Dear visitor,

You have selected our website for Belgium - Dutch from United States - English. You would like to stay on this website?

Producten> Vloeren> Service en informatie> Veelgestelde vragen - Vragen en antwoorden

Wij beantwoorden uw vragen over vloeren

Onze veelgestelde vragen over vloer thema's
Een vloer is geen alledaags artikel, maar wordt pas na 15 jaar vervangen afhankelijk van het type. Als gevolg daarvan kunnen er veel onduidelijkheden zijn tijdens het koopproces, die u onzeker maken. Hier vindt al deze vragen over vloeren, die het vaakst worden gesteld en de bijbehorende antwoorden. Als u daarna nog vragen heeft, dan staat het u vrij een e-mail te sturen naar flooring@egger.com, of ons Service-Center te bellen.

Flooring is a product that can be found in a wide variety of materials, it is literally "Walked allover" and has to withstand a very wide range of loads. However, floor coverings are also an item of furniture/ a design element that accompanies us every day for many years. The decision-making process for the right floor covering is therefore dependent on many different factors/ properties (area of application, robustness, installation, decor...).

With the following information/answers to the most frequently asked questions we would like to support you in your choice for your new floor.

If you have any further questions, please contact us by e-mail at moc.regge@gniroolf-troppus or call our Technical Customer Service/ Application Engineering.

Algemene vragen

Welke Europese norm ligt aan de CE-markering ten grondslag?

De CE-markering berust op de Europese norm NEN-EN 14041 en waarborgt dat de producteigenschappen overeenkomen met de vereisten met betrekking tot gezondheid, veiligheid en energiebehoud.

Wat betekent het PEFC-logo?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) (Programma voor de erkenning van boscertificeringssystemen) staat voor duurzame, verantwoorde bosbouw, en de gecontroleerde verdere verwerking van het natuurproduct hout. Het waarborgt dat onze bossen voor toekomstige generaties behouden blijven als natuurlijke resource, werkplek en recreatiegebied. De PEFC is een internationaal erkend kader voor de certificering van hout en houtproducten.

Zijn EGGER vloeren geschikt voor rolstoelgebruikers?

Ja

Welke types zwenkwielen voor stoelen en meubels komen voor gebruik op EGGER vloeren in aanmerking?

Type W (zacht)

Wat zijn gebruiksklassen?

Vloeren voor toepassing binnenshuis worden ingedeeld in zogenaamde gebruiksklassen in overeenstemming met ISO 10674, waarmee het toepassingsgebied van een bepaald type vloer wordt aangegeven. We kennen de gebruiksklassen van 21 tot en met 23 en van 31 tot en met 34, waarmee het onderscheid wordt aangegeven tussen de toepassingsgebieden “particulier gebruik” en “commercieel gebruik” - en daarbinnen tussen licht, normaal en zwaar gebruik. De classificering in gebruiksklassen heeft als doel het consumenten en verwerkende bedrijven eenvoudiger te maken de juiste vloer voor een toepassingsgebied te kiezen. Om er zeker van te zijn dat de indeling uniform wordt toegepast, wordt de gebruiksklasse met behulp van gestandaardiseerde symbolen aangegeven.

Hoe kan het ontstaan van statische lading worden voorkomen?

Wanneer iemand statisch is geladen, kan dat bij aanraking met metaal een elektrostatische ontlading tot gevolg hebben. Het is een volkomen normaal proces dat iemand statisch wordt geladen. Als deze ladingen het lichaam niet kunnen verlaten voordat deze een bepaald niveau hebben bereikt, dan kan de persoon, wanneer hij of zij met iets van metaal in aanraking komt, een “elektrische schok” krijgen. Deze ervaring kan zich voordoen bij statische ladingen van meer dan 2 kV (kilovolt). De statische lading kan het lichaam niet verlaten als de luchtvochtigheid van de omgeving lager is dan 40% en als de persoon schoenen draagt met zolen die elektrisch isolerend zijn. Onder normale klimatologische omgevingsomstandigheden is bij een laminaatvloer niet te verwachten dat iemand met een statische lading van meer dan 2 kV wordt belast. Uitsluitend een laminaatvloer die is getest, gecertificeerd en voorzien van een label in overeenstemming met de NEN-EN 1815, wordt volgens de geldende normen gezien als antistatisch. De gemarkeerde EGGER Laminaatvloeren garanderen een individuele statische lading UP < 2 kV en voldoen aan de vereisten van de NEN-EN 1815 (verificatie van de elektrostatische eigenschappen).

Wat is slijtage?

"Slijtage wordt gedefinieerd als het slijten van de toplaag. Wanneer de toplaag volledig is versleten, wordt de decorlaag aangetast en vernietigd. De slijtweerstand van een laminaatvloer wordt onderverdeeld in de klassen AC1 tot en met AC5, in overeenstemming met de NEN-EN 13329. EGGER Laminaatvloeren hebben een slijtweerstand binnen het bereik van de klassen AC3 tot en met AC5. Op EGGER Design- en Comfortvloeren is de Europese norm 16511 van toepassing. De slijtweerstand wordt rechtstreeks gedefinieerd door het aantal behaalde toeren dat is toegewezen aan de gebruiksklasse, bijvoorbeeld NK31 > 600, NK32> 4.000 toeren. Ook hier geldt: hoe hoger de waarde, hoe hoger de slijtweerstand."

Wat is HDF?

HDF betekent High Densitiy Fibreboard, vezelplaat van hoge dichtheid. HDF platen bestaan uit dunvezelige houtvezels, die onder hoge druk worden samengeperst met hars en lijm. De dichtheid van een plaat HDF moet minstens 850 kg/m³ bedragen. Dankzij de hoge sterkte en geringe dikte van het materiaal, worden HDF platen vooral als kernplaat voor laminaatvloeren gebruikt, evenals voor meerlaagse, modulaire vloeren. Bovendien zijn de kernplaten van de types EGGER “HDF Swell barrier+ (anti-zwelling)”, HDF Aqua+ en UWF speciaal bestand tegen de inwerking van vocht, doordat deze een verhoogde bescherming bieden tegen het opzwellen van de randen.

Wat is een synchrone porie?

Een oppervlak met een diepe textuur wordt met het decorbeeld gesynchroniseerd, zodat een finish met een authentieke houtnerf ontstaat, een zeer natuurgetrouwe reproductie van noesten en vlammen.

Wat zijn afgeschuinde randen?

Afgeschuinde randen zijn de schuine randen van de afzonderlijke planken of tegelpatronen, die tijdens het leggen de gewenste V-groef vormen.

