Tag możemy analizować sukces naszych kampanii w ramach LinkedIn lub identyfikować grupy odbiorców docelowych w oparciu o interakcję użytkownika z naszą ofertą online. Wykorzystujemy kod LinkedIn Insight Tag do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz do ciągłego doskonalenia poszczególnych funkcji, ofert i doświadczeń użytkowników. Poprzez statystyczną ocenę zachowań użytkowników możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f) RODO.

Jeśli są Państwo zarejestrowani w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Państwa interakcję z naszym serwisem internetowym z Państwa kontem użytkownika. Również jeśli klikną Państwo przycisk „Poleć” w serwisie LinkedIn i są Państwo zalogowani na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa i Państwa konta użytkownika. 

LinkedIn jest certyfikowany zgodnie z Umową o Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych. https://www.privacyshield.gov/participant

Oświadczenie o ochronie danych: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Mogą Państwo zrezygnować z analizy wzorców zachowania użytkownika przez serwis LinkedIn i wyświetlania rekomendacji opartych na zainteresowaniach oraz uniemożliwić serwisowi LinkedIn gromadzenie powyższych informacji poprzez zastosowanie funkcji Opt-out-Cookie („Opt-out”) na poniższej stronie internetowej: Opt-out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Więcej informacji na temat ochrony danych przez LinkedIn można znaleźć tutaj: www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

12) Korzystanie z czatu na żywo

 

System czatu na żywo

W celu obsługi systemu czatu na żywo i odpowiadania na zapytania na żywo, ta strona internetowa gromadzi i przechowuje na czas trwania rozmowy imię i nazwisko przesłane przez użytkownika na czacie oraz treść czatu. Do obsługi funkcji czatu wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę, aby zapewnić poszczególnym użytkownikom zróżnicowanie funkcji czatu na naszej stronie internetowej.

O ile zgromadzone w ten sposób informacje są danymi osobowymi, są one przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie efektywnej obsługi klienta i statystycznej analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji.

Aby wyłączyć zapisywanie plików cookie, można tak ustawić przeglądarkę internetową, aby pliki cookie nie mogły być już zapisywane na Państwa komputerze lub aby pliki cookie, które zostały wcześniej zapisane, były usuwane. Wyłączenie obsługi wszystkich plików cookie może jednak powodować, że funkcja czatu na naszej stronie internetowej nie będzie mogła być już wykonywana. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć w ustępie 3 niniejszego oświadczenia o ochronie danych

13) Narzędzia i inne


Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy Google Maps (API) firmy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Maps jest serwisem internetowym służącym do wyświetlania interaktywnych map (krajów) w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Korzystanie z tej usługi spowoduje wyświetlenie naszej siedziby i ułatwia dojazd.

Gdy użytkownik odwiedza te podstrony, które zawierają mapę Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak np. adres IP) są przesyłane na serwery firmy Google w USA i tam zapisywane. Przebiega to niezależnie od tego, czy firma Google zapewnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani lub czy nie mają Państwo konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Google, Państwa dane są bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo powiązania swojego profilu Google, muszą się Państwo wylogować przed naciśnięciem tego przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowe i ocenia je. Taka ocena przebiega w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes firmy Google dotyczący wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynku lub projektowania strony internetowej w sposób zorientowany na popyt. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się tworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z niego należy skontaktować się z firmą Google.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przyszłe przekazywanie danych do Google podczas korzystania z Google Maps, możliwe jest też całkowite wyłączenie usługi Google Maps poprzez wyłączenie funkcji JavaScript w przeglądarce. Google Maps, a więc też mapy wyświetlane na tej stronie, nie mogą być wtedy używane.

Warunki korzystania z Google można zaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/regional.html, dodatkowe warunki korzystania z Google Maps można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl_PL/help/terms_maps.html
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): https://policies.google.com/privacy

E-learning

Po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się do naszego portalu klienta myEGGER mogą Państwo dobrowolnie przejść na naszą platformę e-learningową. Tam otrzymają Państwo dostęp do indywidualnych treści szkoleniowych. Jeśli korzystają Państwo z platformy e-learningowej, Państwa dane przekazane nam podczas rejestracji oraz dane wynikające z użytkowania będą przetwarzane w ramach tej platformy w celu umożliwienia Państwu multimedialnej i interaktywnej nauki zgodnie z Państwa potrzebami. W tym celu przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne do funkcjonowania platformy, takie jak postęp w nauce. Do tych danych osobowych zaliczają się Państwa imię, nazwisko oraz adres e-mail. Państwa adres IP będzie przetwarzany tylko podczas pobytu na platformie, a następnie zostanie usunięty.

