Dear visitor,

You have selected our website for Polska - Polish from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Nagrody za wyniki Grupy EGGER w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nagrody za wyniki Grupy EGGER w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone zarządzanie jest istotnym elementem strategii przedsiębiorstwa Grupy EGGER. Starania te znajdują również odzwierciedlenie w ocenie dokonywanej przez instytucje zewnętrzne. Firmie EGGER udało się uzyskać dwa wyróżnienia w rankingach zrównoważonego rozwoju: Status Prime w rankingu ISS ESG Corporate Rating oraz srebrny medal EcoVadis.

Nagrody za wyniki Grupy EGGER  w zakresie zrównoważonego rozwoju

EGGER bierze odpowiedzialność za produkty, własną produkcję, jak również za pracowników i społeczeństwo oraz działa z myślą o przyszłych pokoleniach. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyróżnień przyznanych przez wiodące globalne agencje ratingowe ESG. Jednocześnie traktujemy ich analizy, jako okazję do rozpoznania potencjału i dalszego doskonalenia naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w przyszłości” – mówi Ulrich Bühler, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu grupy EGGER.

Status-Prime ISS ESG:

ISS ESG jest jedną z wiodących agencji ratingowych w segmencie zrównoważonych inwestycji. Po raz pierwszy przyznała Grupie EGGER status Prime, zarezerwowany dla najlepszych przedsiębiorstw w swojej branży, na podstawie Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju w latach 2019/2020. ISS ESG stosuje koncepcję ratingową opartą na naukowych podstawach. Uwzględniane są informacje niefinansowe z obszaru środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Ocena wyników firmy pod względem zrównoważonego rozwoju opiera się na około 100 kryteriach, specjalnie dobranych dla każdego rodzaju przemysłu. Firmy osiągają status Prime, jeśli spełniają lub przekraczają wymagania dotyczące wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju określone przez ISS ESG dla danej branży. Firma EGGER znalazła się w pierwszej trójce wybranej spośród 46 przedsiębiorstw ze swojej branży, które zostały ocenione przez ISS ESG.

Status-Prime ISS ESG

Srebrny Medal EcoVadis:

EcoVadis, jeden z największych na świecie podmiotów zajmujących się tworzeniem ratingów w zakresie zrównoważonego rozwoju, już po raz drugi przyznał firmie EGGER srebrny medal. Plasuje to wytwórcę produktów drewnopochodnych wśród 25% wszystkich firm ocenianych w branży. Ocena bazuje na 21 kryteriach, które są podzielone na cztery obszary tematyczne: Środowisko, Prawa człowieka i prawa dotyczące zatrudnienia, Etyka i Zrównoważone zamówienia. W porównaniu z ostatnią oceną agencji EcoVadis firmie EGGER udało się podwyższyć ogólny rating i obecnie należy do 5% najlepszych przedsiębiorstw w swojej branży.

Srebrny Medal EcoVadis