Vragen over laminaatvloeren

Wat veroorzaakt het opzwellen van een laminaatvloer?

Dat een laminaatvloer langs de randen opzwelt, wordt doorgaans veroorzaakt door vocht dat via de naden of van bovenaf, via het oppervlak, in de planken dringt. Om opzwelling te veroorzaken moet het vocht toch wel gedurende een langere tijd op de planken inwerken.

Wat is de optimale dikte voor een laminaatvloer?

De dikte van de vloer geeft niet de doorslag om te bepalen of een laminaatvloer geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Het belangrijkst is of de gekozen laminaatvloer de juiste gebruiksklasse heeft, die voor de toepassing is toegelaten en wordt geadviseerd.

Wat is laminaat voort soort materiaal?

Een laminaatvloer is een vloerbedekking voor gebruik binnenshuis, die voor 90% uit de grondstof hout bestaat. Voor de opbouw is gebruik gemaakt van diverse onderdelen, die met behulp van druk en temperatuurverhoging permanent zijn samengevoegd. De afzonderlijke onderdelen zijn: een slijtlaag, decorpapier, vezelplaat van hoge dichtheid (HDF) en koolstof-neutraal papier.

Hoe wordt een laminaatvloer na het afdanken afgevoerd?

Een laminaatvloer wordt geclassificeerd als ecologisch onschadelijk huishoudelijk afval, wat wil zeggen dat deze naar een vuilstort of een verbrandingsoven kan worden afgevoerd. Afvalcode voor verwerkers: 170201, afvalcode voor eindverbruikers 200138 (gesorteerd) of 200307 (grofvuil).

Is een laminaatvloer geleidend en kan deze bijvoorbeeld worden toegepast in een serverruimte en/of een operatiekamer?

In die gevallen waar een ruimte aan speciale vereisten moet voldoen, is altijd een geleidende vloer vereist. Tot dergelijke ruimtes behoren bijvoorbeeld IT- en controlecentra, operatiekamers, intensive care eenheden en omgevingen met een explosieve atmosfeer (ATEX). In deze gevallen wordt een geschikte vloer op een speciale wijze gelegd en door een daarvoor bevoegde elektricien aangesloten op het systeem dat de potentiaalverschillen binnen het gebouw compenseert (de aarde). Dankzij de fysische eigenschappen van materiaal dat hout als uitgangsmateriaal heeft, is het niet mogelijk een laminaatvloer te installeren, die elektriciteit afleidt.

Waarom laminaat en geen tegels, linoleum of parket?

Een laminaatvloer kent vele voordelen. In vergelijking met tegels, parket of linoleum op de rol is een laminaatvloer vaak goedkoper en gemakkelijk door een niet-vakman te leggen. Het oppervlak van een laminaatvloer is beter bestand tegen zwaar gebruik dan parket of linoleum, en dankzij hun lichtechtheid verschieten de decors niet, zelfs niet na vele jaren. Bovendien vormt laminaat geen gevaar voor de gezondheid, is het gemakkelijk in onderhoud en heeft het een buitengewone milieuprestatiebeoordeling (Environmental Performance Assessment). Voor iedere smaak is er een laminaatvloer dankzij de uitgebreide keus in decors en formaten.

Wat is de juiste manier om laminaat te reinigen?

Het grootste deel van het vuil kan met behulp van de juiste deurmatten buiten al worden opgevangen. Voor het overige deel van de vloer wordt geadviseerd om het borstelmondstuk van de stofzuiger te gebruiken. Afhankelijk van de frequentie waarmee de vloer wordt gebruikt en de hoeveelheid vuil, moet de vloer ook regelmatig met een vochtige doek of mop worden gedweild. Denk eraan ook de V-groeven in de vloer regelmatig in lengterichting te reinigen. Voor een optimale reiniging adviseren we Clean-it, het EGGER vloerreinigingssysteem. De vochtbestendige EGGER Aqua+ Laminaatvloeren kunnen ook met een stoomreiniger worden gereinigd.

Welke reinigingsmiddelen mogen voor een laminaatvloer worden gebruikt?

Een geschikt reinigings- en onderhoudsmiddel accumuleert niet tot lagen en dringt niet agressief door in de randen. Door het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen ophopingen ontstaan in de vorm van lagen die zich als een film over het laminaat verspreiden en het oppervlak dof kunnen maken. Onze systeemspecifieke Clean-it vloerreiniger is speciaal voor zijn doel ontwikkeld. Deze is verkrijgbaar als onderdeel van ons assortiment accessoires.

Is een laminaatvloer geschikt voor mensen met een allergie?

Dankzij de gesealde oppervlaktestructuur en omdat de vloer eenvoudig en gemakkelijk is te reinigen, is een laminaatvloer bijzonder geschikt voor mensen die last hebben van een allergie.

Kan de kleur van een laminaatvloer op den duur veranderen of verschieten?

EGGER Laminaatvloeren en ook Comfort- en Designvloeren zijn lichtecht en bestand tegen blootstelling aan uv (zonlicht). Tijdens de gebruiksduur treden geen onverwachte kleurveranderingen op en verschiet het decorbeeld niet.

Waarom ontstaan er tussenruimtes in al gelegd laminaat?

Een laminaatvloer is een organisch product dat hoofdzakelijk uit houtvezels bestaat. De elementen kunnen, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, uitzetten of krimpen. Daarom geven we in onze leginstructies aan dat de luchttemperatuur van de omgeving minstens 18° C moet bedragen met een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 % en 70 %, voorafgaand aan, tijdens en na het leggen. Wanneer aan deze omgevingsomstandigheden wordt voldaan, is het werken van de elementen niet zichtbaar.

Waarom ontstaan er na het leggen soms vervormingen in laminaatplanken?

Kromtrekken en opbollen (eenzijdige vochtabsorptie van bovenaf) treden op wanneer de elementen van de laminaatvloer voorafgaand aan het leggen onvoldoende zijn geacclimatiseerd - dat houdt in dat deze onvoldoende aan het omgevingsklimaat zijn aangepast en/of, in het geval van een minerale ondergrond, dat de gelegde laminaatvloer onvoldoende is beschermd, bijvoorbeeld met een zogenaamde “dampbarrière”, tegen uit de ondergrond optrekkend vocht.

Waarom komen er vervormingen voor in het oppervlak van een laminaatvloer?

Vervormingen van een vloer worden doorgaans veroorzaakt door het ontbreken van - en/of te kleine afmetingen van - de dilatatie- / krimp- en uitzetvoegen. Zelfs al minimale contactpunten met vaste onderdelen van de constructie zijn voldoende om de afzonderlijke elementen op een andere locatie te vervormen.

