Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Grupa Egger ciągle rośnie

Grupa Egger ciągle rośnie

Zarząd Grupy EGGER: Walter Schiegle, Thomas Leissing i Ulrichem Bühler (od lewej) poinformował o pozytywnym roku finansowym i wielkich planach na przyszłość.

Osoba kontaktowa

Manuela Leitner

T. +43 50 600 10638
Producent materiałów drewnopochodnych odnotował sprzedaż w wysokości 2,68 mld euro i 445,8 mln zysku operacyjnego przed potrąceniem podatku i amortyzacją na rok obrotowy 2017/2018.
 
Swoim wynikiem za rok 2017/2018 grupa EGGER po raz kolejny ustanowiła rekord. Sprzedaż w roku obrotowym 2017/2018 wzrosła o 12,5%, osiągając 2683,8 milionów euro. Zysk operacyjny przed potrąceniem podatku i amortyzacją (EBITDA) wzrósł o 22,6%, sięgając 445,8 milionów. Marża EBITDA zwiększyła się do 16,6% w stosunku do poziomów z ostatnich lat. Rodzinny biznes w dalszym ciągu cieszy się dobrym ratingiem kredytowym, co zawdzięcza wysokiemu wskaźnikowi kapitałowemu wynoszącemu 40,5 %. Ilość surowych płyt, w tym drewna, wzrosła do 8,5 milionów m3 (+6,5 %), co oznacza pełne wykorzystanie wszystkich podstawowych zdolności produkcyjnych. W zeszłym roku firma EGGER zatrudniała średnio 8765 pracowników w skali całej Grupy. 
 
„Szczególnie satysfakcjonujący jest fakt, że byliśmy w stanie doświadczyć wzrostu we wszystkich działach korporacyjnych oraz na większości rynków”, wyjaśnił Thomas Leissing, rzecznik Zarządu Grupy odpowiedzialny za działy finansów, administracji i logistyki, nawiązując zarazem do ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej: „Po raz pierwszy w historii europejski przemysł budowlany wykazuje wzrost we wszystkich krajach. Prognozy dla światowego przemysłu meblarskiego także są korzystne: przewiduje się, że handel międzynarodowy w 2018 r. wzrośnie o 4%. Wpłynie to pozytywnie na produkcję w państwach eksportujących”.
 
W roku obrotowym 2017-2018 w duchu motta firmy EGGER „Zrównoważony rozwój międzynarodowy” odnotowano inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, jak również przejęcia o wartości 483,8 milionów euro (w zeszłym roku było to 259,2 miliona euro). W ramach tej kwoty wydano 70,5 milionów euro na inwestycje związane z utrzymaniem, a 413,3 miliony euro przeznaczono na inwestycje rozwojowe.