Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> EGGER wspiera młodych architektów!

EGGER wspiera młodych architektów!

  • Instalacja_PM/PG U999
  • Grupa studentów pracująca z płytami PerfectSense
  • Grupa projektowa
  • Wojciech Pytliński -  doradca architektów w EGGER podczas prezentacji.
  • Rozmowy przy stoisku EGGER
  • Koncpecje
  • OSSA  Łódź 2018

Osoba kontaktowa

Manuela Leitner

T. +43 50 600 10638

W dniach 13-21 października w Łodzi spotkało się 70 najlepszych studentów architektury z całej Polski, aby pod okiem architektów i artystów uczestniczyć w największych warsztatach architektonicznych dla studentów w Polsce – XXII Edycja OSSA 2018. Wśród sponsorów tego prestiżowego wydarzenia była również firma EGGER.

Tematem przewodnim warsztatów było "Widzenie i subiektywność percepcji zarówno w życiu codziennym, jak i architekturze". Praca warsztatowa przebiegała w dziesięciu grupach, z pomocą zaproszonych tutorów, zrealizowano projekty z dziedzin historii sztuki, psychologii przestrzeni, filmu i architektury.
 
„Potencjał Pustki” czyli niezwykły model Łodzi wykonany przy wsparciu EGGER.
 
Jednym z efektów pracy warsztatowej był eksperymentalny, warstwowy model śródmieścia Łodzi w imponującej skali 1:500 wykonany przy użyciu lakierowanych płyt EGGER z kolekcji PerfectSense
 
W modelu zatytułowanym „Potencjał Pustki” szczególną uwagę zwraca powierzchnia najniższej z warstw, wykonana z płyty o wysokim połysku U 999 PG w kolorze czarnym, przedstawiająca ukryte obecnie warstwy wód gruntowych w oparciu, o które powstał łódzki przemysł. Nieco wyżej, do zarysowania wybranych fragmentów miasta posłużyła czarna matowa płyta U 999 PM przycięta na cztery części, każda w proporcji dwóch typowych łódzkich kwartałów. Na tak zbudowanym podłożu studenci budowali w różnych konfiguracjach modele przekształcania się tkanki miejskiej, szukając sposobów dla przedstawienia złożoności procesów rozwojowych Łodzi, opuszczania i ponownego zapełniania się miasta na przestrzeni czasu. 
 
Skład grupy projektowej: Weronika Kessler, Natalia Rajchel, Nina Miłosławska, Zuzanna Kasperczyk, Anna Mańka, Wiktor Martin, Wojciech Motyka
Prowadzący: Maciej Miłobędzki, JEMS Architekci i Dr. Piotr Leśniak, DrawingOn.org. Opiekun OSSA: Filip Zamiatnin 
Autor zdjęć: AdaTrybuchowicz z Klubu Fotograficznego Politechniki Łódzkiej; Marta Torzewska - Egger Polska

 


Więcej o wyderzniu OSSA 2018