Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Stanowisko w sprawie Koronawirusa

Stanowisko w sprawie Koronawirusa

Stanowisko w sprawie Koronawirusa

 Stanowisko Grupy EGGER odnośnie koronawirusa.

Szanowni Państwo, uważnie obserwujemy rozwój wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i na bieżąco oceniamy jego ewentualny wpływ na naszą firmę, naszych pracowników i nasz łańcuch dostaw.

Dbamy o odpowiednią informacje dla naszych pracowników, których zdrowie jest dla nas najważniejsze, oraz przekazujemy im przydatne wskazówki dotyczące ochrony zdrowia i podejmujemy wszelkie niezbędne działania w zakresie wyjazdów lub wizyt.

Jeśli chodzi o możliwe zagrożenia w łańcuchu dostaw, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w Chinach i we Włoszech możemy na razie wykluczyć takie zagrożenia. Nie nabywamy de facto żadnych usług ani produktów z regionów, których to dotyczy, dlatego nie musimy obawiać się żadnych ograniczeń w dostawach.

 

Na tym tle i w obecnej sytuacji nie widzimy żadnego ryzyka w odniesieniu dostaw surowców i naszych dostawców, które mogłoby prowadzić do ograniczenia produkcji lub nawet braku dostaw naszych produktów w oferowanym asortymencie. Grupa EGGER ze swoimi 19 zakładami produkcyjnymi w Europie i Ameryce Południowej ma ugruntowaną pozycję w skali globalnej, dzięki czemu możemy reagować na lokalne trudności i w razie potrzeby zapewniać dostawy z innych naszych zakładów.

Łączymy pozdrowienia

Zespół EGGER