Hoe worden vlekken van laminaat verwijderd?

Gebruik voor vlekken zoals koffie, thee, limonade, fruit of melk, lauwwarm water met, indien nodig, een gebruikelijk, enigszins zuur, huishoudelijk reinigingsmiddel. Hardnekkige vlekken kunnen lokaal met een in de handel verkrijgbare vlekkenverwijderaar, zoals wasbenzine (benzeen) of thinner, worden verwijderd. Deze producten tasten de laminaatvloer op geen enkele wijze aan. Maar breng de oplosmiddelen wel altijd met een doek op en nooit rechtstreeks op de laminaatvloer. Controleer of er voldoende frisse lucht kan toetreden en gebruik vervolgens water om het gereinigde gedeelte te neutraliseren.

Onder welke brandklasse vallen EGGER Laminaatvloeren?

De brandbaarheid van laminaatvloeren wordt geclassificeerd in overeenstemming met de zogenaamde brandbaarheidsklassen. Sinds de invoer van het CE-keurmerk in overeenstemming met de NEN-EN 14041 voor laminaatvloeren, wordt het brandgedrag beproefd volgens DIN-NEN-EN 13501-1. EGGER Laminaatvloeren worden beproefd volgens DIN-NEN-EN 13501-1 en geclassificeerd als Eurobrandklasse Cfl-s 1.

Is laminaat geschikt om in een serre te leggen?

Ja, als het omgevingsklimaat constant wordt gehouden en onze gedetailleerde beschrijving (zie de leginstructies) in acht wordt genomen.

Is een laminaatvloer geschikt om met een stoomreiniger te worden gereinigd?

In principe niet. Uitsluitend EGGER Aqua+ Laminaatvloeren mogen met een stoomreiniger worden gereinigd. Het is belangrijk dat de stoomreiniger daarbij continu in beweging blijft.

Vragen over comfortvloeren

Waarom zijn EGGER Comfortvloeren warmer dan andere vloeren?

De textuur van de kurklaag vormt, met zijn kleine luchtinsluitingen, een natuurlijke isolatie die de erin opgeslagen warmte in vergelijking met andere vloeren langzamer afgeeft. Daardoor voelt het oppervlak, wanneer u erop loopt, warmer aan.

Zijn Comfortvloeren echt stiller dan laminaat?

Ja, in het bijzonder wanneer het omgevingsgeluid betreft (het geluid van voetstappen). Met EGGER Comfortvloeren wordt een verlaging van het omgevingsgeluid van wel 14 soon bereikt, dankzij de geluidsisolerende eigenschappen van de grondstof kurk. Dit wil zeggen dat de vloer 50% stiller is dan de als referentie gebruikte vloer (een laminaatvloer met een dikte van 8 mm op een PE-schuim ondervloer van 3 mm dik) in overeenstemming met JHD W 431. Onder omgevingsgeluid wordt het geluid verstaan dat in een ruimte tijdens het lopen op een laminaatvloer ontstaat en wordt waargenomen.

Hoe sterk zijn EGGER Comfortvloeren?

Dankzij een speciaal productieprocedé is de bovenste kurklaag bijna drie keer zo dicht als de grondstof kurk, wat betekent dat voor onze Comfortvloeren significant verbeterde waarden en eigenschappen worden behaald met betrekking tot het ontstaan van putten en de bestendigheid tegen slagen en stoten. Bij het juiste gebruik en met het juiste onderhoud garandeert de robuuste en tegelijkertijd elastische afwerklaag van het oppervlak, een oppervlak dat vele jaren lang mooi blijft.

Hoe moeten EGGER Comfortvloeren worden gereinigd?

Met het gesealde oppervlak is het reinigen probleemloos en gemakkelijk. Het normale dagelijkse onderhoud bestaat uit vegen, stofzuigen of vochtig wissen.

Hoe worden Comfortvloeren door EGGER geproduceerd?

Comfortvloeren hebben een uit meerdere lagen opgebouwde structuur die uit de volgende onderdelen bestaat: een milieuvriendelijke, tegen uv beschermende laag, een digitale decorprint, een Comfort bovenlaag van kurk, een vezelplaat van hoge dichtheid (HDF) en een stille ondervloer van kurkplaat. Tijdens de eerste productiefase worden de beide kurklagen op de kernplaat gelamineerd. In de tweede productiefase wordt met behulp van HD-printtechnologie de decorprint aangebracht.

Welke zwenkwielen voor kantoorstoelen zijn geschikt voor Comfortvloeren?

Gewoonlijk zijn EGGER Comfortvloeren geschikt voor het gebruik van zwenkwielen voor stoelen en meubilair. Let erop dat deze overeen moeten stemmen met type “W” (zacht) en regelmatig moeten worden gereinigd. Ook kan gebruik worden gemaakt van op de vloer aangebrachte vloerbeschermers voor kantoorstoelen.

Vormen EGGER Comfortvloeren een gevaar voor de gezondheid?

De collecties EGGER Comfortvloeren zijn onderscheiden met de gerenommeerde Blaue Engel („Blauwe Engel“) milieu-onderscheiding. De Blaue Engel is een milieulabel van de Duitse federale regering voor de bescherming van mens en milieu. De Blaue Engel waarborgt dat producten en diensten aan strenge normen voldoen op het gebied van milieu-, gezondheids- en prestatiekenmerken. Het milieulabel “Blaue Engel” staat voor energiezuinige, duurzame, en recyclebare producten, geproduceerd van duurzame grondstoffen / materiaal met lage emissies, die maar lage geluidsemissies voortbrengen.

Is een isolatie tegen contactgeluid onder een EGGER Comfortvloer vereist?

Onder een EGGER Comfortvloer met geïntegreerde kurk ondervloer mogen geen aanvullende ondervloeren worden aangebracht. Maar op een minerale ondervloer moet bijna altijd eerst, over het volledige oppervlak en doorlopend op de muren, een vochtwerende folie met een SD-waarde van > 75  m worden aangebracht.

Wordt er bij de productie van EGGER Comfortvloeren gebruik gemaakt van materiaal dat een negatieve invloed op het milieu heeft?