W przypadku rejestracji w portalu myEGGER jako osoba prywatna, dane są przetwarzane przez platformę e-learningową na podstawie wypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku rejestracji w portalu myEGGER jako klient biznesowy, dane osobowe pracowników korzystających z platformy e-learningowej są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem są zobowiązania umowne osoby odpowiedzialnej lub klienta biznesowego, jak również jego interes w szkoleniu swoich pracowników.

Te dane osobowe są przetwarzane w naszym imieniu przez spółkę CLICK & LEARN GmbH z siedzibą pod adresem Petrinumstr. 12/3, 4040 Linz.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do dobrowolnego korzystania z platformy e-learningowej, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie możliwe udostępnienie Państwu indywidualnej, dalszej oferty szkoleniowej.

Qualtrics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie dostawcy Qualtrics LLC (z siedzibą pod adresem 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA („Qualtrics”), aby dostarczyć Państwu ankiety dotyczące naszych usług i promocji naszych produktów i usług. Takie dane są z reguły przetwarzane anonimowo. Ankiety wyświetlane na Państwa ekranie mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone przez Państwa poprzez kliknięcie myszką. Udział w ankiecie jest dobrowolny i z reguły anonimowy. Należy pamiętać, że w każdej chwili można wyłączyć akceptację plików cookie. W tym celu można skorzystać z opcji opisanych w punkcie 3. powyżej.Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez spółkę Qualtrics można znaleźć tutaj www.qualtrics.com/privacy-statement oraz tutaj www.qualtrics.com/gdpr/.

Jeżeli dane osobowe zbierane są w ramach konkursów, będą one przechowywane i przetwarzane w naszym imieniu przez spółkę Qualtrics na serwerach w UE. Qualtrics posiada certyfikat zgodności z europejskim programem ochrony danych „Tarcza Prywatności”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów znajduje się w punkcie 16.

14) Prawa osoby, której dotyczą dane


14.1
Obowiązujące prawo o ochronie danych zapewnia Państwu pełne prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji) względem administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, o czym informujemy Państwa poniżej:

  • Prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO: W szczególności mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym te dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania bądź kryteriów służących do określania czasu przechowywania, prawo do poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenia danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane od Państwa, istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki i zakresu ich stosowania dotyczącego Państwa oraz żądanych skutków takiego przetwarzania, jak również prawo do otrzymywania informacji o gwarancjach udzielonych zgodnie z art. 46 RODO na potrzeby przekazywania Państwa danych do państw trzecich;
  • Prawo do poprawiania zgodnie z art. 16 RODO: Mają Państwo prawo do natychmiastowego poprawienia nieprawidłowych danych, które dotyczą Państwa i/lub uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych;
  • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO: Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli spełnione są wymogi art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to nie ma jednak zastosowania w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO: Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tak długo, jak długo sprawdzana jest prawidłowość kwestionowanych danych, jeśli odmawiają Państwo usunięcia danych z powodu niewłaściwego przetwarzania danych i zamiast tego żądają ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeśli potrzebują Państwo swoich danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych po tym, gdy nie będziemy już wymagać tych danych po osiągnięciu naszego celu lub jeśli złożyli Państwo sprzeciw w oparciu o swoją szczególną sytuację, o ile nasze powody nie są uzasadnione;
  • •Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO: Jeśli skorzystali Państwo z prawa do żądania od osoby odpowiedzialnej poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest ona zobowiązana poinformować o wszystkich odbiorców, którym zostały udostępnione Państwa dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Mają Państwo prawo do informacji o tych odbiorcach.
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO: Mają Państwo prawo do otrzymywania w postaci ustrukturyzowanego, powszechnego i możliwego do odczytu maszynowego zbioru danych osobowych przekazanych nam lub do żądania przesłania go innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to wykonalne technicznie;
  • Prawo do odwołania zgody udzielonej na podstawie art. 7 ust. 3 RODO: W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem w przyszłości. W przypadku wycofania zgody niezwłocznie usuniemy dane, o których mowa, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez uzyskania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu wycofania zgody;
  • Prawo do zgłoszenia skargi zgodnie z art. 77 RODO: Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego zamieszkania, zatrudnienia lub miejsca, w którym podejrzewają Państwo naruszenie, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

14.2 PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

JEŚLI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W OPARCIU O NASZ GŁÓWNY, UZASADNIONY INTERES, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI, Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z KONKRETNEJ SYTUACJI, DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH, O KTÓRYCH MOWA. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA, JEŚLI MOŻEMY WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD INTERESAMI, PRAWAMI PODSTAWOWYMI I PODSTAWOWYMI WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, EGZEKWOWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ NAS W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, TO MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W TAKICH CELACH REKLAMOWYCH. MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ.