Nee, naast de positieve toepassingseigenschappen hebben onze Comfortvloeren ook een volledig ecologisch profiel dat deze identificeert als een milieuvriendelijke vloerbedekking zonder negatieve invloed op de gezondheid (dat wil zeggen pvc-vrij en zonder weekmakers). Het bestaat hoofdzakelijk uit de herbruikbare grondstoffen hout en kurk, is voorzien van het PEFC- certificaat en onderscheiden met het label "Der Blaue Engel" (“De Blauwe Engel”). De vloeren worden geproduceerd in uiterst moderne fabrieken, waarvoor de strengste vereisten voor emissie en milieubescherming gelden en die zijn uitgerust met eigen energie- en warmte-recycling- systemen.

Zijn EGGER Comfortvloeren ook geschikt om in een badkamer te leggen?

Nee, EGGER Comfortvloeren zijn niet geschikt om te worden gelegd in ruimtes die zijn blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid, zoals in badkamers, sauna’s of vergelijkbare vertrekken.

Hoe gedragen Comfortvloeren zich onder puntbelastingen?

Dankzij de kernplaat van hoge kwaliteit en de elasticiteit van de oppervlaktelaag met hoge dichtheid (met cork+-technologie) werken EGGER Comfortvloeren de vorming van putjes in zeer hoge mate tegen. Dankzij de elasticiteit van het natuurproduct kurk, zetten de kurkcellen, nadat ze aan druk zijn blootgesteld, weer uit en nemen ze in het merendeel van de gevallen hun oorspronkelijke vorm weer aan. Tegelijkertijd voorkomt de samenstelling van de elastische coating dat er onder puntbelasting scheurtjes in het decor en de slijtlaag ontstaan.

Waarheen moeten Comfortvloeren, nadat die zijn afgedankt, worden afgevoerd?

Een EGGER Comfortvloer die als afval op de bouw ontstaat moet, net als ander afval van afbraakprocedures, in eerste instantie worden recycled. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is afval van Comfortvloeren niet geschikt voor hergebruik en moet het als energiebron worden gebruikt - vanwege de hoge verwarmingswaarde van bij benadering 16 MJ/kg - en worden gebruikt voor het opwekken van procesenergie en elektriciteit (cogeneratie of warmtekrachtkoppeling) en niet worden afgevoerd naar een vuilstort (afvalcode volgens de Europese afvalcatalogus: 170201/030103). Als een consument een EGGER Comfortvloer afzonderlijk of gemengd met andere soorten afval naar een gemeentelijke vuilstort of naar een gemeentelijk afvalverwerkend bedrijf brengt, wordt dit geclassificeerd onder de afvalcodes voor huishoudelijk afval: 200138 (zuiver) of 200307 (grof vuil). In overeenstemming met deze afvalcodes behoort gebruik voor thermische energie (afgifte bij een recycling installatie of rechtstreeks bij een warmtekrachtcentrale) ook tot de mogelijkheden. In Europa is het verboden om afval te begraven en niet naar de voorgeschreven instellingen af te voeren.

Vragen over Designvloeren

Wat is een Designvloer?

Een Designvloer is een product dat behoort tot de half-flexibele, meerlaagse, modulaire vloerbedekkingen met een slijtvaste toplaag in overeenstemming met NEN-EN 16511:2014.

Wat is TPU?

TPU (thermoplastisch polyurethaan) is een thermoplastisch elastomeer dat uit harde en zachte segmenten bestaat; ofwel een rubberachtig materiaal dat, in tegenstelling tot gewoon rubber, een thermoplastische bewerking kan ondergaan.

Bevat TPU weekmakers, ftalaten en/of pvc?

Het thermoplastische polyurethaan dat voor EGGER Designvloeren wordt gebruikt, wordt geproduceerd zonder toevoeging van weekmakers, het bevat geen ftalaten en is 100% pvc-vrij. Bovendien draagt onze TPU-film niet bij tot de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en bevat deze geen gevaarlijke stoffen.

Zijn Designvloeren antislip?

Ja, de classificering in de technische klasse DS “Veiligheid bij het belopen” in overeenstemming met de CE-markering, is van toepassing op alle oppervlakken. Bovendien zijn EGGER Designvloeren R10 gecertificeerd.

Welk reinigingsmiddel mag voor een TPU-oppervlak worden gebruikt?

Een geschikt reinigings- en onderhoudsmiddel accumuleert niet tot lagen en dringt niet agressief door in de randen. Door het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen ophopingen ontstaan in de vorm van lagen die zich als een film over de vloer verspreiden en het oppervlak dof kunnen maken. Onze systeemspecifieke Clean-it vloerreiniger is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het is verkrijgbaar als onderdeel van ons assortiment accessoires.

Beschikken EGGER Designvloeren over antistatische eigenschappen?

Nee, EGGER Designvloeren beschikken niet over antistatische eigenschappen zoals bedoeld in de NEN-EN 1815 waarbij iemand niet tot meer dan 2 kV, de maximumwaarde, statisch wordt geladen.

Zijn Designvloeren geschikt om in een serre te leggen?

EGGER Designvloeren hebben als kenmerk dat deze bij temperatuurschommelingen weinig werking vertonen. De vloeren zijn dus erg geschikt voor een serre.

Wat houdt: “over het volledig oppervlak vastgelijmd”, in?

Over het volledige oppervlak vastgelijmd betekent dat de vloerbedekking over het volledige oppervlak op de ondervloer is vastgelijmd. De afzonderlijke vloerelementen worden onderling via een klikverbinding gekoppeld, één voor één op het lijmbed geplaatst en aangedrukt. Vastlijmen over het volledige oppervlak heeft een reeks voordelen: het omgevingsgeluid wordt verbeterd, er zijn minder dilatatieprofielen nodig, het vloeroppervlak is beter bestand tegen spanningen, het loopcomfort wordt verhoogd en de thermische weerstand van de vloerstructuur wordt tot het minimum beperkt.

Zijn EGGER Designvloeren goedgekeurd om in een badkamer te worden toegepast?

Ja, al onze Designvloeren zijn geschikt en goedgekeurd om in een badkamer te worden toegepast.

Kan de kleur van Designvloeren op den duur veranderen of verschieten?

Nee, EGGER Designvloeren zijn bestand tegen uv-straling (zonlicht). Tijdens de gebruiksduur treden geen onverwachte kleurveranderingen op en verschiet het decorbeeld niet.

Tot welke brandklasse behoren EGGER Designvloeren?

Met betrekking tot de brandwerendheid moet de brandklasse van vloerbedekkingen als onderdeel van de CE-markering (NEN-EN 14041) worden gecontroleerd en gecertificeerd volgens de NEN-EN 13501-1. EGGER Designvloeren zijn geclassificeerd in brandklasse Cfl–s1.

Hoe kunnen EGGER Designvloeren na afdanking worden afgevoerd?

"Een EGGER Designvloer die als afval op de bouw ontstaat, moet, net als ander afval van afbraakprocedures, in eerste instantie worden recycled. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is afval van Designvloeren niet geschikt voor hergebruik en moet het als energiebron worden gebruikt - vanwege de hoge verwarmingswaarde van bij benadering 16 MJ/kg - en worden gebruikt voor het opwekken van procesenergie en elektriciteit (cogeneratie of warmtekrachtkoppeling) en niet worden afgevoerd naar een vuilstort (afvalcode volgens de Europese afvalcatalogus: 170201/030103). Als een consument een EGGER Designvloer afzonderlijk of gemengd met andere soorten afval naar een gemeentelijke vuilstort of naar een gemeentelijk afvalverwerkend bedrijf brengt, wordt die geclassificeerd onder de afvalcodes voor huishoudelijk afval: 200138 (zuiver) of 200307 (grof vuil). In overeenstemming met deze afvalcodes behoort gebruik voor thermische energie (afgifte bij een recycling installatie of rechtstreeks bij een warmtekrachtcentrale) ook tot de mogelijkheden. In Europa is het verboden om afval te begraven en niet naar de voorgeschreven instellingen af te voeren. "

Zijn EGGER Designvloeren geschikt om in combinatie met vloerverwarming te worden gelegd?

Vloerverwarmingssystemen voor verwarmen en koelen zijn geschikt, mits ze door de fabrikant van het betreffende systeem zijn goedgekeurd om in combinatie met EGGER Designvloeren te worden toegepast. Ook moeten deze een digitaal gestuurde temperatuurregeling hebben, evenals in de verwarmingsmodus een maximale oppervlaktetemperatuur van 28 °C. Verder moeten deze systemen tijdens het koelen een minimale oppervlaktetemperatuur van 15 °C handhaven. Ook moet op de voorgeschreven wijze een dauwpuntsensor worden geïnstalleerd die mogelijk optredende condensatie bewaakt.

Hoe kunnen lastige vlekken van EGGER Designvloeren worden verwijderd?

Hardnekkige vlekken kunnen lokaal met een in de handel verkrijgbaar oplosmiddel, zoals wasbenzine (benzeen) of thinner, worden verwijderd. Deze producten tasten de Designvloer op geen enkele wijze aan. Maar breng de oplosmiddelen wel altijd met een doek op en nooit rechtstreeks op de vloer. Controleer of er voldoende frisse lucht kan toetreden en gebruik vervolgens water om het gereinigde gedeelte te neutraliseren.

Is de temperatuurbestendigheid van het TPU-oppervlak, in het geval van intensieve blootstelling aan zonnestraling, gewaarborgd?

Ja, de temperatuurbestendigheid is volledig gewaarborgd. In het slechtst denkbare scenario bedraagt de maximum temperatuur die met een zwart, aan de zon blootgesteld vloeroppervlak kan worden bereikt 70°C..

Wat is de significantie van de thermische weerstand van EGGER Designvloeren?

EGGER Designvloeren hebben een thermische weerstand van 0,03 m²K/W, een waarde die ruimschoots aan de vereisten volgens de CE, van 0,15 m²K/W, voldoet.

Vragen over het leggen

Welke EGGER vloeren lenen zich voor vloerverwarming?

Alle EGGER vloeren zijn geschikt voor vloerverwarming, ongeacht of het een warm- water- systeem of een elektrisch systeem is (de thermische weerstand van de complete vloerconstructie moet < 0,15 m²K/W bedragen) waarbij de aanvoer- en bedrijfstemperatuur digitaal moeten zijn geregeld, een maximale oppervlaktetemperatuur van 28°C moet gehandhaafd kunnen worden en mag niet worden overschreden. In de leginstructies staat uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Bestaat er een specifieke leginstructie voor laminaatvloeren - in lengterichting of in dwarsrichting gelegd?

Vloeroppervlakken die uit afzonderlijke planken of panelen bestaan zoals EGGER Laminaat-, Comfort- en Designvloeren, zijn op hun mooist wanneer de planken parallel aan de lichtinval worden gelegd. Maar dit zijn geen bindende voorschriften voor de legrichting. Een uitzondering: Wanneer voor de ondervloer gebruik is gemaakt van houten vloerplaten, moet de vloer haaks op de richting van de platen van de ondervloer worden gelegd.

Hoe worden laminaatpanelen op maat gemaakt?

De afzonderlijke elementen kunnen met behulp van een in de handel verkrijgbare decoupeerzaag, tafelcirkelzaag en/of een kapzaag worden afgezaagd en op maat gemaakt. Voor alle toepassingen wordt de fijnst mogelijke vertanding aanbevolen, die geschikt moet zijn om hout te bewerken. Het zaagsel moet met een stofzuiger worden afgezogen. Een ander mogelijkheid is het op maat maken van vloerpanelen met een zogenaamde laminaatsnijder.

Met hoeveel verlies voor het afkorten moet rekening worden gehouden?

Normaal gelegd in een standaard vertrek met een vierkant of rechthoekig vloeroppervlak, moet bij het benodigde oppervlak aan Laminaat-, Comfort-, of Designvloer, voor het gemiddelde verlies door afkorten, 5% worden opgeteld. Het gemeten vloeroppervlak (m²) + 5% verlies door afkorten = te bestellen vloeroppervlak (m²)

Hoe wordt de laatste rij Laminaat-, Comfort-, of Designvloer gelegd?

Om de laatste rij op het op maat maken en leggen voor te bereiden, worden de te leggen vloerelementen op de beoogde plaats, nauwkeurig op de voorlaatste rij gelegd. Met behulp van een overgebleven vloerplank (met de breedte van een element + de breedte van een naad) wordt het profiel van de muur met een van te voren vastgelegde afstand, op de vloerplank overgezet. De aangepaste / op maat gemaakte vloerplanken worden dan aan de voorlaatste rij vastgeklikt.

Wanneer kan een laminaatvloer op een betonnen afwerkvloer worden gelegd?

Wanneer de betonnen afwerkvloer aan de criteria met betrekking tot vocht, vlakheid, draagvermogen en vrij zijn van stof en vuil, voldoet (legklaar is). Bovenstaande geldt ook voor alle overige soorten ondervloeren.

Wanneer kan een laminaatvloer na het leggen aan belasting worden blootgesteld?

EGGER Laminaat-, Comfort- en Designvloeren die zwevend zijn gelegd, zijn meteen na het leggen begaanbaar en gereed voor gebruik.