15) Czas przechowywania danych osobowych


Czas przechowywania danych osobowych zależy od odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresu przechowywania danych handlowych i podatkowych). Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już wymagane do realizacji lub zawarcia umowy i/lub nie ma już uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu danych z naszej strony.

16) Przetwarzanie danych w ramach konkursów

 

Jeżeli podczas korzystania z naszej strony internetowej oferowane są konkursy, dane osobowe podane przez Państwa podczas rejestracji w konkursie będą przetwarzane i wykorzystywane na potrzeby uczestnictwa w danym konkursie. Takie dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach Qualtrics w UE. Więcej informacji znajduje się w punkcie 13. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy zawartej w celu przeprowadzenia konkursu. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, a nie w żadnym innym celu. Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo. Do wzięcia udziału w konkursie i przekazania nagrody konieczne jest jednak ujawnienie niezbędnych danych osobowych.

Jeżeli jednak dobrowolnie zdecydują się Państwo na otrzymywanie biuletynu i wyrażą na to wyraźną zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, będą Państwo regularnie otrzymywać informacje o naszych ofertach za pośrednictwem biuletynu. Więcej informacji, w szczególności w zakresie możliwości rezygnacji z subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie, można znaleźć w punkcie 6. Jeżeli w ramach konkursów obowiązuje ustawowy okres przechowywania danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego (np. prawnego obowiązku przechowywania dokumentów i zapisów księgowych).

17) Portal rekrutacyjny


Za pośrednictwem naszego portalu rekrutacyjnego w obszarze „kariera zawodowa” po dokonaniu rejestracji/zalogowaniu mogą Państwo aplikować na konkretny wakat lub skorzystać z opcji aplikacji spontanicznej. W ramach procesu rekrutacyjnego gromadzone są dane osobowe. Rodzaj danych, które zostaną zgromadzone w przypadku konkretnej aplikacji można sprawdzić w odnośnych formularzach. Dane podane przez Państwa w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania oceny oraz przyporządkowania Państwa aplikacji, a także w celu zestawienia jej z wymogami dotyczącymi wolnych stanowisk w ramach prowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Mogą Państwo w dowolnym momencie przeglądać i aktualizować dane osobowe podawane w procesie rekrutacji w swoim profilu rekrutacyjnym. Proszę pamiętać, że są Państwo osobiście odpowiedzialni za poprawność wprowadzonych danych.

Ponadto przetwarzanie danych następuje w każdym przypadku również w naszym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w sprawie prowadzenia rejestru przez okres maksymalnie jednego roku, o ile nie wystąpi nawiązanie stosunku pracy.

Poza tym dotyczą nas zobowiązania wynikające z regulacji prawnych (np. obowiązki wynikające z ustawy o równym traktowaniu, a także z obowiązujących przepisów podatkowych i przepisów prawa dotyczących przedsiębiorstw). Aby móc wypełniać te obowiązki, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wyłącznie w zakresie wymaganym w określonej ustawie.

Uzyskujemy Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), o ile nie zaistnieje żaden z wyżej wymienionych przypadków uzasadnienia. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których my lub Grupa EGGER wyrazimy wolę skontaktowania się z Państwem w związku z konkretną złożoną przez Państwa aplikacją lub w związku z pozostałymi wolnymi miejscami pracy w Grupie EGGER za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub drogą pocztową oraz zechcemy na dłużej zachować Państwa dane w rejestrze (np. rejestrację w bazie kandydatów firmy EGGER).

Gdy nie będziemy więcej potrzebować Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach, usuniemy je, o ile w danym przypadku nie będą miały zastosowania żadne przepisy ustawowe dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru.

Gdy dojdzie do ustanowienia stosunku pracy, przechowamy Państwa dane na czas trwania stosunku pracy i usuniemy je po ustaniu Państwa zatrudnienia po upływie okresu objętego obowiązkiem przechowania wynikającego z ustawy.

Założony przez Państwa profil rekrutacyjny będzie przez nas przechowany przez 12 miesięcy w celu przygotowania profilu w systemie rekrutacji. Każde zalogowanie się przez Państwa do profilu powoduje aktualizację tego okresu i skutkuje zachowaniem Państwa profilu rekrutacyjnego na kolejne 12 miesięcy w celu przygotowania konta, a także prowadzenia rejestru. Przed usunięciem danych otrzymają Państwo wiadomość e-mail oraz uzyskają Państwo możliwości ich aktualizacji. Jeśli nie dokonają Państwo aktualizacji, profil zostanie usunięty. Jeśli jednak otrzymają Państwo odmowę, przechowamy aplikację złożoną przez Państwa na dane stanowisko przez określony ustawowo okres przechowywania wynoszący 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie Państwa aplikacji, przechowamy przekazane przez Państwa dane, jak również Państwa profil rekrutacyjny przez okres 24 miesięcy.