Waarvoor dient een vochtbarrière?

Een vochtwerende folie, ook wel vochtbarrière genoemd, beschermt de vloer tegen mogelijk uit de ondervloer optrekkend vocht. Wanneer de EGGER Laminaat-, Comfort- of Designvloer zwevend op een minerale onderlaag (zoals een betonnen afwerkvloer of tegels) is gelegd, moet een vochtwerende folie met een SD-waarde ≥ 75 m altijd over het volledige oppervlak als vochtbarrière worden aangebracht. De afzonderlijk stroken moeten elkaar op de naden 20 cm overlappen.

Wat is een uitzetruimte?

Ieder organisch materiaal op basis van hout kent een bepaalde mate van werking (krimpen/uitzetten) als gevolg van klimatologische veranderingen binnen een ruimte (temperatuur en luchtvochtigheid). Met behulp van een voldoende aantal dilatatievoegen, bij aansluitingen op alle vaste constructie- onderdelen, wordt de vloer na het leggen niet belemmerd in zijn werking. In principe moet ervan worden uitgegaan dat dilatatievoegen met een breedte van 8 tot 10 mm (0,31"" tot 0,39"") moeten worden vrijgehouden bij aansluitingen op vaste constructie-onderdelen zoals een muur, deurkozijn, buisdoorvoer, steunpilaar of een trap.

Is een laminaatvloer geschikt om op een tegelvloer te worden gelegd?

Wanneer de tegelvloer aan de criteria met betrekking tot vocht, vlakheid, draagvermogen en vrij zijn van stof en vuil, voldoet - met andere woorden legklaar is.

Hoe worden vloerprofielen op de ondergrond bevestigd?

Zoals bij het merendeel van vloerprofielen moet, voordat de laminaatvloer wordt gelegd, de basis (het onderprofiel) waarop het afdekprofiel wordt bevestigd, met behulp van geboorde gaten en schroeven op de ondervloer worden aangebracht.

Welke richtlijnen voor de vlakheid gelden voor de ondervloer bij het leggen van een EGGER Designvloer?

De afwijking van de vlakheid mag maximaal 2 mm/m bedragen, zowel bij zwevend leggen als over het gehele oppervlak vastgelijmd.

Aan welke vereisten/criteria moet de ondervloer voldoen?

Voordat een vloer wordt gelegd moet worden gecontroleerd of de ondervloer voldoen op het leggen is voorbereid. Dat houdt in dat de ondervloer lasten kan dragen, droog, schoon en vlak is (maximale afwijking van de vlakheid van 2,0 mm/m). Geschikte onderlagen zijn alle soorten betonnen afwerkvloeren, met warm water verwarmde afwerkvloeren inbegrepen, houten spaanplaatconstructies, vezelplaten en keramische tegels.

Is een laminaatvloer geschikt om onder een minikeukenblok te worden gelegd?

Natuurlijk kan eerst een EGGER Laminaat-,, Comfort-, of Designvloer worden gelegd en kunnen daarop een inbouwkeuken en inbouwkasten worden geplaatst. Maar het wordt nadrukkelijk aanbevolen om inbouwkeukens en inbouwkasten eerst op te bouwen en daarna de vloer te leggen en de EGGER vloer ook maar door te leggen tot onder de afwerkplint. Dit voorkomt enerzijds dat het vloeroppervlak eenzijdig wordt belast en dat het wordt gefixeerd (in het bijzonder wanneer de vloer zwevend is gelegd) en anderzijds kan de vloer daarna ook eenvoudig worden verwijderd.

Kunnen beschadigde laminaatpanelen worden vervangen?

Ja, wanneer de laminaatvloer zwevend is gelegd.

Komt vast tapijt in aanmerking als isolerende ondervloer voor een laminaatvloer?

Vast tapijt van textiel vormt geen geschikte onderlaag en moet worden verwijderd voordat de Laminaat-, de Comfort-, of de Designvloer wordt gelegd. De redenen zijn onder meer dat vast tapijt onder belasting extreem kan worden samengedrukt en dat vast tapijt om productietechnologische redenen een bepaalde richting (vleug) heeft. Dit zou rechtstreeks op en zwevend gelegde vloer worden overgedragen Anderzijds zijn er hygiënische overwegingen, omdat vast tapijt onder een andere vloerbedekkingen kan beginnen te rotten.

Moeten er bij overgangen tussen ruimtes (binnenshuis) overgangsprofielen worden geplaatst?

Ja, bij zwevend gelegde vloeren zijn overgangsprofielen binnenshuis altijd vereist. Plaats de vloerelementen aan weerszijden op het onderprofiel (basis) met een tussenruimte van 8 tot 10 mm. De zo ontstane werkingstussenruimtes worden door het afdekprofiel bedekt.

Zijn overgangsprofielen in grote ruimtes vereist?

Ja, wanneer een EGGER Laminaat-, of Comfortvloer zwevend wordt gelegd in een vertrek met een lengte/breedte > 10 m en wanneer een Designvloer wordt gelegd in een vertrek met een lengte/breedte > 15 m.

Wat zijn de maximale afmetingen van een vertrek (lengte x breedte) die zonder werkingstussenruimtes kunnen worden bedekt?

Het maximale oppervlak dat zwevend kan worden gelegd zonder werkingsprofielen bedraagt 10 m x 10 m voor een EGGER Laminaat-, of Comfortvloer en 15 m x 15 m voor een EGGER Designvloer.

Is het absoluut vereist dat een ondervloer wordt gelegd en zo ja, welke?

Ja, bij zwevend leggen (alleen voor particulier gebruik) is het gebruik van een ondervloer vereist. Om tot een goed legresultaat te komen adviseren we om het systeem EGGER Silenzio Duo toe te passen

Wat houdt zwevend leggen in?

Wanneer een vloer zwevend wordt gelegd, wordt de vloer gelegd zonder vaste bevestiging op de ondervloer en alleen de afzonderlijke vloerelementen worden onderling met het tand- en groefsysteem (kliksysteem) gekoppeld. Op deze manier kan de vloer ten opzichte van de ondervloer vrij bewegen, met andere woorden “zweven”.

Waar worden plinten toegepast?

Plinten zijn benodigd om dilatatievoegen bij muren te bedekken en om de rand een harmonieuze vorm te geven. U vindt een bijpassende oplossing in het programma van EGGER accessoires.

Kan een vloer ook acclimatiseren door de verpakking gedeeltelijk te openen?

Ja. Een wat beschadigde verpakking is geen ernstig probleem. Belangrijk is hier dat de vloer, voordat deze wordt gelegd, wordt opgeslagen in de ruimte waarin deze ook wordt gelegd, of in een ruimte met een vergelijkbaar klimaat.

Is het belangrijk om rekening te houden met een minimale snijmaat?

Ja, de minimale snijmaat bedraagt voor alle EGGER vloeren 20 cm. Uitzondering: Long boards (formaat “Long”), deze hebben een minimum snijmaat van 50 cm.

Welke soorten lijm kunnen worden gebruikt om EGGER Designvloeren en EGGER Aqua+ Laminaatvloeren over het volledige oppervlak vast te lijmen?

Uitsluitend de onder www.egger.com/downloads vermelde lijmen mogen worden gebruikt om EGGER Designvloeren en EGGER Aqua+ Laminaatvloeren over het volledige oppervlak vast te lijmen. Alle door de lijmfabrikant geleverde specificaties, bijvoorbeeld de duur tot het plaatsen en de droogtijden, moeten in acht worden genomen.

Kan ik een gebruikelijke laminaatvloer in de badkamer leggen?

Nee. Uitsluitend EGGER Aqua+ Laminaatvloeren, die als zodanig zijn gekenmerkt, mogen in een badkamer worden gelegd.

Kan een EGGER Aqua+ Laminaatvloer of een EGGER Designvloer in een douchecel worden gelegd?

Nee. EGGER Aqua+ Laminaatvloeren en EGGER Designvloeren zijn alleen goedgekeurd voor natte ruimtes. Een natte ruimte is een vertrek met een verhoogde maar niet permanente blootstelling aan vocht of vloeistof en/of met een tijdelijke hoge luchtvochtigheid. Voorbeelden van natte ruimtes zijn onder andere de badkamer, keuken, hal en entree.

Welke aanvullende producten/werktuigen zijn nog benodigd om een laminaatvloer te leggen?

Dankzij de klikverbinding is een laminaatvloer snel en gemakkelijk te leggen. De afzonderlijke elementen kunnen met behulp van een in de handel verkrijgbare decoupeerzaag, tafelcirkelzaag en/of een kapzaag worden afgezaagd en op maat gemaakt. Voor alle toepassingen wordt de fijnst mogelijke vertanding aanbevolen, die geschikt moet zijn om hout te bewerken. Het zaagsel moet met een stofzuiger worden afgezogen. Zorg ervoor de juiste oog- en ademhalingsbescherming te gebruiken. Een ander mogelijkheid is het op maat maken van vloerpanelen met een zogenaamde laminaatsnijder. Een duimstok (maatband) en een winkelhaak zijn benodigd om de planken langs de randen te meten. Om de juiste afstand tot de muur te bepalen is een afstandhouder vereist. Al naar vloer en het soort onderlaag zijn een geschikte ondervloer en beschermfolie tegen vocht (vochtbarrière) benodigd. Voor de overgangen tussen vloeren en muren zijn vloerprofielen en plinten benodigd.

Hoe moet een laminaatvloer rondom een verwarmingsbuis worden gelegd?

De positie van de buis moet eerst worden opgemeten en op het laminaatpaneel worden aangegeven (houd rekening met ruimte voor het uitzetten). Zaag met een gatenzaag de opening voor de buis minstens 16 mm ruimer uit dan de diameter van de buis. Zaag dan met een decoupeerzaag vanaf de lange buitenrand van het paneel, die naar de muur is gericht, onder een hoek van 45° in de richting van het gat. Breng het gezaagde paneel daarna aan en lijm het vast aan het al gelegde paneel.

Hoe wordt laminaat op een trap gelegd?

Wanneer een trap moet worden bekleed moeten de panelen op de maat van de treden worden gemaakt en op de onderlaag worden vastgelijmd. Voor de randen/muuraansluitingen worden trapprofielen (speciale vloerprofielen) gebruikt.

Wanneer is egalisatiemateriaal vereist en wanneer mag daar laminaat op worden aangebracht?

Egalisatiemateriaal wordt gebruikt om oneffen gedeeltes in de ondervloer te egaliseren. Alleen dan wanneer de onderlaag en het egalisatiemateriaal zijn gedroogd/uitgehard (neem de instructies van de fabrikant in acht) mag met het leggen van de laminaatvloer worden begonnen.

Waarom wordt een laminaatvloer zwevend gelegd?

Omdat een laminaatvloer daarvoor is ontwikkeld en, net als ieder ander organisch materiaal, onder invloed van schommelingen in het omgevingsklimaat, aan werking onderhevig is (krimpen/uitzetten). Bij deze legmethode wordt de vloer zonder vaste bevestiging op de ondervloer gelegd en alleen de afzonderlijke vloerelementen worden onderling met het tand- en groefsysteem (kliksysteem) gekoppeld. Dit betekent dat de vloer ten opzichte van de ondervloer vrij kan bewegen, dat wordt “zweven” genoemd.

Hoe zijn beschadigde gedeeltes van een laminaatvloer te repareren?

Kleine beschadigingen van het oppervlak kunnen worden gecamoufleerd/ verwijderd met de bij het systeem behorende EGGER reparatiepasta Decor Mix & Fill of met een in de handel verkrijgbaar systeem met een harde was.

Hoe wordt de eerste rij van een laminaatvloer gelegd?

Al naar de geplande legrichting moet eerst worden gecontroleerd vanaf welke kant van de ruimte met het leggen moet worden begonnen om zo ingewikkelde legscenario’s te vermijden. Daarna moet de ruimte worden opgemeten om vast te stellen of er iets van de breedte van de eerste rij panelen af moet. Dit is het geval wanneer de uitkomst van de berekening is dat de laatste rij minder dan 5 cm breed zou worden. De methode waarop de eerste rij wordt, of de twee eerste rijen worden, gelegd, hangt van het gebruikte kliksysteem af. Volg de leginstructies.

Waarom moet een laminaatvloer 48 uur lang in de ruimte worden opgeslagen?

Om er zeker van te zijn dat de elementen van de laminaatvloer aan het omgevingsklimaat zijn aangepast, hun uitzetting tot stilstand is gekomen en het klik-/vergrendelingssysteem van de elementen optimaal functioneert.

Moet de onderlaag vlak zijn?

Voorafgaande aan het leggen moet de onderlaag worden geprepareerd, dit houdt in dat de ondervloer droog, belastbaar, vlak en schoon moet zijn. Over een interval van 100 cm mag de maximale afwijking (verticale deviatie) 2 mm bedragen. Grotere afwijkingen moeten door geschikte tegenmaatregelen ongedaan worden gemaakt (bijv. met behulp van zelf-egaliserend materiaal).

Moet tapijtlijm voorafgaande aan het leggen ook worden verwijderd?

Voorafgaande aan het leggen moet de onderlaag worden geprepareerd, dit houdt in dat de ondervloer droog, belastbaar, vlak en schoon moet zijn.

Kan een laminaatvloer daarna worden gelakt?

Nee, het volledige en permanent gesealde oppervlak van een laminaatvloer die is geproduceerd met de getoonde mate aan glans, kan niet worden bewerkt en/of opnieuw worden geseald. Het is noch nodig noch toegestaan om de laminaatvloer na het leggen te lakken of te sealen.

Hoe wordt een diepe kras gerepareerd?

Ons is op dit moment geen enkele procedure bekend om een dergelijke kras volledig te verwijderen. Wel kan de kras worden gelamineerd en opgevuld met behulp van een retoucheer- en verfstick.

Moet er een tussenruimte / afstand tot de muur worden aangebracht?

Ja, opdat de vloer kan werken / uitzetten en om te waarborgen dat er geen geluidsoverdracht van de overige constructie-onderdelen (naar de muren) plaatsvindt, moet bij het leggen van EGGER vloeren een tussenruimte van minstens 8 - 10 mm worden ingebouwd. In het geval van ruimtes van meer dan gemiddelde afmetingen en/of speciale klimaatomstandigheden/schommelingen verdient het aanbeveling om de tussenruimte tot de muur daarmee in overeenstemming te vergroten. Met in de handel verkrijgbare plinten kunnen doorgaans tussenruimtes langs de randen, van tot 17 mm, worden afgedekt.

Wat is omgevingsgeluid?

Onder omgevingsgeluid wordt het geluid verstaan dat in een ruimte tijdens het lopen op een vloer ontstaat en wordt waargenomen.

Wat is contactgeluid?

Onder contactgeluid wordt het geluid verstaan dat tijdens het lopen op een vloer ontstaat en in de onderliggende vertrekken wordt waargenomen.

Waarvoor dienen vloerprofielen?

Vloerprofielen zijn nodig om overgangen, randafwerkingen en de gedeeltes met dilatatievoegen af te dekken. In het geval van zwevend leggen zijn werkingsprofielen in deuren en bij een ruimte met een lengte van meer dan 10 m, altijd vereist. Plaats de elementen van de laminaatvloer aan weerszijden op het onderprofiel (basis) met een tussenruimte van 8 tot 10 mm. De zo ontstane werkingstussenruimtes worden door het afdekprofiel bedekt.

Welke ondervloer is voor het leggen van een laminaatvloer geschikt?

Voorafgaande aan het leggen moet worden gecontroleerd of de ondervloer waarop wordt gelegd afdoende is geprepareerd. Dit houdt in dat de ondervloer droog en schoon moet zijn en een afdoende draagvermogen moet bieden. Geschikte onderlagen zijn alle soorten betonnen afwerkvloeren, met warm water verwarmde afwerkvloeren inbegrepen, houten spaanplaatconstructies, vezelplaten, pvc, linoleum, natuursteen platen en keramische tegels.

Kan een laminaatvloer worden opgeschuurd als het oppervlak is beschadigd?

Nee, een laminaatvloer kan niet worden geschuurd. Wel kunnen de afzonderlijke panelen worden vervangen.

Kan ik een EGGER Designvloer met een mes op maat snijden?

Nee, een mes kan er niet doorheen snijden. Wel kunnen de planken van een Designvloer worden afgekort door deze zowel vanaf de boven- als de onderzijde met een stanleymes in te snijden en de plank gecontroleerd over een afbreekrand te buigen.

Worden EGGER Designvloeren in rechtstreeks zonlicht zo warm dat het oppervlak week wordt en niet kan worden betreden?

Nee dat is onmogelijk.

Hoeveel bedraagt de toegestane maximale afwijking van een ondergrond die niet volkomen vlak is?

De maximale afwijking van volkomen vlakheid moet < 2 mm/m.

Wat zijn vaste constructie-onderdelen?

Dit zijn bijv. muren, deurkozijnen, buisdoorvoeren, steunpilaren en trappen.

Welke relatieve luchtvochtigheid moet zijn bereikt voorafgaand aan, tijdens en na het leggen?

De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 40 % en 70 % bedragen.

Welke oppervlaktetemperatuur moet zijn bereikt voorafgaand aan, tijdens en na het leggen?

De oppervlaktetemperatuur van de vloer moet minstens 15°C bedragen.

Moet de vloer voorafgaand aan het leggen worden geacclimatiseerd?

Ja, 48 uur lang, omdat een kernplaat op houtbasis /UWF kernplaat) is toegepast.

Kan een laminaatvloer over een oude vloer heen worden gelegd?

Een laminaatvloer kan over een bestaande vloer van pvc, linoleum, natuursteen platen of keramische tegels worden gelegd, mits deze in de juiste toestand is en volgens de leginstructies voor de laminaatvloer als gereed voor het leggen kan worden beschouwd. Alle overige vloerbedekkingen en in het bijzonder vloerbedekkingen van textiel, moeten altijd worden verwijderd.

Zijn schoonloopzones vereist?

Ieder soort vloerbedekking moet met behulp van schoonloopzones worden gevrijwaard van grof vuil en water/sneeuw. Daarom moeten entrees worden voorzien van een schoonloopzone van voldoende grote afmetingen / een deurmat. Voor bedrijfsmatig gebruik, waar de vloerbedekking rechtstreeks op de omgeving buitenshuis aansluit, is een in de vloerconstructie geïntegreerde schoonloopzone voldoende groot als er drie tot vier stappen op moeten worden gezet.

Zijn EGGER Laminaat-, Comfort- en Designvloeren geschikt om in combinatie met een daarop staande houtkachel te worden toegepast?

In overeenstemming met de EU-regelgeving en landelijke bouwvoorschriften moet een minimum afstand ten opzichte van een houtkachel worden aangehouden.

Wat is thermische weerstand?

Thermische weerstand (eenheid: m² K/ W) is de weerstand van een constructie-onderdeel met betrekking tot warmteoverdracht. Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolerende eigenschappen zijn. Om de verwarmingscapaciteit niet negatief te beïnvloeden, moet de thermische weerstand van de vloerconstructie (vloeroppervlak + isolerende ondervloer) niet hoger zijn dan 0,15 m² K/W wanneer een vloer in combinatie met een vloerverwarmingssysteem met warm water wordt gelegd.